Závěry mimořádného zasedání kolegia děkana 1. LF UK ze dne 11. 3. 2020 k výuce, zkouškám atd.

Zkoušky – pregraduální

Ústní zkoušky (včetně státnicových) mohou zatím až do odvolání probíhat, ale pouze tam, kde to umožňuje technické zázemí pracoviště. Ústní zkoušky se mohou zúčastnit pouze ti studenti, kteří mají splněny veškeré podmínky k účasti na ústní části zkoušky (zápočet, praktické výkony). 

Státní zkoušky zatím běží dál. Je na příslušných garantech, zda je možno zkoušky konat. Nelze konat zkoušky, které zahrnují praktickou část na pacientech.

Pokud je součástí ústní zkoušky test – ten je možný vykonat pouze tehdy, pokud přítomný počet studentů v jedné místnosti nepřevýší 20 osob.

Studenti budou vyzváni, aby pečlivě sledovali webové stránky SIS, fakulty a pracoviště, na kterém mají zkoušku vykonat. Je třeba, aby měli na paměti, že konání zkoušek může být s okamžitou platností ze dne na den pozastaveno.

Studium – pregraduální

Individuální konzultace se studenty se neruší.

Zdroj: https://www.lf1.cuni.cz/uk-ke-koronaviru

About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*