23. Zlomeniny horního konce pažní kosti (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzTřetí nejčastější zlomenina, cca 4% všech zlomenin. 76% pacientů je starších 65 let, ženy 3x častěji.

Mechanismus: častěji nepřímý – pádem na nataženou končetinu, nízkoenergetické trauma. Při nepřímém mechanismu dochází k dislokaci častěji. Posun fragmentů závisí na pohybu těla vůči natažené paži. Při mechanismu přímém dislokace nebývá výrazná.

Klasifikace: častěji než AO používáme klasifikaci dle Neera, viz kapitola 2.

Neer IV na RTG a 3D CT rekonstrukci

Diagnostika:

 • klinika: bolestivost a omezená hybnost ramene, otok a hematom až v řádu dnů
 • RTG – předozadní a “Y” projekce, případně axiální projekce
 • CT v rámci předoperačního plánování (3D rekonstrukce osvětlí situaci ohledně počtu úlomků a jejich dislokaci)

Léčba: cílem je obnovit funkci a svalovou sílu. Většina je možno řešit konzervativně. Na druhou stranu operovat bychom měli všechny dislokované, protože anatomická rekonstrukce snižuje riziko avaskulární nekrózy hlavice.

 • Konzervativní:
  • zlomeniny s minimální dislokací (Neer I) – hlavice < 1 cm ad latus, tuberkula s distrakcí < 5 mm, hlavice < 40° ad axim; bez ohledu na počet fragmentů; pacienti s vysokým operačním rizikem; výrazná osteoporosa
  • ramenní ortéza na 2, max. 3 týdny, poté kinezioterapie – konkrétní příklad viz kapitola 4.
 • Operační:
  • zlomeniny luxační, dislokované, otevřené, s poraněním NC svazku
  •  vždy indikujeme opatrně s ohledem na celkový stav a kvalitu skeletu
  • spongiózní tahové šrouby
  • proximální humerální hřeb ( obr. A)
  • tvarovaná úhlově stabilní dlaha (B)
  • endoprotéza:
   • nerekonstruovatelná tříšť, avaskulární nekróza hlavice, selhání rekonstrukce
   • výhoda: jednodobý definitivní výkon bez dalšího rizika AVN, rychlejší rehabilitace
   • protéza anatomická (C): hlavice humeru nahrazena umělou hlavicí. Preferujeme u biologicky mladých pacientů
   • reverzní (D): implantát v glenoidu tvoří hlavici, implantát v humeru je kloubní jamkou; tím je medializováno centrum rotace a elevace je umožněna deltovým svalem i při nefunkční rotátorové manžetě. Životnost 10 – 15 let. Kloníme se k ní u biologicky starších pacientů s menšími nároky na rameno.
Převzato z AO foundation

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*