27. Zlomeniny okovce loketní kosti (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzTvoří cca 10% zlomenin oblasti lokte.

Mechanismus: přímý pád na loket či údero do okovce. Zlomenina je téměř vždy intraartikulární a dochází k typické dislokaci úlomku proximálně tahem m. triceps (Obr. A).

Klasifikace:

  • intraartikulární
  • extraartikulární: abrupce místa úponu m. triceps či fraktura metafýzy proximální ulny
  • kombinované s frakturou hlavičky radia

Diagnostika:

  • klinika: držení lokte v semiflexi, otok a bolest při olekranu, hmatný defekt
  • RTG ve 2 projekcích

Léčba: operační postup je nutný k obnovení kloubní plochy a započetí včasné rehabilitace lokte.

  • tahová cerkláž (Obr. B): zajišťuje absolutní stabilitu u dvouúlomkových zlomenin. Aktivní cvičení lokte může započít prakticky ihned.
  • syntéza úhlově stabilní zamykatelnou dlahou (Obr. C): v případě tříště na kloubní ploše. Zde by komprese cerkláží vedla k protruzi úlomků do kloubní štěrbiny a zborcení kloubní plochy

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*