Pediatrická propedeutika – výsledky ankety

Pediatrická propedeutika

V první řadě děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili!

Anketa probíhala on-line od 26. 11. 2016 do 4. 12. 2016. Celkem odpovědělo 725 respondentů. Z dotazovaných má státní zkoušku za sebou 91 respondentů.

Anketa byla prezentovaná na zasedání Kolegia děkana 19. prosince a znovu 2. ledna, tentokrát za přítomnosti prof. Zemana, přednosty KDDL.

Prof. Zeman informoval o stavu výuky pediatrické propedeutiky – v současné době je vyučovaná první dva týdny předstátnicové stáže. Proti zavedení argumentoval výsledky ankety, kterou pořádá samotná klinika při složení státní zkoušky. V této anketě je výuka pediatrie i celá stáž dobře hodnocena. Dále upozornil, že klinika nabízí tři volitelné předměty, jejichž kapacita není zaplněna (viz níže). Zorganizování povinné výuky pediatrické propedeutiky jako samostatného předmětu tedy nebylo doporučeno. Prof. Zeman přislíbil případné navýšení kapacity VP, pokud by o ně byl větší zájem. Zároveň přislíbil eventuální pomoc při zajištění prázdninové praxe.
Bylo navrhnuto: propagovat VP, které klinika pořádá, a zařadit pediatrii do výuky ostatních oborů.

I přes velký zájem studentů se pediatrickou propedeutiku bohužel prosadit nepodařilo. 

Pediatrické volitelné předměty:

Výsledky ankety prezentované na KD

Počet respondentů podle ročníků.

Z celkového počtu si 91 % myslí, že pediatrická propedeutika má smysl a 88 % odpovědělo, že o pediatrickou propedeutiku má zájem.

Odpovědělo 51 absolventů a 161 studentů 6. ročníku – 94 (vč. absolventů), kteří mají splněnou SRZk z pediatrie, a 118, kteří nemají.
183 si myslí, že pediatrická propedeutika má smysl, oproti tomu 29, že nikoliv.

Odpovědi respondentů ze 6. ročníku a absolventů

Odpovědi všech respondentů

Odkazy

About favan 5 Článků
Student medicíny, příležitostný fotograf, bývalý tenista a životní pseudo-filozof se slabostí pro moderní technologie, IT, TED, vědu a film.

1 Comment

  1. Připadá mi, že prof. Zeman odpovídal argumentem o kladném hodnocení stáží na trochu jinou otázku. Anketa o potřebě pediatrické propedeutiky se přece nezabývala kvalitou (vysokou, v tom má pan profesor pravdu) stáží na klinice.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*