Pediatrický kmen

Dětské lékařství

Agregace informací z webových stránek MZd ČR, poslední aktualizace 19. prosinec 2019

Pediatrický kmen (plné znění, PDF, 15 MB) je kmen pro následující obory:

Předepsané stáže

 • Anesteziologie a intenzivní medicína: 2 měsíce
 • Chirurgie: 2 měsíce
 • Pediatrie: 23 měsíců, lékař zařazený do následujících oborů může 6 měsíců absolvovat na pracovišti svého oboru:
  • alergologie a klinická imunologie
  • dětská a dorostová psychiatrie
  • dětská neurologie
  • endokrinologie a diabetologie
  • hematologie a transfuzní lékařství
  • infekční lékařství
  • klinická biochemie
  • lékařská genetika
  • lékařská mikrobiologie
  • rehabilitace a fyzikální medicína
 • Ambulantní služby v oboru pediatrie nebo praktické lékařství pro děti a dorost: 3 měsíce

Předepsané výkony – lůžková a ambulantní péče v pediatrii

 • Zajištění periferního žilního katetru: 30
 • Plánování a rozpis infuzní léčby: 20
 • Transfuze krve: 3
 • Cévkování: 10
 • Zavedení nasogastrické sondy: 10, z toho nejméně 5 u kojence a nejméně 5 u dítěte staršího než 1 rok
 • Výplach žaludku: 5
 • Otoskopie: 10
 • Vyšetření per rectum: 5
 • Účast na poskytování zdravotní péče v době od 16:00 do 7:00 a v sobotu a v neděli a ve svátek: 50
 • Ošetření a vyšetření novorozence: 20
 • Popis RTG snímků pacienta – dítěte: 20
 • Lumbální punkce: 3
 • Neodkladná resuscitace (nebo praktický nácvik, záznam o absolvování): 2
 • Vedení zdravotnické dokumentace: 50

Předepsané výkony – ambulantní péče v oboru pediatrie nebo praktický lékař pro děti a dorost

 • Vedení dokumentace v primární péči: 30
 • Očkování – parenterální aplikace léčiva – intramuskulární, subkutánní injekce: 30
 • Odběr krve: 30
 • Odběr materiálu na mikrobiologické vyšetření: 30
 • Vyšetření per rectum: 5
 • Vyšetření novorozence: 10
 • Využívání postupů rychlé diagnostiky (POCT): 10

Předepsané kurzy

 1. Lékařská první pomoc
 2. Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 3. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 4. Radiační ochrana
 5. Základy pediatrie

Doporučená literatura ke zkoušce po kmeni:

 1. Nelson Essential of Pediatrics, Karen Marcdante, ISBN: 9781437706437
 2. Klinická Pediatrie, Jan Lebl a kol. 2012.
 3. Neonatologie, Jan Janota, Zbyněk Straňák, 2013
 4. Diferenciální diagnóza v pediatrii, Robert Ploier, Grada Publishing a.s. 2015
 5. Nelson Textbook of Pediatrics, 2-volume set, 20 th Edition , 2016, Elsevier, Kliegman, Stanton, St. Geme, Schor

Otázky ke zkoušce po kmeni (triplety):

