Preparáty z histologie

Šprtáte histologii? Je libo pár preparátů ke studiu?

Husté kolagenní vazivo neuspořádané
AZAN
1. kolagenní vlákna tvoří hustou plsť

kolagenní vlákna
kolagenní vlákna

Retikulární vlákna
impregnace stříbrem
1. tělo buňky s jádrem
2. výběžky retikulárních buněk

Retikulární vlákna
Retikulární vlákna

Pigmentové buňky
nebarvené
1. výběžky melanoforů (pigmentových buněk) s pigmentovými zrny
2. neobarvená jádra

Pigmentové buňky
Pigmentové buňky

Žírné buňky
alciánová modř, jádrová červeň
1. žírné buňky

Žírné buňky
Žírné buňky
Žírné buňky

Šlacha
HE
1. tlusté svazky rovnoběžně uspořádaných kolagenních vláken
2. oploštělá jádra fibrocytů

Šlacha
Šlacha

Tukové vazivo
HE
1. tuková vakuola
2. jádro s drobnými vakuolami v perinukleární cytoplazmě
3. intersticiální vazivo

Tukové vazivo
Tukové vazivo

Hyalinní chrupavka
HE
1. vazivové perichondrium
2. izogenetická skupina chondrocytů v základní hmotě (hodně GAG -> bazofilní)
3. chondrocyty vznikající apozičním růstem z perichondria
4. základní hmota interteritoriální

Hyalinní chrupavka
Hyalinní chrupavka

Elastická chrupavka
HE
1. jednotlivé chondrocyty či jejich malé izogenetické skupiny
2. elastické fibrily viditelné i při přehledném barvení HE
3. subperichondrální zóna s nepočetnými elastickými vlákny v základní hmotě
4. početná elastické vlákna v centrální zóně

Elastická chrupavka
Elastická chrupavka

Elastická chrupavka
orcein

Elastická chrupavka

Vazivová chrupavka
HE, Massonův zelený trichrom

Vazivová chrupavka

Enchondrální osifikace
HE
1. rostoucí hyalinní chrupavka
2. vrstav proliferující chrupavky
3. hypertrofická zvápenatělá
4. linie eroze
5. pronikající kapiláry s mezenchymem rozrušující zvápenatělou hypertrofickou chrupavku

Enchondrální osifikace
Enchondrální osifikace

Intramembránozní osifikace
HE
1. kostní trámec
2. mezenchym
3. osteoblasty na povrchu kostních trámců
4. osteocyty v lakunách

Intramembránozní osifikace
Intramembránozní osifikace

Kompaktní kost
HE
1. intersticiální lamely
2. osteon, Haversův systém
3. Haversův kanál

Kompaktní kost
Kompaktní kost

Spongiózní kost
HE
1. kostní dřeň
2. lamela spongiózní kosti
3. osteocyty v lakunách
4. sinusoidní kapilára

Spongiózní kost
Spongiózní kost

Hladký sval
HE
1. protáhlá, štíhlá těla svalových buněk
2. jádro
3. krevní kapilára

Hladký sval
Hladký sval

Kosterní sval
HE
1. svalové vlákno
2. jádro uložené pod sarkolemou

Kosterní sval
Kosterní sval

Kosterní sval
Heidenhainův hematoxylin

Kosterní sval

Srdeční sval
HE
1. interkalární disk
2. jádro uprostřed kardiomyocytu

Srdeční sval
Srdeční sval


Materiály k předmětu

Zpět na Přehled studijních předmětů
About admin 350 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*