Manuál absolvetna LF vol.: V. – Odborný dohled a odborný dozor nad lékařem, jaký je v tom rozdíl.

Better access to medical and healthcare supervision concept. Doctor (medical practitioner) want to increase number of patients with medical healthcare supervision and health insurance.

Po hodně dlouhé odmlce dolníme další díl Manuálu absolvetna LF.
Doporučujeme k přečtení stále aktulní předchozí díly:
Manuál absolventa LF vol. I.: Základy
Manuál absolventa LF vol. II.: Situace na trhu práce
Manuál absolventa LF vol. III.: FAQ
Manuál absolvetna LF vol. IV.: Výběrové řízení, pracovní pohovor

Dnes se pustíme do tématu: odborný dohled a odborná dozor u lékaře bez specializované způsobilosti.

ODBORNÝ DOZOR NAD LÉKAŘEM L1

Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut.

Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut.

Lékař, jenž vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází.


Nad lékařem, který ještě neabsolvoval základní kmen příslušející danému oboru anebo základní kmen sice již absolvován má, ale jiný, je potřeba ustanovit odborný DOZOR, který nelze řešit telefonickými konzultacemi „zvenčí“.
Je možné, aby dozorující lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí nebyl doslova fyzicky přítomen mladému lékaři za zády a vykonával současně např. práci ve vedlejší ambulanci či na jiné části oddělení (zda půjde o první, či druhou formu dozoru, to s ohledem na dosavadní zkušenosti a praxi mladého lékaře posoudí a určí právě dozorující lékař), ale tento dozorující lékař musí být alespoň přítomen v areálu daného zdravotnického zařízení a musí mít možnost dostavit se na místo do 15 minut. Zde nepřipadá v úvahu např. telefonická příslužba lékaře z domova.

ODBORNÝ DOHLED NAD LÉKAŘEM L2

Naopak půjde-li o lékaře, který již má certifikát příslušného základního kmene, je možné ustanovit pouze odborný DOHLED, nevyžaduje se trvalá přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí na pracovišti, lze to řešit telefonickou dostupností (např. již zmíněnou telefonickou příslužbou z domova) a dojezdností na místo do 30 minut.

Ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. , v platném znění, již dlouhodobě předpokládá vydání prováděcího předpisu, jenž stanoví činnosti, které je lékař oprávněn provádět samostatně již po absolvovaném základním kmeni. K vydání tohoto prováděcího předpisu však dodnes
nedošlo. Proto stále platí, že rozsah odborného dohledu stanoví skutečně sám dohlížející lékař v konkrétním případě, kdy tento lékař se specializovanou způsobilostí pečlivě zhodnotí dosavadní zkušenosti a schopnosti lékaře s tzv. kmenem.

Převzato z https://www.bezplatnapravniporadna.cz/ruzne/zdravotnictvi-drogy-hygiena/37973-odborny-dohled-a-odborny-dozor-nad-lekarem-bez-specializovane-zpusobilosti-l1-l2-rozdil.html

About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

1 Trackback / Pingback

  1. Manuál absolventa LF vol. IV. - Výběrové řízení, pracovní pohovor - LF1.CZ

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*