20. Zlomeniny lopatky (ver. 2023)

Traumatologie

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzRelativně vzácné (max 1% zlomenin).Přímé násilí způsobí zlomeniny těla nebo výběžků. Jedná se většinou o vysokoenergetické trauma a je třeba vyloučit i poranění hrudní stěny. V 70-100% je přidružena fraktura klíčku, žeber, kontuze plíce nebo kontuze mozku.

 Nepřímým mechanismem přes hlavici humeru dochází ke zlomenině glenoidu nebo krčku. V ¼ případů je současně zlomenina klíční kost a tento stav je označován jako “plovoucí rameno” (v poslední době pojem zpochybňován).

Klasifikace:

 • A: zlomeniny výběžků – proc. coracoideus, acromion, spina scapulae
 • B: zlomeniny těla (nejčastější)
 • C: zlomeniny krčku (2. místo) – často velmi nestabilníD: zlomeniny glenoidu
 • E: kombinované zlomeniny

Diagnostika: RTG v přední a laterální “Y” projekci na lopatku. Při RTG nálezu následuje CT s 3D rekonstrukcí, která správně posoudí charakter zlomeniny a pomůže k plánování léčby.

Léčba:

 • konzervativní:
  • zlomeniny dolní poloviny těla a minimálně dislokované (nitrokloubní < 5 mm) fraktury
  • ramenní ortéza
  • osteosyntéza dlahou či tahovými šrouby
 • operační:
  • dislokované a nestabilní zlomeniny krčku (tam, kde je poraněn coracoclaviculární vaz) a nitrokloubní zlomeniny s dislokací
  • dorzální Judetův přístup / ventrální deltoideopektorální / artroskopicky

Rehabilitace 6 – 12 měsíců!!!


POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*