29. Diafyzární zlomeniny předloktí (ver. 2024)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie.
Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Práce vznikla na nekomerční bázi pro vzdělávací a akademické účely. Tedy bez nároku na finanční odměnu.

Vypracoval: MUDr. Aleš Paclík
Obrázková dokumentace je použita s laskavým svolením AO Foundation.
Kresba: Ostatní obrázky jsou dílem MUDr. Evy Šimůnkové a MUDr. Aleše Paclíka
Editor: MUDr. Kristian ChrzMechanismus:

 • přímý: úder kolmo na osu kosti, častěji zlomenina ulny při vykrývání úderu v rámci sebeobrany
 • nepřímý: pád na nataženou paži, většinou poranění obou kostí.

Pokud je zlomena jen jedna z kostí, je zde osová dislokace a zároveň její kloubní spojení v lokti a zápěstí zůstává intaktní, pak zákonitě druhá kost musí být na jednom ze svých konců vykloubena. Nejčastějším příkladem tohoto vzorce je poranění Monteggia – fraktura diafýzy ulny a luxace hlavičky radia (většinou pádem na nataženou paži v pronaci).

Galeazziho poranění je naopak fraktura diafýzy radia spojená s luxací hlavičky ulny.

Vlevo Monteggia, vpravo Galeazzi.

Jediná mnemotechnická pomůcka, která mě pro rozlišení napadla je, že písmeno “L” se nachází ve slově Galeazzi a taktéž v každém ze slov luxace ulny.

Klasifikace: dle AO, každá kost posuzována zvlášť

 • A: jednoduché (dvouúlomkové)
 • B: motýlovitý mezifragment, opět ulna nebo radius nebo obě
 • C: etážové / tříštivé zlomeniny

Diagnostika:

 • klinika: otok, bolestivost a krepitace; v případě fraktury obou kostí nestabilita a defigurace předloktí. Luxace hlavičky ulny je málokdy přehlédnutelná. Nutné též posuzovat stav měkkých tkání a hlídat rozvoj kompartmentového syndromu.
 • RTG: ve dvou kolmých projekcích včetně lokte a zápěstí. Pozor: v případě fraktury radia dochází často k rotační dislokaci, kterou je třeba bezpečně korigovat. Na RTG se projevuje diskrepancí šíře fragmentů na úrovni zlomeniny.

Léčba:

 • konzervativní: u dospělých jen nedislokované zlomeniny ulny (angulace < 10°); po zavřené repozici dislokovaných zlomenin dochází velmi často k redislokaci
  • sádrová imobilizace od MCP kloubů nad loket v 90° flexi lokte na 3 týdny, poté imobilizace pod loket na dalších 3-5 týdnů
 • operační: anatomická repozice a primární hojení (absolutní stabilita) obou kostí docílí toho, že postavení v proximálním i distálním radioulnárním kloubu bude obnoveno. Stabilizujeme nejprve tu kost, kde je zlomenina méně komplikovaná.
  • absolutní stability dosáhneme u šikmých/spirálních zlomenin tahovým šroubem a neutralizační dlahou, u příčných zlomenin kompresní dlahou
  • u dětí je variantou postup relativní stability nitrodřeňovým zavedením elastických Prévotových hřebů. Metoda se nazývá ESIN (Elastic Stable Intramedullary Nailing), viz obrázek
  • v případě Monteggia poranění řešíme ulnu absolutně stabilní syntézou, čímž dojde k repozici hlavičky radia (v případě nestability revize a sutura ligamentum annulare radii)
  • Galeazziho poranění řešíme syntézou radia, kdy dojde i k repozici distální ulny. V případě trvající nestability distálního radioulnárního kloubu provádíme jeho transfixaci K-drátem nebo pozičním šroubem.
  • po repozici luxačních poranění je vždy nutná sádrová imobilizace současně zápěstí i lokte max. na 3 týdny.
Metoda se nazývá ESIN (Elastic Stable Intramedullary Nailing)

VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*