buy here
 • 6. ročník

  31. Zlomeniny a luxace karpálních kostí (ver. 2023)

  Zaměříme se na nejčastější zlomenou zápěstní kost, a tou je os scaphoideum. Luxace jsou v zásadě dvě: lunátní a perilunátní. 31.1 Zlomenina člunkové kosti (os scaphoideum) Mechanismus: Typicky vzniká pádem na extendovanou paži a současné [...]
 • 6. ročník

  30. Zlomeniny distálního konce vřetenní kosti (ver. 2023)

  Mechanismus a incidence: Patří sem nejčastější dvouúlomková zlomenina v lidském těle. První skupinu tvoří mladí lidé s vysokoenergetickým poraněním (sporty, autonehody), kdy následkem je často tříštivá zlomenina a rozsáhlé poranění měkkých tkání. Druhou vlnu tvoří [...]
 • 6. ročník

  29. Diafyzární zlomeniny předloktí (ver. 2023)

  Mechanismus: přímý: úder kolmo na osu kosti, častěji zlomenina ulny při vykrývání úderu v rámci sebeobrany nepřímý: pád na nataženou paži, většinou poranění obou kostí. Pokud je zlomena jen jedna z kostí, je zde osová [...]
 • 6. ročník

  27. Zlomeniny okovce loketní kosti (ver. 2023)

  Tvoří cca 10% zlomenin oblasti lokte. Mechanismus: přímý pád na loket či údero do okovce. Zlomenina je téměř vždy intraartikulární a dochází k typické dislokaci úlomku proximálně tahem m. triceps (Obr. A). Klasifikace: intraartikulární extraartikulární: [...]

Studijní předměty

Gastroenterology
5. ročník

Gastroenterologie

Oficiální info:  Stážovala jsem na karláku, takže pokud jste si v pondělí přivstali a zapsali jste se na stáž do ÚVN, užijte si to, údajně je to tam výborné. U nás se lidi zapisovali už v 7:45, takže to […]

Rehabilitace
5. ročník

Rehabilitační lékařství

Oficiální info: Stáž probíhá v budově vedle fyziologického ústavu v přízemí vpravo v knihovně. Většinou se jedná jen o krátké přednášky. Dva dny se chodí na stáž. Jednou je to ambulance nebo oddělení v nemocnici a pak stacionář pro […]

Studium

Studium za časů Kovida

Zajímá vás, jak probíhá výuka předmětů na jednotlivých pracovištích 1LF za časů Kovida (pro ty, co nepochopili vtip návzu příspěvku: „Láska za časů cholery, GGM“). Podařilo se sesbírat postřehy z jednotlivých stáží. Můžeme si alespoň […]

Manuál absolvetna

Manuál absolventa

Pracovní povinnost pro studenty medicíny a jejich proplácení

Zajisté jste si všichni všimli povolávacího rozkazu vlády ČR pro studetny všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie, bakalářů, …Odkaz na dokument „Usnesení vlády k nouzovému stavu“ je stažení zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/3–zajisteni-mediku-1023.pdf Konkrétně z řad mediků jsou povolány […]

Emergency
Články

Emergency

Možná to znáte všichni, kteří jste aktivní v akutní medicíně. Noční služba, sobota nebo neděle, vy nevíte na emergency, kde vám hlava stojí, běháte od polytraumatu k infarktu a po cestě ještě řešíte mrtvičku. A […]

TOP

Polámal se mraveneček

ANALÝZA: Polámal se mraveneček

Zábava

Na stránkách Ondřeje Neffa – Neviditelný pes jsem velmi dáno našel poměrně hezký článek rozebírající říkanku Polámal se mraveneček. z hledika pohledu laické veřejnosti na poskytování lékařské péče. Vzhledem k tomu, že Publikování nebo šíření […]

Medik

Diagnosa: Medik

Zábava

Anamnéza a status praesens medika 🙂 RA: otec – platí , matka – platí , sourozenci: se za něj stydí , děti: nemá (nebo nepřizná) SA:  žije většinou na Kajetánce, v různých patrech, s výtahem. Abusus: kouří, chlastá, hulí, […]

Onanie

Varování před sebeukájením

Zábava

Jedna stará anamnéza uvedená léta páně 1921 v časopise Nová kultura. Určitě pobaví 🙂 Následky onanie u mužského pohlaví můžeme shrnout v tomto obraze : Jedním ze stálých příznaků onanie bývá hubnutí a slabost tělesná, […]

Anatomie

Pro první ročníky – Testy na anatomii:

1. ročník

Každoročně se u studentů projevuje anatomické šílenství kolem testů. Studenti pak tráví spoustu času tím, že sledují na FB diskusích příspěvky kolegů, kde se stresují tím, který vyučující dělá jak těžké testy a jaké těžké […]