25. Zlomeniny distálního konce pažní kosti (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzMechanismus: Nepřímým mechanismem je pád na ruku s různou mírou flexe v lokti. Při násilí v ose pažní kosti vznikají kompletní nitrokloubní zlomeniny tvaru Y. Při násilí směřujícím směrem do valgozity či varozity převládají částečně intraartikulární zlomeniny s odlomením humerální hlavičky či trochley. Přímým mechanismem je pád na flektovaný loket.

Klasifikace:

 • dle AO klasicky extraartikulární, částečně intraartikulární a kompletně intraartikulární zlomeniny.
 • dle mechanismu
  • extenční zlomenina: pád na ruku při extendovaném lokti; dorzální dislokace fragmentu;riziko poranění a. brachialis; výrazně častější
  • flekční zlomenina: pád přímo na loket, který je ve flexi; ventrální dislokace fragmentu; riziko léze n. ulnaris

Diagnostika:

 • klinika: otok s poruchou hybnosti lokte, krepitace, angulace v oblasti lokte
 • RTG ve dvou projekcích
 • CT vždy k předoperační rozvaze

Léčba: Tahem svalů upínajících se na epikondyly a mechanismem úrazu dochází téměř vždy k významným dislokacím. Principem léčby je obnovit konturu kloubní plochy a započít brzkou rehabilitaci.Z toho plyne jediné – u dospělých pacientů téměř vždy operujeme.

 • zlomeniny typu C: poloha na břiše, zadní přístup, nutná osteotomie olekranu se zachováním úponu m. triceps a jeho odklopení kraniálně, preparace n. ulnaris
 • typ A a B: přístup z mediální či laterální strany
 • Obecným principem je pod kontrolou zraku provést anatomickou repozici kloubní plochy a na lomné linii zajistit kompresi tahovými šrouby. Poté rekonstruujeme extraartikulární část zlomeniny – mediální nebo laterální nebo oba pilíře distálního humeru přemosťujeme anatomicky tvarovanými úhlově stabilními dlahami. Dvě dlahy jsou na sebe kolmé a jsou různé délky. Výkon je ukončen zpětnou fixací olekranu pomocí tahové cerkláže.
 • U extraartikulárních nedislokovaných zlomenin je možné výjimečně postupovat konzervativně přiložením vysoké sádrové dlahy na 3 týdny.  Častěji takto postupujeme u dětí. V případě extenčních zlomenin provádíme repozici trakcí a převedením lokte do flexe cca 100° (tak, aby přílišnou flexí nebyl oslaben průtok a. brachialis). V případě zlomenin flekčních naopak za kontinuální trakce převádíme loket do extenze a imobilizujeme v 10° flexi.
Příklady ošetření fraktury 13-C3. Převzato z AO Foundation

Komplikace:

 • poranění či stenóza arteria brachialis při extenčním poranění (vymizení pulzace na a. radialis); riziko protrahované ischémie předloktí s rozvojem Volkmannovy ischemické kontraktury u dětí i dospělých
 • léze nervus ulnaris při flekčním poranění (nemožnost sevřít list papíru mezi IV. a V. prstem při současné extenzi v MCP kloubech)
 • rozvoj paraartikulárních osifikací po operaci
 • rozvoj kompartmentového syndromu předloktí

Problematika zlomenin distálního humeru u dětí je rozvedena v kapitole o charakteristice dětských zlomenin.


POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*