Interní kmen

Stethoscope on the table

Agregace informací z webových stránek MZd ČR, poslední aktualizace 19. prosinec 2019

Interní kmen (plné znění, PDF, 19 MB) je kmen pro následující obory:

Předepsané stáže

 • Lékař zařazený do oboru vnitřní lékařství
  • Anesteziologie a intenzivní medicína: 2 měsíce
  • Chirurgie: 2 měsíce
  • Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem: 2 měsíce
  • Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem: 8 měsíců
  • Vnitřní lékařství – příjmová ambulance: 5 měsíců
  • Vnitřní lékařství – JIP: 4 měsíce
  • Ordinace praktického lékaře: 1 měsíc
  • Další obory (geriatrie, infekční lékařství, neurologie, klinická onkologie, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství) po dohodě se školitelem: 6 měsíců
 • Lékař zařazený do oboru všeobecné praktické lékařství
  • Anesteziologie a intenzivní medicína: 2 měsíce
  • Chirurgie: 2 měsíce
  • Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem: 2 měsíce
  • Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem: 8 měsíců
  • Vnitřní lékařství – příjmová ambulance: 5 měsíců
  • Vnitřní lékařství – JIP: 3 měsíce
  • Ordinace praktického lékaře: 6 měsíců
  • Gynekologie a porodnictví: 1 měsíc
  • Pediatrie: 1 měsíc
 • Lékař zařazený do oboru jiného než vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství
  • Anesteziologie a intenzivní medicína: 2 měsíce
  • Chirurgie: 2 měsíce
  • Vnitřní lékařství – oddělení s neselektovaným příjmem: 2 měsíce
  • Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem: 8 měsíců
  • Vnitřní lékařství – příjmová ambulance: 5 měsíců
  • Vnitřní lékařství – JIP: 4 měsíce
  • Ordinace praktického lékaře: 1 měsíc
  • Další obory (obory s interním kmenem s výjimkou všeobecného praktického lékařství) po dohodě se školitelem: 6 měsíců

Předepsané kurzy

 1. Lékařská první pomoc
 2. Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 3. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 4. Radiační ochrana
 5. Základy vnitřního lékařství

Doporučená literatura ke zkoušce po kmeni:

 1. Jan Bureš, Jiří Horáček, Jaroslav Malý et al., VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ; druhé, přepracované a rozšířené vydání; Galén Praha, 2014.
 2. Richard Češka a kol., INTERNA, 2. aktualizované vydání, Triton, Praha 2015.
 3. Pavel Klener et al., VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ; čtvrté, přepracované a doplněné vydání, Galén, Praha, 2011.
 4. Miroslav Souček (Ed.), VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, Grada, Praha 2011.
 5. Karel Lukáš, Aleš Žák a kol., CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY. Diferenciální diagnostika, Grada. Praha, 2014.

Otázky ke zkoušce po kmeni (triplety):

