Proč poskytovat studijní materiály studentům

Zajímavý článek, proč poskytovat studentům presentace a proč ne. Presentováno na stránkách Přírodovědecké fakulty UK. Celý článek zde: https://web.natur.cuni.cz/student/blog/jan-kriz/proc-poskytovat-studijni-materialy-studentum

Stáže v 5. ročníku – gastroenterologie

Oficiální info:  Stážovala jsem na karláku, takže pokud jste si v pondělí přivstali a zapsali jste se na stáž do ÚVN, užijte si to, údajně je to tam výborné. U nás se lidi zapisovali už v 7:45, takže to se vstáváním myslím

Hledáme zdravotnici a vedoucí na letní tábor

Hledáme ideálně dvě zdravotnice, případně zdravotnici a jednu vedoucí na letní kouzelnický tábor v Krkonoších nebo příměstský tábor v Praze. Podrobné informace o táboře na www.kouzelnickytabor.cz. Podmínkou není zúčastnit se všech čtyř turnusů, ale dle vašich časových možností. Letní

Stáže v 5. ročníku – hematologie

Oficiální info: Stáž začíná v 8:15 na I. interní klinice. Každý den se pak začíná v jiný čas dle rozpisu.  Za prvních patnáct minut se dozvíte, že můžete mít jednu absenci, ale měla by být odůvodněná. Neměli byste ji využít
KFC

Stáže v 5. ročníku – nefrologie

Oficiální info:  V 8:00 ráno se rozdělíte na skupinky, v kterých stážujete a dozvíte se, jak to funguje. Absence jedna, anatomák se uznává. Chyba je zeptat se, jestli můžete mít tu jednu neomluvenou absenci, pokud máte jednu omluvenou absenci z anatomáku.