buy here
 • 6. ročník

  31. Zlomeniny a luxace karpálních kostí (ver. 2024)

  Zaměříme se na nejčastější zlomenou zápěstní kost, a tou je os scaphoideum. Luxace jsou v zásadě dvě: lunátní a perilunátní. 31.1 Zlomenina člunkové kosti (os scaphoideum) Mechanismus: Typicky vzniká pádem na extendovanou paži a současné [...]
 • 6. ročník

  46. Soudobá válečná poranění (ver. 2024)

  Válečná chirurgie je jedním z nejstarších chirurgických oborů. Jejím úkolem je transformovat současné medicínské a nejen traumatologické poznatky na specifické podmínky péče o nemocné v situaci ozbrojeného konfliktu. Cílem je poskytnout stejně kvalitní péči jako [...]
 • 6. ročník

  44. Popáleniny (ver. 2024)

  Předání poznatků ze stáže na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Mechanismus popálení: opaření:  voda 70° C působící 1 sekundu = stupen IIb horký omastek 270° C – dlouho se drží na kůži, skoro [...]

Studijní předměty

Propedeutika
3. ročník

Chirurgická propedeutika

Dle Wikipedie slovo propedeutika „označuje předběžné vzdělávání, předběžná cvičení, předběžnou výuku či úvod do určité vědy. V klasické teorii vědy slouží propedeutika k uvedení do vědecké metodiky a vědeckého jazyka a také k celkovému vymezení […]

Traumatologie
6. ročník

12. Poranění kloubů, vymknutí kloubů (ver. 2024)

Poranění kloubů můžeme rozdělit na zavřené a otevřené a mechanismus úrazu může být nepřímý nebo přímý. Otevřené poranění znamená, že kromě perforace kůže došlo i k otevření kloubního pouzdra. Je vzácné, bývá spojeno s některými […]

Ortopedie
4. ročník

Ortopedie

Výuka ortopedie trvá dva týdny a probíhá buď na Bulovce nebo v Motole. Na Bulovce se začíná každé ráno v 7:45 docházkou u paní sekretářky a následně vizitou s panem prof. Dunglem po jednotlivých odděleních. […]

Onkologie
5. ročník

Onkologie

Oficiální info: Onkologie se stážuje každý den v jiné nemocnici dle rozpisu. Naštěstí stáže ve vzdálených nemocnicích začínají většinou v devět, na Karláku se začíná v 8:00. Jeden den se stážuje na Pleši, kam musíte autobusem ze Smíchovského nádraží. Přednášky tvoří […]

Studijní předměty

24. Zlomeniny diafýzy pažní kosti (ver. 2024)

Mechanismus: Diafýza humeru špatně odolává násilí torzním mechanismem, a proto je měření sil při hře páka typickou příčinou spirální zlomeniny. Tříštivé a příčné zlomeniny vznikají přímým nárazem. Klasifikace: dle AO; viz obrázky Evy Šimůnkové. Typ […]

Manuál absolvetna

Manuál absolventa

Pracovní povinnost pro studenty medicíny a jejich proplácení

Zajisté jste si všichni všimli povolávacího rozkazu vlády ČR pro studetny všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie, bakalářů, …Odkaz na dokument „Usnesení vlády k nouzovému stavu“ je stažení zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/3–zajisteni-mediku-1023.pdf Konkrétně z řad mediků jsou povolány […]

Emergency
Články

Emergency

Možná to znáte všichni, kteří jste aktivní v akutní medicíně. Noční služba, sobota nebo neděle, vy nevíte na emergency, kde vám hlava stojí, běháte od polytraumatu k infarktu a po cestě ještě řešíte mrtvičku. A […]

TOP

Mikrobiologie

Mikrobiologické šlehy

Zábava

Každý, kdo musel pročítat Lékařskou mikrobiologii, (Bednář, Souček) určitě narazil na jisté překlepy a nesrovnalosti. Milí spolužáci! V únorové sezóně si většina z nás zapsala do kolonky povinná literatura svých čtenářských deníků dílko jménem Lékařská […]

Polámal se mraveneček

ANALÝZA: Polámal se mraveneček

Zábava

Na stránkách Ondřeje Neffa – Neviditelný pes jsem velmi dáno našel poměrně hezký článek rozebírající říkanku Polámal se mraveneček. z hledika pohledu laické veřejnosti na poskytování lékařské péče. Vzhledem k tomu, že Publikování nebo šíření […]

Anatomie

Pro první ročníky – Testy na anatomii:

1. ročník

Každoročně se u studentů projevuje anatomické šílenství kolem testů. Studenti pak tráví spoustu času tím, že sledují na FB diskusích příspěvky kolegů, kde se stresují tím, který vyučující dělá jak těžké testy a jaké těžké […]