 1.  
  1. Akutní koronární syndrom
  2. Diferenciální diagnostika anémie
  3. Přístup k nemocnému s alergickou reakcí
 2.  
  1. Akutní a chronické srdeční selhání
  2. Diferenciální diagnostika krvácivého stavu, včetně iatrogenně navozeného (heparin, LMWH, Warfarin, DOAK)
  3. Přístup k nemocnému se syndromem vleklé únavy
 3.  
  1. Fibrilace síní
  2. Diferenciální diagnostika leukocytózy a leukopenie
  3. Přístup k nemocnému s dysfagií, odynofagií, škytavkou a pyrózou
 4.  
  1. Akutní a chronické leukémie, maligní lymfomy
  2. Diferenciální diagnostika trombocytózy a trombocytopenie
  3. Přístup k nemocnému s průjmem a se zácpou
 5.  
  1. Poruchy srdečního rytmu (kromě fibrilace síní)
  2. Diferenciální diagnostika urychlení sedimentace erytrocytů a/nebo elevace reaktantů akutní fáze (CRP, prokalcitonin)
  3. Přístup k nemocnému s akutním krvácením do GIT
 6.  
  1. Perikarditidy, myokarditidy, endokarditidy
  2. Diferenciální diagnostika zvýšené tělesné teploty resp. horečky nejasného původu
  3. Přístup k nemocnému s bolestmi kloubů a zad
 7.  
  1. Esenciální a sekundární hypertenze
  2. Diferenciální diagnostika hyperglykémie a hypoglykémie
  3. Přístup k nemocnému s poruchou vědomí
 8.  
  1. Cévní mozkové příhody
  2. Diferenciální diagnostika imunodeficiencí
  3. Přístup k nemocnému s akutní končetinovou bolestí
 9.  
  1. Tromboembolická nemoc
  2. Diferenciální diagnostika křečových stavů
  3. Přístup k nemocnému s palpitacemi
 10.  
  1. Onemocnění periferních tepen, onemocnění žil (s výjimkou hluboké žilní trombózy)
  2. Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu
  3. Přístup k nemocnému s ascitem
 11.  
  1. Zánětlivá onemocnění dýchacích cest a pneumonie
  2. Diferenciální diagnostika šokových stavů
  3. Přístup k nemocnému s oligurií (resp. anurií)
 12.  
  1. Onemocnění kůry nadledvin
  2. Diferenciální diagnostika ikteru, hepatomegalie a splenomegalie
  3. Přístup k nemocnému s nechtěným hmotnostním úbytkem
 13.  
  1. Chronická obstrukční plicní nemoc a astma bronchiale
  2. Diferenciální diagnostika hyponatrémie a hypernatrémie
  3. Přístup k nemocnému s cévní mozkovou příhodou; iniciální internistický management: kontrola TK, antiagregační a další léčba; diagnostika kryptogenní příhody (monitorací srdečního rytmu, detekce PFO, ASD)
 14.  
  1. Cor pulmonale
  2. Diferenciální diagnostika osteolytického postižení skeletu
  3. Přístup k nemocnému s nevolností a zvracením
 15.  
  1. Nádory plic, průdušek, pleury a mediastina
  2. Diferenciální diagnostika hypokalémie a hyperkalémie
  3. Přístup k nemocnému s dehydratací
 16.  
  1. Nemoci pohrudnice, pneumothorax
  2. Diferenciální diagnostika akutní bolesti břicha
  3. Přístup k nemocnému v paliativní léčbě a pacienta s bolestí
 17.  
  1. Refluxní choroba jícnu a ezofagitidy, vředová choroba gastroduodena
  2. Diferenciální diagnostika fluidothoraxu
  3. Přístup k nemocnému s bolestí hlavy
 18.  
  1. Nádory trávicího traktu, nádory jater
  2. Diferenciální diagnostika hematurie a proteinurie
  3. Přístup k nemocnému s akutní poruchou visu
 19.  
  1. Malabsorbční syndrom, celiakální sprue
  2. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi
  3. Přístup k nemocnému s poruchou acidobazické rovnováhy
 20.  
  1. Idiopatické střevní záněty
  2. Diferenciální diagnostika otoků
  3. Přístup k nemocnému s dysurií, polyurií a polydipsií
 21.  
  1. Akutní a chronická pankreatitida, pankreatický duktální adenokarcinom
  2. Diferenciální diagnostika hemoptýzy
  3. Přístup k nemocnému s chronickou dušností
 22.  
  1. Akutní a chronické poškození jater, jaterní selhání
  2. Diferenciální diagnostika kašle
  3. Přístup k nemocnému s nově zjištěnou arteriální hypertenzí/vysokým TK
 23.  
  1. Onemocnění žlučových cest
  2. Diferenciální diagnostika cyanózy
  3. Přístup k nemocnému s podezřením na infekci resp. sepsi
 24.  
  1. Reaktivní a infekční artritidy, artritidy asociované s infekcí
  2. Diferenciální diagnostika synkopy
  3. Přístup k nemocnému s hyperkalcémií
 25.  
  1. Diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, prediabetes
  2. Diferenciální diagnostika patologických jaterních testů
  3. Přístup k nemocnému s akutním selháním ledvin
 26.  
  1. Tuberkulóza
  2. Diferenciální diagnostika artritid a spondylartritid
  3. Přístup k nemocnému s hypokalcémií
 27.  
  1. Akutní a pozdní komplikace diabetes mellitus
  2. Diferenciální diagnostika vaskulitid
  3. Přístup k nemocnému s chronickými bolestmi břicha
 28.  
  1. Dyslipidémie, ateroskleróza
  2. Diferenciální diagnostika akutní dušnosti
  3. Přístup k nemocnému s hyperfosfatémií
 29.  
  1. Osteoporóza, osteomalacie
  2. Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů
  3. Přístup k nemocnému s obstrukcí vývodných močových cest
 30.  
  1. Onemocnění štítné žlázy
  2. Diferenciální diagnostika akutních a chronických glomerulonefritid
  3. Přístup k nemocnému s hypofosfatémií

Diskusní forum k postgraduálnímu vzdělávání

[bartag]?
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*