Manuál absolventa LF vol. III. – FAQ

V minulých dílech Manuálu jsme se seznámili nejprve v  obecné rovině s podmínkami, které jsou absolventům LF u nás běžně nabízeny. A řekli jsme si, kde je akceptovatelné minimum. V druhém díle jsme se naučili dešifrovat pracovní nabídky a odfiltrovat ty,

Státnice z chirurgie listopad 2016

Máme tady posledních pár termínů prvního turnusu chirurgie 6. ročník. Pondělí 14.11.2016 9:00 –  prof. Zeman, lékař II. CHK,RDG,Tesař 9:00 –  doc.Šváb, lékař II. CHK,RDG, Sedlář 13:00 – doc. Šváb, lékař II. CHK,RDG, Burget, Tesař Úterý 15.11.2016

Manuál absolventa vol. LF II. : Situace na trhu práce

V dalším díle Manuálu absolventa LF pro reálný život si probereme situaci na trhu práce. Dám vám i menší návod, jak číst mezi řádky, jak nenaletět darebákům ve vedení nemocnic. Jak analyzovat inzeráty a tím si ušetřit čas

Volby do Akademického senátu 1. LF UK

Co je to Akademický senát? Akademický senát (zkráceně AS) je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty, který mimo jiné zajišťuje demokratický vysokoškolský život! Je tedy ohromnou výhodou, že studenti volí celou polovinu zástupců. AS schvaluje všechny vnitřní předpisy fakulty a podílí
KFC

Státnice z chirurgie I. blok 2016

Tak nastal okamžik paniky, stresu, zoufalství, zdeziluze, rezignace … smíření? Komise ke státnici z chirurgie na příští týden jsou venku: Pondělí 7.11.2016 9:00 – prof. Zeman, lékař II. CHK,RDG,Trča 9:00 – doc.Šváb, lékař II. CHK,RDG, Volf, Matek