Traumatologie
6. ročník

14. Poranění pánve (ver. 2023)

Pánev je složena ze dvou kostěných křídel, spojených dorzálně s křížovou kostí silnými sakroiliakálními ligamenty (1) a ventrálně symfýzou (2). Představme si jí jako kruh. Pokud je kruh přerušen na dvou místech, menší fragment má […]

Medic
Studium

Pomáhat i studovat.

Principy studia na 1.LF UK a uznávání praxe při pomoci ve zdravotnictví.Hybridní podzim 2020. Vydáno dne 1.11.2020 Za nejdůležitější považujeme zapojení mediků do pomoci nemocnicím. Raději dobrovolně než povinně. Proto jsme připravili rámcová pravidla, která […]

Interna
3. ročník

Komplentní anamnéza na interní propedeutiku

MA (minimální anamnéza), někdy označována jak Důvod přijetíJednou větou výstižně důvod přijetí pacienta do nemocnice Příklad: MA: Pacientka byla přijata pro u plicní embolii při femoropopliteální trombóze PDK . AA (alergická anamnéza)Vypsat, na co je […]