Výuka chirurgie IV. ročník – sylabus

surgery

1) I. chirurgická klinika VFN + simulační centrum Fyziologického ústavu 1 LF UK

Zodpovědný vyučující: MUDr. Aleš Paclík

1. den od 8.30 – na půdě I. chirurgické kliniky (budova A8, areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2), zasedací místnost, přízemí vzadu vlevo:

 • seminář principy ATL
 • rozdělení témat prezentací na další dny

2. den – simulační centrum vždy od 8.30 (Fyziologický ústav 1 LF UK, Albertov 5, Praha 2

 • ATLS – A : zajištění dýchacích cest – dvojitý/trojitý manévr, LARMA, vzduchovod, ambuvak, koniotomie, protekce krční páteře, bezpečné sejmutí motoristické přilby
 • KPR – nepřímá srdeční masáž. Zavedení NGS. Cévkování močového měchýře

3. den – simulační centrum vždy od 8.30 (Fyziologický ústav 1 LF UK, Albertov 5, Praha 2

 • ATLS – B: vyšetření dýchání, ošetření pneumo/fluidothoraxu, drenáž hrudníku
 • Příprava operačního pole, asepse a antisepse, technika šití

4. den – simulační centrum vždy od 8.30 (Fyziologický ústav 1 LF UK, Albertov 5, Praha 2

 • ATLS – C: oběh a zástava krvácení, principy ošetření zevního krvácení, pánevní pás, trakční dlaha
 • zavedení centrálního žilního katétru, FAST – UZ trenažér

5. den – simulační centrum vždy od 8.30 (Fyziologický ústav 1 LF UK, Albertov 5, Praha 2

 • ATLS – D: zhodnocení neurologického stavu, zornice, sensitivita, volní motorika, logroll manévr, uložení na spineboard, headbloky, transport
 • Principy přikládání sádrového obvazu, distální radius / hlezno

2) Chirurgická klinika FN Na Bulovce:

Zodpovědný vyučující: MUDr. Jan Fulík

Témata přednášek a seminářů:
Kýly:

 • Tříselné a stehenní kýly, kýly vnitřní, Spiegelova kýla,
 • Uskřinuté kýly

Hrudní chirurgie:

 • Mediastinum – poranění, záněty, nádory
 • Poranění plic, pneumothorax (druhy, léčba), hemothorax, zlomeniny žeber
 • Komplikace zánětů plic, empyém hrudníku
 • Nádory plic (zaměření na karcinom, incidence, klinický projev, dg, léčba)
 • Chirurgická onemocnění bránice, kýly a poranění
 • Koniotomie, tracheostomie /popis a indikace výkonů/

Chirurgie prsu:

 • Záněty prsní žlázy
 • Nádory prsní žlázy – rozdělení, screening, diagnostika
 • Nádory prsní žlázy – principy chirurgické léčby, multimodální strategie léčby

Chirurgie tenkého a tlustého střeva:

 • Nádory a záněty tenkého střeva – neuroendokrinní nádory
 • Crohnova choroba
 • Komplikace po operacích tenkého střeva
 • divertikulární nemoc a její komplikace
 • Nádory tlustého střeva a konečníku screening, klinické projevy, diagnostika, principy chirurgické léčby, multimodální strategie léčby
 • Chirurgické výkony na tlustém střevě a konečníku
 • Perianální a periproktální abscesy a píštěle, fissury a hemoroidy
 • Sinus pilonidalis – etiologie, klinický obraz, léčba

3) Klinika plastické chirurgie FN Na Bulovce

Zodpovědný vyučující: Doc. MUDr. Měšťák Ondřej, Ph.D.

PONDĚLÍ: Úvod do plastické chirurgie- historie, spektrum, principy.
Etika a psychologie v plastické chirurgii, bezpečnost pacientů v estetické chirurgii.

ÚTERÝ: Rekonstrukce vrozených vývojových vad – obličej, končetiny, trup.
Technika chirurgické sutury – teorie i praxe.

STŘEDA: Poranění obličeje – základy ošetření a rekonstrukce.
Chirurgie ruky – úrazy, nemoci, nádory.

ČTVRTEK: Mikrochirurgie – principy, replantace, volné laloky.
Estetická chirurgie.

PÁTEK: Komplexní mammologický program – onkochirurgie, rekonstrukce prsu.
Kožní nádory a jejich chirurgická léčba.

4) Chirurgická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice

Zodpovědný vyučující: MUDr. Robin Strnad

Organizace stáže:

7.45:      začátek stáže: sekretariát chirurgické kliniky, FTN, pavilon G3, 1. patro – rozdělení do skupin a převlečení (šatna pro mediky je na přízemí pavilonu G3)

8.00 – 8.30: traumatologie: malá seminární místnost, pavilon G3, 1. patro – hlášení traumatologického týmu s RTG vizitou a rozborem diagnostiky a léčby ambulantních i hospitalizovaných nemocných s úrazy.
S ohledem na kapacitu malé seminární místnosti budou studenti rozděleni do skupin na jednotlivé dny.

8.30 – 9.20    všeobecná a viscerální chirurgie: velká seminární místnost, pavilon G3, 1. patro – hlášení týmu všeobecné chirurgie, také s účastí radiologa a RTG vizitou, rozbor plánovaných onkochirurgických operací, diagnostika a léčby akutních stavů včetně NPB

9.30 – 10.30 odborný seminář: velká seminární místnost, pavilon G3, 1. patro – odborné téma pro daný den a vyučující – stanoveno týdenním rozpisem přidělení lékařů kliniky. Pro mediky je rozpis k dispozici na nástěnce u sekretariátu kliniky. Nejasnosti řeší paní Dagmar Bašová, asistentka výuky.

10.30 – 11.30  praktická výuka: probíhá individuálně na všech částech kliniky ambulance, standardní oddělení a operační sály. Na odděleních formou vizity u vybraných hospitalizovaných nemocných. Na operačním sále bude zájemcům umožněna účast formou druhé asistence u výkonu. Tato část výuky je koordinována lékaři na jednotlivých částech kliniky podle jejich přidělení týdenním rozpisem

11.30 – 12.00  zakončení stáže: individuální konzultace a zápočty

Témata přednášek a seminářů:
Náhlé příhody břišní;
Laparoskopické přístupy;
Kolorektální karcinom včetně lokálně pokročilých T a jaterních metastáz;
Nádory pankreatu;
Nádory žlučových cest;
Úrazová chirurgie – všeobecná traumatologie, principy osteosyntézy, operace končetinových traumat.

5) II. chirurgická klinika VFN – kardiovaskulární chirurgie

Zodpovědný vyučující: MUDr. Jaroslav Hlubocký, PhD.

6) Klinika transplantační chirurgie IKEM

Zodpovědný vyučující: MUDr. Michal Kudla

Přednášky obecná část:

 • Transplantační centra, Historie
 • Dárci orgánů
 • Koordinace transplantací, čekací listina
 • Odběr orgánů a jejich alokace
 • Imunosuprese
 • Právní úprava transplantací a etika transplantací

Přednášky speciální část:

 • Ledvina
 • Játra
 • Slinivka břišní, Langerhansovy ostrůvky
 • Srdce
 • Plíce
 • Tenké střevo, multiviscerální transplantace
 • Děloha
 • Tkáně


About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz