Patologický kmen

Agregace informací z webových stránek MZd ČR, poslední aktualizace 21. prosinec 2019

Patologický kmen (plné znění, PDF, 10 MB) je kmen pro následující obory:

Předepsané stáže

 • Anesteziologie a intenzivní medicína: 2 měsíce
 • Chirurgie: 2 měsíce
 • Vnitřní lékařství: 2 měsíce
 • Patologie: 24 měsíců:
  • lékař zařazený do oboru patologie může 6 měsíců z této doby absolvovat na pracovišti soudního lékařství
  • lékař zařazený do oboru soudní lékařství musí 6 měsíců z této doby absolvovat na pracovišti soudního lékařství

Předepsané výkony

 • Pitvy: 100
 • Cytologické vyšetření z různých oblastí: 2000

Předepsané kurzy

 1. Lékařská první pomoc
 2. Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 3. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 4. Radiační ochrana
 5. Základy patologie

Doporučená literatura ke zkoušce po kmeni:

 1. J. Rosai: Ackerman’s Surgical pathology, Elsevier – Mosby, 10th ed. 2011.
 2. WHO classification of Tumours, Pathology and Genetics (různé systémy), IARC Press. Lyon.
 3. C. Povýšil, I. Šteiner et al.: Speciální patologie. Galén, Karolinum 2007.
 4. C. Povýšil, I. Šteiner et al.: Obecná patologie. Galén, Karolinum 2011.
 5. Kolektiv autorů (J. Zámečník edit.): Patologie 1-3. Prager Publishing 2019.
 6. COTRAN, R.S., KUMAR, V., ROBBINS, S.L.: Robbins pathologic basis of disease, W.B. Saunders Comp., 1999.
 7. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, Saunders, Elsevier, 9th ed. 2013.
 8. Vinay Kumar & Abul K. Abbas & Jon C. Aster: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Professional Edition by Vinay Ku: Saunders, Elsevier, 9th ed. 2014

Otázky ke zkoušce po kmeni:

 1. Obecná patologie
  1. Metody užívané v patologii. Odesílání materiálu k bioptickému vyšetření.
  2. Základní a speciální barvení v patologii.
  3. Principy imunohistochemických metod.
  4. Principy metod molekulární a kvantitativní patologie.
  5. Regresivní změny.
  6. Edémy a dehydratace.
  7. Patologická zvápenatění. Krystaly a konkrementy. Pigmentace.
  8. Projevy a příčiny oběhové insuficience.
  9. Místní poruchy krevního oběhu (hyperémie, ischémie, infarkt, jeho morfologie).
  10. Trombóza a embolie.
  11. Zánět obecně (definice, znaky, příčiny).
  12. Granulomatózní záněty.
  13. Reparace a regenerace. Buněčný cyklus a hojení ran.
  14. Genetické příčiny chorob: Rozdělení, příklady.
  15. Přehled etiologické patologie: infekční choroby.
  16. Bakteriémie, toxinémie, sepse, pyémie (definice, rozdíly v patologických nálezech, příčiny).
  17. Streptokokové infekce.
  18. Stafylokokové infekce.
  19. Onemocnění způsobená viry.
  20. Gastrointestinální infekce.
  21. Pohlavně přenosné infekce.
  22. Poruchy výživy, obezita, malabsorpce, avitaminózy-přehled
  23. Iatrogenní patologie (komplikace léčby).
  24. Šok (dělení, následky, morfologické projevy).
  25. Hypertenze (dělení, příčiny, následky).
  26. Urémie, proteinurie, hemoglobinurie a myoglobinurie (komplikace, příčiny, orgánové nálezy).
  27. Ikterus (základní typy a jejich rozlišení).
  28. Imunitní reakce a jejich poruchy.
  29. Patologie transplantace.
  30. Amyloidóza.
 2. Onkologie
  1. Pseudotumory a prekancerózy.
  2. Základy morfologie nádorů: histologické a cytologické znaky nádorů, morfologická klasifikace nádorů.
  3. Mechanizmy vzniku nádorů.
  4. Typing, staging, grading a rating nádorů.
  5. Nádory měkkých tkání.
  6. Myeloidní hemoblastózy.
  7. Lymfoidní hemoblastózy.
  8. Lymfomy: základní charakteristika a obecná klasifikace.
  9. Epitelové nádory benigní a maligní – přehled.
  10. Neuroektodermové nádory – přehled.
  11. Germinální nádory – přehled.
  12. Smíšené nádory – přehled.
  13. Nádory srdce, thymu a sleziny.
  14. Nádory nosu, nosohltanu a hrtanu.
  15. Nádory trachey, bronchů, plic a pleury.
  16. Nádory mediastina – obecný přehled.
  17. Nádory ústní dutiny a čelistí.
  18. Nádory slinných žláz a hltanu.
  19. Nádory žaludku a jícnu.
  20. Nádory střev a peritonea.
  21. Nádory jater a žlučových cest
  22. Nádory exokrinního pankreatu.
  23. Nádory ledvin a vývodných cest močových.
  24. Nádory mužského genitálu.
  25. Nádory ženského genitálu.
  26. Nádory mléčné žlázy.
  27. Nádory centrálního nervového systému.
  28. Nádory kostí.
  29. Nádory žláz s vnitřní sekrecí.
  30. Nádory kůže.
 3. Speciální patologie
  1. Ileus. Hernie. Změny polohy a průsvitu střeva. Patologický obsah peritoneální dutiny.
  2. Onemocnění pankreatu.
  3. Onemocnění žlučníku a žlučových cest.
  4. Fibróza a cirhóza jater, příčiny a komplikace. Hepatitis.
  5. Záněty a divertikly střev. Malabsorpční syndrom.
  6. Onemocnění žaludku a jícnu.
  7. Onemocnění ústní dutiny a souvisejících orgánů a tkání.
  8. Patologie mediastina a pleury.
  9. Pneumonie, oběhové poruchy v plicích, edém plic.
  10. Poruchy vzdušnosti plic, onemocnění horních dýchacích cest.
  11. Patologie sleziny a thymu.
  12. Patologie lymfatických uzlin a cév.
  13. Anémie a poruchy srážlivosti krve.
  14. Onemocnění krevních cév: příčiny a následky.
  15. Ateroskleróza.
  16. Onemocnění endokardu, myokardu a perikardu.
  17. Nenádorová onemocnění ledvin.
  18. Nenádorová onemocnění mužského genitálu.
  19. Nenádorová onemocnění ženského genitálu.
  20. Patologie těhotenství a placenty včetně trofoblastické nemoci.
  21. Patologie novorozence-základní přehled.
  22. Intrakraniální krvácení, edém mozku.
  23. Nenádorová onemocnění mozku.
  24. Onemocnění kostí a kloubů: přehled.
  25. Patologie žláz s vnitřní sekrecí (vyjma štítné žlázy).
  26. Patologie štítné žlázy.
  27. Diabetes mellitus.
  28. Onemocnění kůže: přehled, základní terminologie.
  29. Přehled autoimunitních onemocnění
  30. Imunodeficience


