20. Zlomeniny lopatky (ver. 2024)

Traumatologie

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie.
Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Práce vznikla na nekomerční bázi pro vzdělávací a akademické účely. Tedy bez nároku na finanční odměnu.

Vypracoval: MUDr. Aleš Paclík
Obrázková dokumentace je použita s laskavým svolením AO Foundation.
Kresba: Ostatní obrázky jsou dílem MUDr. Evy Šimůnkové a MUDr. Aleše Paclíka
Editor: MUDr. Kristian ChrzRelativně vzácné (max 1% zlomenin). Většinou jde o přímý pád na rameno nebo zadní stěnu hrudníku (na naší ambulanci nejčastěj pády z koně). Jedná se většinou o vysokoenergetické trauma a je třeba vyloučit i poranění hrudní stěny. Může být  přidružena fraktura klíčku (25%), žeber, kontuze plíce nebo kontuze mozku.

 Nepřímým mechanismem přes hlavici humeru dochází ke zlomenině glenoidu nebo krčku. Při současné zlomenině klíční kosti mluvíme o “plovoucím ramenu” (v poslední době pojem zpochybňován).

Klasifikace dle CT rekonstrukcí: 

 • A: zlomeniny výběžků – proc. coracoideus, acromion, spina scapulae; riziko pakloubu
 • B: zlomeniny těla (nejčastější); rizikem je porucha hladkého skluzu lopatky po hrudníku
 • C: zlomeniny krčku (2. místo) – často velmi nestabilní; riziko poruchy funkce rotátorové manžety
 • D: zlomeniny glenoidu – intraartikulární; riziko artrózy a nestability GH kloubu
 • E: kombinované zlomeniny

Diagnostika: RTG v přední a laterální “Y” projekci na lopatku. Při RTG nálezu následuje CT s 3D rekonstrukcí, která správně posoudí charakter zlomeniny a pomůže k plánování léčby.

Léčba: cílem je obnovit plný a nebolestivý pohyb v rameni.

 • obnovit kongruenci kloubní plochy a stabilitu kloubu
 • rekonstruovat úhel mezi glenoideem a laterálním okrajem lopatky (fr. krčku)
 • u zlomenin výběžků zabránit vzniku bolestivého pakloubu
 • obnovit tvar těla lopatky
 • konzervativní: zlomeniny těla (angulace do 30° nebo translace pod 100%) a minimálně dislokované nitrokloubní fraktury do 5 mm.
  • ramenní ortéza na 14 dní, plný pasivní pohyb do měsíce, plná zátěž za 3 měsíce
  • operační: dislokované zlomeniny těla, nestabilní zlomeniny krčku a nitrokloubní zlomeniny s dislokací
   • dorzální Judetův přístup / ventrální deltoideopektorální / artroskopicky
   • osteosyntéza dlahami či tahovými šrouby

Rehabilitace: pasivní mobilizace ihned, aktivní pohyb od 3. týdne.


VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*