Výuka chirurgie IV. ročník – úvodní informace

Výuka chirurgie probíhá v pěti blocích, každý trvá 5 týdnů.
Studenti v bloku budou stážovat na:

I. chirurgické klinice VFN,  přednosta prof. MUDr. Z. Krška, DrSc.,
+ v simulačním centru Fyziologického ústavu 1 LF UK
Kardiochirurgické klinice VFN, přednosta prof. MUDr. J. Lindner, CSc.
Klinice plastické chirurgie, Nemocnice na Bulovce, přednosta MUDr. M. Molitor, PhD.
Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice, přednosta doc. MUDr. J. Šimša, PhD.
Chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce, přednosta Doc. MUDr. R.Vobořil, PhD.
Klinice transplantační chirurgie, IKEM, Doc. MUDr. J. Froněk, Ph.D. FRCS

Všechny 4 kruhy daného bloku jsou rozděleny do 5 skupin a každá skupina se v rámci rotací vystřídá každý týden na jiném pracovišti. Rozdělení do 5 skupin probíhá tak, že se na SISu do předmětu B02105 přihlásíte přes ikonu „Termíny zkoušek – vypisování“. Zde, podobně jakoby jste se chtěli přihlásit na zkoušku, se přihlásíte do jedné z pěti vytvořených skupin (SKUP1 až SKUP5). Přihlašujte se tak, aby skupiny byly zaplněny rovnoměrně. Jakmile budete zapsáni do konkrétní skupiny, na SISu v dokumentech k předmětu si prohlédněte dokument „Rotace skupin“ a uvidíte, který týden máte jít na jaké pracoviště. Příklad: Skupina 1 má první týden simulační výuku organizovanou I. chirurgickou klinikou, druhý týden má kardiochirurgii, třetí týden chirurgii na Bulovce, čtvrtý týden plastickou chirurgii na Bulovce, pátý týden chirurgii v Thomayerově nemocnici. V dokumentech na SISu též najdete sylabus výuky na jednotlivých pracovištích, ať víte co Vás čeká.

Začátky stáží jsou takto:

  1. Stáž na chirurgii Na Bulovce začíná v pondělí vždy v 8.30. Hlaste se prosím na sekretariátu kliniky v 2. patře.
  2. Stáž kardiochirurgická na 2. chirurgické klinice VFN začíná v 8hod ve 4. patře. Šatna je v přízemí na studentskou kartu.
  3. Simulační výuka I. chirurgické kliniky začíná teoretickou průpravou v pondělí v 8.45 v zasedací místnosti v budově kliniky – pavilon A8 areálu VFN, přízemí, chodba vzadu vlevo. Další dny se výuka odehrává vždy od 9.00 v simulačním centru Fyziologického ústavu 1 LF UK na Albertově. Do simulačního centra doporučuji bílý plášť.
  4. Čtvrteční výuka na klinice transplantační chirurgie IKEM začíná v 9 hodin.
  5. Na plastice Na Bulovce začíná výuka v 8hod. Hlaste se prosím na sekretariátu kliniky.
  6. Na chirurgii v Thomayerově nemocnici je začátek stáže první den v 7.45. Následující dny bude stáž začínat dle pondělní domluvy s lektorem.

Stáž pro skupinu na chirurgii Nemocnice Na Bulovce (CHNB):

 bude denně, kromě čtvrtku.

Ve čtvrtek bude celá skupina stážovat od 9,00 hod na Oddělení transplantační chirurgie IKEM, výuku vede as. MUDr. Michal Kudla.

Podmínkou pro zápočet je 100% účast na výuce.  Před začátkem stáže si vytiskněte prezenční listinu (viz dokument na SISu), napište tam své jméno a kruh, a každý den stáže ji mějte s sebou k podpisu lektora. Pokud si listinu zapomenete, nechte si dát razítko, podpis a datum na kus papíru, který pak přiložte k prezenční listině.

Vaše případná nepřítomnost musí být nahrazena, možno kdykoliv v podstatě během celého roku.

Je s výhodou nahradit výuku přímo na pracovišti, na kterém student stáž zameškal. Pokud to nebude možné, nabízíme náhradu ve formě odpolední nebo víkendové stáže na ambulanci I. chirurgické kliniky VFN, ovšem po domluvě s lékařem, u kterého si student hodlá absenci nahradit. V praxi to znamená dostavit se v bílém plášti a s ISIC kartou kolem 15.30 do ambulance (kdy kolega přebírá službu) a domluvit se, zda je sloužící lékař schopen Vás přijmout.

Na splnění zápočtu je čas do září.

Případné problémy během výuky řeší as.MUDr. Aleš Paclík, ideálně cestou ales.paclik@vfn.cz

Zástupce je as. MUDr. Jakub Tesař (jakub.tesar@vfn.cz)

CAVE: Letní prázdninové praxe má na starosti MUDr. Pavel Koželský (pavel.kozelsky@vfn.cz), ne já.

V Praze dne 18. 9. 2023

as. MUDr. Aleš Paclík                                                 prof. MUDr. Z. Krška, DrSc.

                                                                                      přednosta I. CHK, VFN Praha
About admin 350 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz