01. Úraz. Mechanismy vzniku, charakteristika a prevence (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzÚraz je poškození těla náhlým a násilným působením zevních sil nezávisle na vůli postiženého. Poranění je označení pro anatomický následek úrazu.

Zásadní je otázka, zda poranění vzniklo nízkoenergetickým (pád při chůzi z vlastní výšky; typická geriatrická příčina) či vysokoenergetickým násilím (úrazy při vysoké rychlosti, pády z výše; častěji u mladších osob). Výsledkem může být stejná diagnóza, ale:

  • při menším násilí bývají tkáně méně prokrvácené, méně oteklé, méně ischemické. Častěji monotrauma. Operační řešení většinou jednodobé.
  • při vyšším násilí měkké tkáně trpí více, bývá větší prokrvácení a ischemie. Častěji sdružená poranění/polytrauma, vyšší riziko kompartmentového syndromu. Definitivní operační řešení často nutno odložit po zklidnění měkkých tkání.

Mechanismy úrazu dle charakteru činnosti:

Dopravní úrazy. Neustále narůstají, spojené s vysokým procentem smrtnosti a invalidity. Časté příčiny polytraumat.
Jsou charakteristické náhlou decelerací vysoké kinetické energie. Při čelním nárazu dvou vozidel se jejich rychlosti sčítají. Typické mechanismy:

  • náraz hrudníku na volant/airbag
  • prudká flexe a následná extenze krční páteře (whiplash syndrom) s nebo bez úrazu hlavy (většinou po nárazu zezadu)
  • náraz dolních končetin na přístrojovou desku s etážovým poraněním  nohy, kolena, femuru, kyčle nebo pánve

K prevenci úrazu slouží prvky ve formě deformačních zón karoserie, ochranných rámů, hlavové opěrky, bezpečnostního pásu, airbagu, dětské sedačky a zákazu sezení na předním sedadle do 12 let věku.

U jednostopých vozidel je typické nitrolební poranění a poranění ramenního pletence. Nošení helmy je povinné u motorkářů a dětských cyklistů, u dospělých doporučené. U motocyklistů je z výhodou nošení kombinéz s výztuhami a krytím páteře. Cyklisté by měli využívat cyklostezek a používat světla za snížené viditelnosti.

Úrazy chodců též patří mezi dopravní. Mnohočetná zranění jsou způsobena častěji odmrštěním než přejetím. Někdy chodec padne nejprve na karoserii a až poté na zem.

Pracovní úrazy. Záleží na povaze práce, ale většinou se jedná o řezná či bodná poranění horních končetin, někdy i ztrátová poranění ruky. Polytrauma hrozí při pádu z výšky či přimáčknutí břemenem. Zasypání u výkopových prací může způsobit “crush syndrom”. V některých provozovnách hrozí úraz elektrickým proudem, popálení či poleptání. Prevence pracovního úrazu znamená mít k dispozici adekvátní ochranné pomůcky a používat je,  dbát na organizaci práce a nepracovat přesčas.

Úrazy zemědělské. Těžká poranění vznikají při převrácení zemědělských strojů nebo pádem stromu při těžbě dřeva. K těmto úrazům dochází často v odlehlém terénu, vyproštění bývá obtížné a raněný se dostane k ošetření s prodlevou, při které hrozí dehydratace nebo podchlazení. Mobilní telefon (lépe vysílačku) by měl fasovat každý lesnický pracovník. Otevřené rány získané v zemědělství se častěji zánětlivě komplikují a kontrolovat očkování proti tetanu je jistě na místě.

Domácí úrazy. Klasikou je pád na kluzké podlaze či zakopnutí. Senioři s frakturou proximálního femuru uvádějí častokrát právě tento mechanismus. Neodbornou manipulací s přístroji dochází k úrazům elektrickým proudem. Noční můrou každého rodiče je popálení dítěte horkou vodou ze zvrhlé nádoby.

Sportovní úrazy. My sportovci 🙂 si nejčastěji způsobíme poranění končetinová. Sdružená poranění hrozí při paraglidingu, motokrosu, lyžování nebo jezdectví. U organizovaných akcí je většinou zdravotnická pomoc zajištěna. Horší je to u rekreačních neorganizovaných sportů. Navíc netrénovaní rekreační sportovci častokrát přecení své možnosti, nemají adekvátní vybavení a neodhadnou klimatické podmínky. Skoky do mělké vody mohou být příčinou poranění krční páteře s následnou tetra (penta) plegií. Ruptura Achillovy šlachy je typická záležitost nerozcvičených sportovců středního věku.

Kriminální úrazy. Mluvíme o násilné trestné činnosti a o bitkách. Dominují rány kontuzní, bodné a sečné. Střelná poranění jsou v ČR zatím stále ještě menšinová.


POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*