Články

Standard péče o pacienty nakažené koronavirem SARS-CoV2

Dospělí pacienti s středně těžkým a těžkým průběhem, nevyžadující invazivní ventilaci. Nemocnice Písek a.s. 10.10.2020, dokument bude pravidelně aktualizován, ujistěte se, že máte poslední verzi.15.10.2020, doplnění triáže, terapie a příloh17.2.2021, doplnění triáže, terapie, DRG metodiky […]

Traumatologie
6. ročník

20. Zlomeniny lopatky (ver. 2023)

Relativně vzácné (max 1% zlomenin).Přímé násilí způsobí zlomeniny těla nebo výběžků. Jedná se většinou o vysokoenergetické trauma a je třeba vyloučit i poranění hrudní stěny. V 70-100% je přidružena fraktura klíčku, žeber, kontuze plíce nebo […]

Traumatologie
6. ročník

18. Úrazové hemoperitoneum (ver. 2023)

Hemoperitoneum je přítomnost krve v peritoneální dutině. Může nastat po tupém i penetrujícím poranění. Nejčastějším zdrojem úrazového krvácení je Anamnéza: Častěji tupým mechanismem. V případě autonehody se ptáme na rychlost vozidla, typ střetu (přední, boční, […]

Traumatologie
6. ročník

17. Poranění hrudníku (ver. 2023)

V seznamu otázek týkajících se traumatu hrudníku jsou: zlomeniny žeber, pneumotorax a hemotorax. Sama o sobě jsou témata trochu vytržená z kontextu, proto na začátek několik obecných poznámek. Až 30% zraněných přijatých k hospitalizaci má […]

Traumatologie
6. ročník

16. Orofaciální poranění (ver. 2023)

Orofaciální traumatologie se zabývá úrazy skeletu a měkkých tkání obličeje, očnice, horních dýchacích cest a paranazálních dutin.Problémem v této oblasti je jak těžké funkční, tak estetické postižení.Prolomením obličejového skeletu může dojít k obliteraci nosní i […]