Chirurgický kmen

Chirurgie

Agregace informací z webových stránek MZd ČR, poslední aktualizace 19. prosinec 2019

Chirurgický kmen (plné znění, PDF, 12 MB) je kmen pro následující obory:

Předepsané stáže

 • Anesteziologie a intenzivní medicína: 2 měsíce
 • Chirurgie: 2 měsíce
 • Vnitřní lékařství 2 měsíce
 • Chirurgie: 24 měsíců s následujícími výjimkami
  • lékař v oboru cévní chirurgie: maximálně 6 měsíců z této doby lze absolvovat na cévní chirurgii
  • lékař v oboru dětská chirurgie: maximálně 6 měsíců z této doby lze absolvovat na dětské chirurgii
  • lékař v oboru gastroenterologie: maximálně 6 měsíců z této doby lze absolvovat na gastroenterologii

Předepsané výkony

 • Ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran: 30
 • Zavedení centrálního žilního katetru: 5
 • Punkce a drenáž hrudníku: 5
 • Operace povrchových hlíz, furunkulů, benigních kožních tumorů: 10
 • Asistence při operacích volné a uskřinuté kýly: 15
 • Operace volné a uskřinuté kýly: 10
 • Asistence při apendektomii: 15
 • Apendektomie: 10
 • Asistence při operacích nebo operace varixů dolních končetin: 5
 • Asistence při větších nitrobřišních výkonech včetně laparoskopií: 25
 • Amputace na končetinách: 10
 • Asistence při malých výkonech v oblasti anu: 5
 • Konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně mobilizačních technik: 30
 • Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, techniky sádrování a jiné imobilizační metody): 20
 • Asistence na operačním sále u dutinových poranění: 2
 • Asistence na operačním sále u končetinových poranění (vnitřní osteosyntéza, aplikace zevního fixatéru, artroskopicko asistované ošetření nitrokloubních traumat): 20

Předepsané kurzy

 1. Lékařská první pomoc
 2. Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 3. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 4. Radiační ochrana
 5. Základy chirurgie

Doporučená literatura ke zkoušce po kmeni:

 1. KRŠKA, Zdeněk, HOSKOVEC, David, PETRUŽELKA, Luboš. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014.
 2. ŠNAJDAUF, Jiří, ŠKÁBA, Richard a kol. Dětská chirurgie. Praha: Galén, 2005.
 3. ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007.
 4. TŘEŠKA, Vladislav a kol. Traumatologie břicha a retroperitonea. Plzeň: NAVA, 2013.
 5. ZEMAN, Miroslav, KRŠKA, Zdeněk. Speciální chirurgie. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014.

Otázky ke zkoušce po kmeni (triplety):

 1.  
  1. Onemocnění jícnu
  2. Zlomeniny (základy diagnostiky a léčby)
  3. Základy péče o chirurgického pacienta na lůžku standardní péče
 2.  
  1. Onemocnění žaludku
  2. Poranění plic a žeber
  3. Zásady převazování chirurgických ran
 3.  
  1. Onemocnění plic
  2. Zlomeniny pánve
  3. Krevní transfuze
 4.  
  1. Vředová choroba gastroduodena
  2. Popáleniny
  3. Žilní vstupy
 5.  
  1. Onemocnění tenkého střeva
  2. Pneumotorax
  3. Zásady ATB terapie
 6.  
  1. Apendicitida
  2. Poranění měkkého kolene
  3. Šok – zásady ošetření
 7.  
  1. Nádory tlustého střeva
  2. Komplikace zlomenin
  3. Drény (typy a způsoby ošetření)
 8.  
  1. Nespecifické záněty střevní
  2. Embolie plicní
  3. Léčba bolesti
 9.  
  1. Divertikulární choroba
  2. Kraniocerebrální poranění
  3. Poranění sleziny
 10.  
  1. Onemocnění anorekta
  2. Poranění šlach (příčiny, diagnostika, možnosti léčby)
  3. Zásady infúzní léčby
 11.  
  1. Nemoci jater
  2. Tupá poranění břicha
  3. Základy diagnostiky náhlé příhody břišní
 12.  
  1. Nádory jater, metastázy jater
  2. Zlomeniny pánve
  3. Katetrizace, derivace moče
 13.  
  1. Ascites
  2. Poranění sleziny
  3. Stomie
 14.  
  1. Cholecystolitiáza
  2. Poranění hrudníku
  3. Základy parenterální výživy
 15.  
  1. Cholelitiáza
  2. Poranění C-páteře
  3. Nutrice, hodnocení, možnosti
 16.  
  1. Nemoci pankreatu
  2. Poranění kolenního kloubu
  3. Monitorace v intenzivní péči
 17.  
  1. Karcinom pankreatu
  2. Poranění míchy
  3. Základy hemostázy v chirurgii
 18.  
  1. Pankreatitida
  2. Zlomeniny femuru
  3. Péče o ránu
 19.  
  1. Kýly
  2. Luxace ramene
  3. Nehojící se rány
 20.  
  1. Portální hypertenze
  2. Penetrující poranění břicha
  3. Imobilizovaný nemocný – zásady péče
 21.  
  1. Krvácení do horní části GIT
  2. Poranění jater
  3. Základy pooperační péče
 22.  
  1. Krvácení do dolní části GIT
  2. Luxace lokte
  3. Předoperační příprava
 23.  
  1. Náhlé příhody břišní, příčiny, klasifikace
  2. Popáleniny
  3. Příprava GIT před operací
 24.  
  1. Zánětlivé náhlé příhody břišní
  2. Zlomeniny humeru
  3. Zásady ATB profylaxe
 25.  
  1. Ileus, klasifikace, dif.dg.
  2. Poranění velkých cév
  3. Zásady ATB léčby
 26.  
  1. Peritonitida
  2. Poranění a ošetření nervů
  3. Předoperační vyšetření
 27.  
  1. Onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek
  2. Hemoperitoneum
  3. Základy rehabilitace
 28.  
  1. Onemocnění prsu
  2. Zlomeniny bérce
  3. Možnosti anestézie
 29.  
  1. Cévní onemocnění, trombóza, embolie
  2. Zlomeniny hlezna
  3. Pacient v bezvědomí
 30.  
  1. TEN, prevence a léčba
  2. Zlomeniny klíčku
  3. Skórovací systémy, význam
 31.  
  1. Nádory měkkých tkání
  2. Bodná a střelná poranění
  3. Právní aspekty chirurgických výkonů

Diskusní forum k postgraduálnímu vzdělávání

[bartag]?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*