buy here
 • 6. ročník

  31. Zlomeniny a luxace karpálních kostí (ver. 2024)

  Zaměříme se na nejčastější zlomenou zápěstní kost, a tou je os scaphoideum. Luxace jsou v zásadě dvě: lunátní a perilunátní. 31.1 Zlomenina člunkové kosti (os scaphoideum) Mechanismus: Typicky vzniká pádem na extendovanou paži a současné [...]
 • 6. ročník

  46. Soudobá válečná poranění (ver. 2024)

  Válečná chirurgie je jedním z nejstarších chirurgických oborů. Jejím úkolem je transformovat současné medicínské a nejen traumatologické poznatky na specifické podmínky péče o nemocné v situaci ozbrojeného konfliktu. Cílem je poskytnout stejně kvalitní péči jako [...]
 • 6. ročník

  44. Popáleniny (ver. 2024)

  Předání poznatků ze stáže na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Mechanismus popálení: opaření:  voda 70° C působící 1 sekundu = stupen IIb horký omastek 270° C – dlouho se drží na kůži, skoro [...]

Studijní předměty

Ortopedie
4. ročník

Ortopedie

Výuka ortopedie trvá dva týdny a probíhá buď na Bulovce nebo v Motole. Na Bulovce se začíná každé ráno v 7:45 docházkou u paní sekretářky a následně vizitou s panem prof. Dunglem po jednotlivých odděleních. […]

Propedeutika
3. ročník

Chirurgická propedeutika

Dle Wikipedie slovo propedeutika „označuje předběžné vzdělávání, předběžná cvičení, předběžnou výuku či úvod do určité vědy. V klasické teorii vědy slouží propedeutika k uvedení do vědecké metodiky a vědeckého jazyka a také k celkovému vymezení […]

Histologie
1. ročník

Zkouška z histologie a obecné embryologie

Histologie se od tohoto roku částečně vrátila do původní formy, tj. dvousemestrální předmět, který je zakončený zkouškou v letním semestru. Pokud čtete blogy, např. lenjulenka, stefajir, můžete se tam také dočíst, jak vypadala histologie před […]

Traumatologie
6. ročník

12. Poranění kloubů, vymknutí kloubů (ver. 2024)

Poranění kloubů můžeme rozdělit na zavřené a otevřené a mechanismus úrazu může být nepřímý nebo přímý. Otevřené poranění znamená, že kromě perforace kůže došlo i k otevření kloubního pouzdra. Je vzácné, bývá spojeno s některými […]

Manuál absolvetna

Manuál absolventa

Pracovní povinnost pro studenty medicíny a jejich proplácení

Zajisté jste si všichni všimli povolávacího rozkazu vlády ČR pro studetny všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie, bakalářů, …Odkaz na dokument „Usnesení vlády k nouzovému stavu“ je stažení zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/3–zajisteni-mediku-1023.pdf Konkrétně z řad mediků jsou povolány […]

Emergency
Články

Emergency

Možná to znáte všichni, kteří jste aktivní v akutní medicíně. Noční služba, sobota nebo neděle, vy nevíte na emergency, kde vám hlava stojí, běháte od polytraumatu k infarktu a po cestě ještě řešíte mrtvičku. A […]

TOP

Medik

Diagnosa: Medik

Zábava

Anamnéza a status praesens medika 🙂 RA: otec – platí , matka – platí , sourozenci: se za něj stydí , děti: nemá (nebo nepřizná) SA:  žije většinou na Kajetánce, v různých patrech, s výtahem. Abusus: kouří, chlastá, hulí, […]

Onanie

Varování před sebeukájením

Zábava

Jedna stará anamnéza uvedená léta páně 1921 v časopise Nová kultura. Určitě pobaví 🙂 Následky onanie u mužského pohlaví můžeme shrnout v tomto obraze : Jedním ze stálých příznaků onanie bývá hubnutí a slabost tělesná, […]