38. Zlomenina horního konce holenní kosti (ver. 2024)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie.
Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Práce vznikla na nekomerční bázi pro vzdělávací a akademické účely. Tedy bez nároku na finanční odměnu.

Vypracoval: MUDr. Aleš Paclík
Obrázková dokumentace je použita s laskavým svolením AO Foundation.
Kresba: Ostatní obrázky jsou dílem MUDr. Evy Šimůnkové a MUDr. Aleše Paclíka
Editor: MUDr. Kristian ChrzMechanismus: Typické vysokoenergetické a často přímé násilí při sportu nebo motorismu. Přímý náraz znamená většinou tříštivou zlomeninu a těžší zhmoždění měkkého krytu. Samozřejmě existují i nízkoenergetická poranění porotického skeletu.

Klasifikace: buď AO (41-A/B/C) pro proximální tibii nebo podle Schatzkera  pro zlomeniny plateau tibie(viz otázka Klasifikace zlomenin):

Diagnostika:

  • klinika: otok a bolestivost oblasti pod kolenem, omezená hybnost kloubu, někdy krepitace, hemarthros. Vyšetření prokrvení periferie z důvodu rizika poranění a. poplitea
  • RTG kolena ve dvou projekcích
  • CT určí přesný rozsah postižení a slouží k předoperační rozvaze

Léčba: spočívá v anatomickém obnovení kloubní plochy a osy kloubu

  • konzervativní: přípustná u nedislokovaných zlomenin (kloubní deprese do 2 mm); prodlužuje dobu rehabilitace, lepší se jí vyhnout.
  • imobilizace kolena a hlezna na 6 týdnů, zátěž za 8 týdnů

Operační léčba

Zevní fixátor v první době při významném zhmoždění, případně s fasciotomií při kompartmentovém syndromu (častěji při přímém mechanismu). Definitivní syntéza po zklidnění měkkých tkání. obr. A – hybridní fixátor, obr. B – koleno přemosťující fixátor.

Převzato z AO Foundation.
Obr. C: st.p. naložení zevního fixátoru pro současnou frakturu tibiálního plateau a diafýzy + fasciotomie pro rozvíjející se kompartmentový syndrom. Obr. D: při regresi otoku naložení elastické ligatury za kůži k postupnému uzavírání defektu.
  • Syntéza extraartikulární zlomeniny hřebem zavedeným suprapatellárně. Hřebem leze řešit i zlomeniny B a C1 poté, co fragmenty kloubní plochy zastabilizujeme tahovým šroubem.
  • Syntéza monokondylární zlomeniny: anatomická repozice na kloubní ploše, komprese tahovými spongiózními šrouby + aplikace úhlově stabilní dlahy podpůrné dlahy (obr. A)
  • U depresní zlomeniny je třeba před syntézou elevovat zapadlý fragment a podepřít jej spongiózním štěpem. Vyrovnání kloubní plochy je nutné ověřit vizualizací z artrotomie nebo artroskopicky
  • syntéza perkutánně zavedenými tahovými šrouby je možná jen u nedislokovaných zlomenin laterálního kondylu mladých lidí s pevnou kostí
  • syntéza bikondylární zlomeniny: z posteromediálního přístupu je nejprve ošetřen mediální kondyl tahovými šrouby a podpůrnou dlahou. Poté je provedena syntéza laterálního kondylu z anterolaterálního přístupu úhlově stabilní dlahou (obr. B)
Převzato z AO Foundation.

Poúrazová artróza je u nitrokloubních zlomenin téměř jistota. U C3 si někdy stav vyžádá sekundárně provedenou náhradu kolena.
Poúrazová nestabilita kloubu může být dána současným vazivovým poraněním, nejčastěji LCA, nebo zapadáním femorálního kondylu do defektu plateau tibie po nedokonalé repozici.
Při nedostatečné elevaci depresní zlomeniny dochází k poruše osy kloubu s asymetrickým zatěžováním a následnou předčasnou artrózou nejen v koleně, ale i v hleznu.


VYPRACOVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*