Webové stránky 1. chirurgické kliniky:

Kontakty na jednotlivé garanty předmětů: 1. chirurgická klinika


III. ročník – Chirurgická propedeutika – předmět B00634

Výuka chirurgie III. ročník – chirurgická propedeutika – sylabus, rozpis, rozdělení

SIS předmětu B00634

Soubory ke stažení:


IV. ročník – Chirurgie – klinika a úvod do kardiovaskulární medicíny- předmět B02105

Výuka chirurgie IV. ročník – úvodní informace

Výuka chirurgie IV. ročník – sylabus

Výuka chirurgie IV. ročník – rotace skupin

SIS předmětu B02105

Soubory ke stažení:


VI. ročník – předstátnicová stáž z chirurgie – předmět B01055

Výuka chirurgie VI. ročník – předstátnicová stáž – rozpis, rozdělení.

SIS předmětu B01055

Soubory ke stažení:


Kroužek chirurgického šití na štěpech a cévních protézách

Nabízíme studentům možnost nácviku chirurgické sutury na cévních štěpech a cévních protézách, seznámení s druhy šicího materiálu a technikami chirurgické sutury.
Zájmový kroužek je více zaměřený na získání praktických zkušeností. Probíhá v IKEM.
Nácvik chirurgického šití