Nezařazené

Zrušení výuky včetně zkoušek

Kolegium děkana 1. LF UK v souladu s prohlášením UK rozhodlo s okamžitou platností o zákazu individuální výuky, a to včetně konání individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigorózních a doktorských). Bližší podrobnosti a závěry z Kolegia děkana […]