27. Zlomeniny okovce loketní kosti (ver. 2024)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie.
Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Práce vznikla na nekomerční bázi pro vzdělávací a akademické účely. Tedy bez nároku na finanční odměnu.

Vypracoval: MUDr. Aleš Paclík
Obrázková dokumentace je použita s laskavým svolením AO Foundation.
Kresba: Ostatní obrázky jsou dílem MUDr. Evy Šimůnkové a MUDr. Aleše Paclíka
Editor: MUDr. Kristian ChrzTvoří cca 10% zlomenin oblasti lokte.

Mechanismus: přímý pád na loket či údero do okovce. Zlomenina je téměř vždy intraartikulární a dochází k typické dislokaci úlomku proximálně tahem m. triceps (obr. A).

Klasifikace: 

  • intraartikulární
  • extraartikulární: abrupce místa úponu m. triceps či fraktura metafýzy proximální ulny
  • kombinované s frakturou hlavičky radia

Diagnostika

  • klinika: držení lokte v semiflexi, otok a bolest při olekranu, hmatný defekt
  • RTG ve 2 projekcích

Léčba: operační postup je nutný k obnovení kloubní plochy a započetí včasné rehabilitace lokte.

  • tahová cerkláž (obr. B): zajišťuje absolutní stabilitu u dvouúlomkových zlomenin. Aktivní cvičení lokte může započít prakticky ihned.
  • syntéza úhlově stabilní zamykatelnou dlahou (obr. C) u víceúlomkových zlomenin. V případě tříště na kloubní ploše by komprese cerkláží vedla k protruzi úlomků do kloubní štěrbiny a zborcení kloubní plochy
  • konzervativní postup je možný u vzácných nedislokovaných zlomenin nebo pacientů odmítajících operaci: sádrová dlaha na 3 týdny v 70° flexi lokte. U dislokovaných zlomenin jsou výsledky až na částečně omezenou extenzi překvapivě dobré. Je však třeba v řádu let počítat s artrózou. Z toho plyne, že seniory v pokročilém věku k operaci nepřemlouváme.

VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*