6. ročník

46. Soudobá válečná poranění (ver. 2024)

Válečná chirurgie je jedním z nejstarších chirurgických oborů. Jejím úkolem je transformovat současné medicínské a nejen traumatologické poznatky na specifické podmínky péče o nemocné v situaci ozbrojeného konfliktu. Cílem je poskytnout stejně kvalitní péči jako […]

6. ročník

44. Popáleniny (ver. 2024)

Předání poznatků ze stáže na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Mechanismus popálení: Určení rozsahu popálené plochy: CO A JAK OŠETŘIT NA VŠEOBECNÉ CHIRURGICKÉ AMBULANCI: Případně se dá potírat Ialugenem (dermazin + hyaluronová kyselina) […]