 1.  
  1. Rozdělení dětského věku
  2. Onemocnění jícnu a žaludku
  3. Teplota u kojence – dif.dg.
 2.  
  1. Chromozomální aberace
  2. Onemocnění střeva
  3. Polyurie – dif.dg.
 3.  
  1. Výživa kojence
  2. Hepatitis
  3. Bolesti hlavy – dif.dg.
 4.  
  1. Očkování
  2. Jaterní cirhóza a portální hypertenze
  3. Exanthem – dif.dg.
 5.  
  1. Základní demografické pojmy v pediatrii
  2. Poruchy funkce hypofýzy
  3. Zvracení – dif.dg.
 6.  
  1. Preventivní prohlídky v pediatrii
  2. Získané poruchy funkce štítné žlázy
  3. Křeče – dif.dg.
 7.  
  1. Týrané dítě
  2. Poruchy Ca-P metabolismu
  3. Průjem – dif.dg.
 8.  
  1. Vývoj řeči a motoriky
  2. Poruchy funkce nadledvin
  3. Hubnutí – dif.dg.
 9.  
  1. Dospívání u chlapců a dívek
  2. Kongenitální adrenální hyperplázie
  3. Malý vzrůst – dif.dg.
 10.  
  1. Hodnocení pubertálních známek
  2. Diabetes mellitus v dětství
  3. Nadměrný vzrůst – dif.dg.
 11.  
  1. Sendvičový model tělesného růstu
  2. Fenylketonurie
  3. Předčasná puberta – dif.dg.
 12.  
  1. Prenatální růst a infantilní růstové období
  2. Poruchy metabolizmu cukrů a tuků
  3. Opožděná puberta – dif.dg.
 13.  
  1. Dětské růstové období
  2. Staphylokokové a streptokokové infekce
  3. Bolesti břicha – dif.dg.
 14.  
  1. Pubertální růstové období
  2. Dětské exanthemové nemoci
  3. Hematurie – dif.dg.
 15.  
  1. Užití percentilových grafů tělesné výšky
  2. Střádavé nemoci
  3. Otoky – dif.dg.
 16.  
  1. Patofyziologie poruch růstu
  2. Neuroinfekce
  3. Krvácení do GIT – dif.dg.
 17.  
  1. Poruchy sexuální diferenciace
  2. Tuberkulóza
  3. Hypokalcémie – dif.dg.
 18.  
  1. Úrazy a otravy u dětí
  2. Infekce močových cest
  3. Splenomegalie
 19.  
  1. Hypovitaminózy, rachitis
  2. Glomerulonefritis
  3. Hypoglykémie – dif.dg.
 20.  
  1. Malabsorbční syndrom
  2. Chronická renální insuficience
  3. Obstipace – dif.dg.
 21.  
  1. Cystická fibróza
  2. Tubulopatie
  3. Arteriální hypertenze – dif.dg.
 22.  
  1. Poruchy acidobazické rovnováhy
  2. Infekce gastrointestinálního traktu
  3. Obezita – dif.dg.
 23.  
  1. Kongenitální hypothyreoza
  2. Poruchy červené krevní řady
  3. Hepatomegalie – dif.dg.
 24.  
  1. Syndrom náhlého úmrtí kojence
  2. Lymeská borelióza
  3. Psychomotorická retardace – dif.dg.
 25.  
  1. Respirační insuficience
  2. Poruchy srdečního rytmu
  3. Bolesti kloubů – dif.dg.
 26.  
  1. Akutní selhání ledvin
  2. Onemocnění myokardu a endokardu
  3. Stridor – dif.dg.
 27.  
  1. Akutní laryngitis a epiglotitis
  2. Krvácivé nemoci
  3. Epistaxe – dif.dg.
 28.  
  1. Dehydratace a její léčba
  2. Poruchy krevních destiček
  3. Enuréza – dif.dg.
 29.  
  1. Parenterální a enterální výživa
  2. Imunodeficitní stavy
  3. Dušnost – dif.dg.
 30.  
  1. Léčba diabetické ketoacidózy
  2. Poruchy bílé krevní řady
  3. Leukocytóza – dif.dg.
 31.  
  1. Léčba srdečního selhání
  2. Nefrotický syndrom
  3. Zvýšená sedimentace – dif.dg.
 32.  
  1. Kardiopulmonální resuscitace
  2. Lymfomy a histiocytární syndromy
  3. Neutropénie – dif.dg.
 33.  
  1. Šok – patofyziologie, klinika, léčba
  2. Revmatická horečka
  3. Anémie – dif.dg.
 34.  
  1. Astma bronchiale
  2. Juvenilní idiopatická artritida
  3. Kašel – dif.dg.
 35.  
  1. Celiakie
  2. Autoimunitní onemocnění u dětí
  3. Hypoproteinémie – dif.dg.
 36.  
  1. Gastroezofageální reflux
  2. Alergická onemocnění u dětí
  3. Školní selhávání – dif.dg.
 37.  
  1. Poporodní adaptace novorozence
  2. Onemocnění horních dýchacích cest
  3. Ikterus – dif.dg.
 38.  
  1. Vrozené infekce plodu a novorozence
  2. Onemocnění dolních dýchacích cest
  3. Poruchy vědomí – dif.dg.
 39.  
  1. Ošetření novorozence po porodu
  2. Mentální anorexie a mentální bulimie
  3. Hemoptýza – dif.dg.
 40.  
  1. Nedonošený novorozenec, hypertrofický a hypotrofický novorozenec
  2. Transplantace v pediatrii
  3. Poruchy chůze – dif.dg.

Diskusní forum k postgraduálnímu vzdělávání

[bartag]?
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*