24. Zlomeniny diafýzy pažní kosti (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzMechanismus: Diafýza humeru špatně odolává násilí torzním mechanismem, a proto je měření sil při hře páka typickou příčinou spirální zlomeniny. Tříštivé a příčné zlomeniny vznikají přímým nárazem.

Klasifikace: dle AO; viz obrázek. Typ B je charakterizován klínovitým (wedge) mezifragmentem – po repozici jsou hlavní proximální a distální fragment alespoň částečně v kontaktu. Wedge zlomenina je nestabilní.

Diagnostika:

 • Klinika: krepitace, patologická hybnost, otok, později distálně hematom; při poranění n. radialis chybí aktivní dorzální flexe zápěstí a abdukce palce
 • RTG ve dvou projekcích

Léčba: Lze tolerovat zhojení v mírné odchylce ad axim (ventrálně < 20°), ad latus (do ½ šíře kosti), dokonce i zkrácení do 2cm.

 • Konzervativní:
  • tyto málo dislokované zlomeniny.  Nutno počítat s vyšším výskytem pakloubů. Zhojení do 3 měsíců.
   • ortéza Gilchristova typu
   • Sádrová/plastová podložená dlaha tvaru L kolem lokte, přes rameno laterálně + ortéza (viz. obrázek 1)
   • funkční Sarmientova léčba (více o principu viz téma konzervativní léčba zlomenin): ortéza na paži s volným ramenem a loktem podpoří svalovou manžetu, která stabilizuje zlomeninu
 • Operační:
  • otevřené zlomeniny; léze n. radialis vzniklá po zavřené repozici; polytrauma; nadměrná dislokace; relativní indikací je fraktura obou humerů, dlouhá spirální nebo krátká příčná zlomenina, špatná spolupráce při konzervativní léčbě
  • nitrodřeňové hřebování: zlomeniny od chirurgického krčku do  vzdálenosti 5 cm od fossa olecrani
   • v poloze v polosedě, zavedení hřebu nejčastěji antegrádně z transdeltoidálního přístupu (Obr. A). Další možností je retrográdní zavedení hřebu z fossa olecrani v poloze pacienta na břiše (Obr. B). Výhodou je šetření rotátorové manžety, nevýhodou riziko fraktury dist. humeru.
   • nutné vždy dbát na adekvátní peroperační kompresi (na paži nedochází při rehabilitaci k teleskopické kompresi mezi fragmentu, jako při došlapu na dolní končetinu). Poté ihned aktivní cvičení.
  • syntéza dlahou: s výhodou technikou MIPO (Obr. C). Relativní stabilitu pomocí úhlově stabilní přemosťující dlahy volíme u tříštivých zlomenin. U jednoduchých příčných zlomenin používáme kompresní dlahu. U jednoduchých spirálních zlomenin přistupujeme k otevřené repozici, kompresi tahovým šroubem a naložení neutralizační dlahy. Vždy je třeba ozřejmit a izolovat n. radialis a uložit jej nad dlahu. Po operaci časné pasivní cvičení, plná zátěž až po zhojení kosti.
  • osteosyntéza dle Hackethala (Obr. D): na krátké příčné diafyzární zlomeniny – retrográdní zavedení K-drátů intramedullárně s cílem vyplnit celou dřeňovou dutinu
Sádrová/plastová podložená dlaha tvaru L kolem lokte, přes rameno laterálně + ortéza (viz. obrázek, převzato z AO Foundation
Převzato z AO Foundation

Komplikace:

 • pakloub až v 8% po syntéze hřebem
 • poúrazová paréza n. radialis: nejčastěji z důvodu zhmoždění nebo distenze, upraví se spontánně. Pokud je nález EMG opakovaně patologický po 3 i 6 týdnech, naplánujeme neurochirurgickou revizi až po zhojení zlomeniny (po 3 měsících)
 • pokud dojde k paréze iatrogenně při zavřené repozici, je třeba řešit zlomeninu operačně a nerv vizualizovat.

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*