Za svého pobytu na patologii jsem se setkal s knihami mimo doporučený seznam, které mi přijdou užitečné, rozšiřující a/nebo v některých ohledech lepší (lépe se z nich studuje, zajímavější,…) než oficiálně doporučená literatura. Třeba se to někomu bude hodit. Pokud existuje více vydání, odkazuji na nejnovější (pokud o něm vím).

Pitva:

 • Jan Buček: Praktikum z patologie: pitevní cvičení. Masarykova univerzita 1993.
  Stručná skripta z dob, kdy medici více chodili na pitevnu. Základy pitevní techniky.
 • Heřman Šikl: Pathologicko-anatomická pitevní technika a základy diagnostiky. Státní zdravotnické nakladatelství 1953.
  Klasická učebnice pitevní techniky, v době vydání zamýšlená jako učebnice pro mediky. Dobře napsaná, zmíněny i některé alternativní pitevní postupy.
 • Igor Kutlík: Patologicko anatomická pitva. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1954.
  Velmi podrobná učebnice pro patology z dob, kdy patolog byl především prosektor. Některé věci je třeba brát s rezervou.
 • Julian Burton, Guy Rutty (eds): The Hospital Autopsy: A Manual of Fundamental Autopsy Practice. Taylor & Francis 2010.
  „Západní“ přístup, na rozdíl od předchozích ne-antikvariátní kniha. Jak nebýt za tele při cestě za hranice.
 • Robin A. Cooke, Brian Stewart: Color Atlas of Anatomical Pathology. Churchill Livingstone 2003
  Fotografický atlas makroskopické anatomie, zejména anatomie pitevní. Hodí se jako příprava na první pitvy.

Cytopatologie:

 • Michael T. Sheaff, Naveena Singh: Cytopathology: An Introduction. Springer 2013.
  Přehledný úvod do cytopatologie, pěkně provedené ilustrační snímky.

(Histo)patologie:

 • Kim S. Suvarna, Christopher Layton, John D. Bancroft (eds): Bancroft’s Theory and Practice of Histological Techniques. Elsevier 2018.
  Zevrubná učebnice (a nikoliv pouze kuchařka) základních histologických technik. Rozhodně přesahuje požadovaný rozsah znalostí, ale může se hodit.
 • Stacey E. Mills (ed): Histology for Pathologists. Lippincott & Williams 2012.
  Histologie – či spíše mikroskopická anatomie – pro starší a pokročilé. Psáno patology pro patologické rezidenty.
 • Stacey E. Mills et al. (eds): Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology. Lippincott & Williams 2015.
  Jeden ze sporů mezi anglicky hovořícími patologickými rezidenty: Sternberg nebo Ackermann? Mně přijde lepší Sternberg, nejspíš i z toho důvodu, že navazuje na Histology for Pathologists.

Diskusní forum k postgraduálnímu vzdělávání

[bartag]?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*