34. Zlomeniny diafýzy stehenní kosti (ver. 2024)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie.
Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Práce vznikla na nekomerční bázi pro vzdělávací a akademické účely. Tedy bez nároku na finanční odměnu.

Vypracoval: MUDr. Aleš Paclík
Obrázková dokumentace je použita s laskavým svolením AO Foundation.
Kresba: Ostatní obrázky jsou dílem MUDr. Evy Šimůnkové a MUDr. Aleše Paclíka
Editor: MUDr. Kristian ChrzPro zlomení největší kosti v těle je třeba přímého či nepřímého násilí o vysoké energii (pády z výše, autonehody, někdy se sdruženým poraněním patelly, proximálního femuru či acetabula) Fraktura je doprovázena zhmožděním a prokrvácením stehenních svalů, krevní ztráty do kompartmentů mohou přesáhnout jeden litr. Téměř vždy se rozvine SIRS. V případě současné plicní kontuze a nástupu ARDS se výrazně zvyšuje smrtnost.

Klasifikace: AO pro diafýzu dlouhých kostí; 32 – A/B/C

Diagnostika

 • klinika: otok stehna, krepitace, zkrácení končetiny, někdy patrná defigurace, pozor na kompartmentový syndrom (zde vzácný, spíše až po zahřebování nebo při přímém násilí)
 • RTG se zachycením kyčle i kolena (k vyloučení etážové fraktury/současné fraktury patelly)

Léčba: Primárně je vždy operační. Při transportu k omezení pohybů fragmentů, krvácení a bolesti je třeba imobilizovat končetinu na trakční Thomasově dlaze (obr. A) nebo ve vakuové dlaze. Při příjmu na překlenutí doby do operace (pokud ji nelze provést urgentně) je navrtána Kirschnerova trakce za tuberositu tibie na dlaze Braunově. Koleno v semiflexi, tah v ose femuru (obr. B, převzato z AOfoundation.org).

Osteosyntéza: umožňuje brzké aktivní cvičení končetinou a mobilizaci pacienta.

 1. Nitrodřeňové hřebování: zavřená repozice na trakčním stole, miniinvazivní přístup, sekundární hojení kosti. Dříve byl trend standardně předvrtávat dřeňovou dutinu flexibilními frézami. Rozšíření dutiny umožňuje použití silnějšího hřebu a tedy větší stabilitu. Nevýhodou je vyšší riziko tukové embolie, u polytraumatu exacerbace SIRS a horší průběh ARDS. Dnes předvrtáváme většinou až při léčbě pakloubu.
  • antegrádní hřebování: femorální hřeb zaveden z fossa piriformis mediálně od velkého trochanteru nebo jako PFN z velkého trochanteru; standardní přístup (Obr. A).
  • retrográdní: po protnutí ligamentum patellae (či parapatellárně mediálně) hřeb vpraven přes fossa intercondylica (Obr. B). Indikace: zlomeniny distální třetiny diafýzy, stavy po syntéze prox. femuru či artroplastice, současná fraktura ipsilaterální tibie, obézní pacient.
 1. Dlaha:
  • přemosťující (úhlově stabilní): zavřená repozice, miniinvazivní přístup, sekundární hojení kosti (obr. A). Indikace: tříštivé zlomeniny distálního femuru, periprotetická zlomenina, refraktura s neprůchodnou dřeňovou dutinou
  • kompresní (obr. B) či jako neutralizační při použití tahového šroubu: otevřená repozice, absolutní stabilita. Indikace: pakloub po hřebování, příčné či krátké šikmé zlomeniny – v případě absence peroperační skiaskopie/ u žen v 1. trimestru gravidity.
Převzato z AO Foundation
 1. Zevní fixátor. Indikace: dočasná stabilizace u polytraumatu (též při oboustranné fraktuře femuru), otevřené zlomeniny II. a III. stupně, nadmíru tříštivá zlomenina s technicky nemožnou vnitřní syntézou.

VYPRACOVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*