Traumatologie
6. ročník

20. Zlomeniny lopatky (ver. 2023)

Relativně vzácné (max 1% zlomenin).Přímé násilí způsobí zlomeniny těla nebo výběžků. Jedná se většinou o vysokoenergetické trauma a je třeba vyloučit i poranění hrudní stěny. V 70-100% je přidružena fraktura klíčku, žeber, kontuze plíce nebo […]