35. Zlomeniny dolního konce stehenní kosti (ver. 2024)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie.
Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Práce vznikla na nekomerční bázi pro vzdělávací a akademické účely. Tedy bez nároku na finanční odměnu.

Vypracoval: MUDr. Aleš Paclík
Obrázková dokumentace je použita s laskavým svolením AO Foundation.
Kresba: Ostatní obrázky jsou dílem MUDr. Evy Šimůnkové a MUDr. Aleše Paclíka
Editor: MUDr. Kristian ChrzVolně navazuje na předchozí téma, mechanismus úrazu a diagnostika jsou obdobné. Typický je náraz flektovaného kolena na palubní desku u čelních nárazů, u porotického skeletu dochází k fraktuře i prostým pádem na koleno. U nitrokloubních zlomenin klinický obraz doprovází hemarthros. Je zde vyšší riziko poranění magistrální cévy než u fraktury diafýzy. Vždy vyšetřujeme prokrvení periferie a pulzace. Při jejich absenci indikujeme angiografii. U intraartikulárních zlomenin doplňujeme CT.

Klasifikace: dle AO:

 • 33-A: suprakondylární (extraartikulární, obr. A; typická dislokace distálního fragmentu dorzálně tahem m. gastrocnemius; repozici napomáhá převedení kolena do semiflexe)
 • 33-B: monokondylární – odlomení jednoho kondylu nebo odlomení dorzálních porcí obou kondylů (částečně intraartikulární)
 • 33-C: bikondylární “T” a “Y” (intraartikulární, obr. B a C – CT 3D rekonstrukce)

Terapie:

 1. 33-A
  • konzervativně: pacient neúnosný operace
   • podložená vysoká cirkulární sádrová imobilizace
  • operačně:
   • miniinvazivně: přemosťující dlaha; ante- nebo retrográdní hřebování
   • otevřená repozice a kompresní dlaha
Konservativní léčba zlomeniny 33-A

Co je to vymezovací šroub (Poller screw)? V případě šikmých fraktur krajních třetin diafýz dlouhých kostí dochází často k dislokace ad latus tahem svalů za delší stranu fragmentu. K lepší repozici dopomůže zavedení bikortikálního, tzv vymezovacího šroubu blíže ke kratší straně fragmentu. Jak se postupující hřeb otírá o vymezovací šroub, dochází k repozici fragmentu, a v tu chvíli šroub opírající se o hřeb znemožňuje redislokaci. Viz. obr. převzatý z AO foundation. org

 1. 33-B a C
  • Principem u obou typů je otevřená repozice anatomická rekonstrukce kloubní plochy a zajištění absolutní stability.
  • 33-B: spongiozní tahové šrouby + podpůrná dlaha (obr. A)
  • 33 – C: tahové šrouby k anatomické rekonstrukci kloubní plochy (epifýza) v první fázi (obr. B). Poté vyřešení metafyzární zlomeniny kompresní nebo přemosťující dlahou (obr. C), případně retrográdním hřebem.
  • V případě tříštivé artikulární zlomeniny v terénu osteoporózy jsou z důvodu zvýšení biomechanické stability používány dvě dlahy, pro mediální a laterální pilíř. Pokud je však tříšt nerekonstruovatelná, je indikována aloplastika.
Převzato z AO Foundation.

VYPRAOVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*