Tři základní způsoby jak ošidit lékaře na výplatě

Stealing money

Proč beru méně než stejně pracující spolužák?

Tento článek určený především absolventům a mladým lékařům si klade za cíl vysvětlit, které hlavní faktory způsobují rozdíly na výplatní pásce mezi mladými lékaři pracujícími relativně podobné množství hodin. Jinými slovy, podíváme se na způsoby, kterými zaměstnavatelé mladé lékaře krátí na penězích.

Platový tarif verus mzda

Platový tarif je právní termín označující vaše místo v státem vydávané platové tabulce. Výšku tarifů resp. tabulek určuje vláda svým nařízením (aktuálně v r. 2018 platí NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 340/2017 Sb. a nás lékařů se týká platová tabulka č. 6). Častým omylem (nejen) mladých lékařů je domněnka, že jejich výdělek se řídí tímto platovým tarifem pokud pracují v krajské nebo městské nemocnici, či dokonce v jakékoliv nemocnici. Není tomu tak. Platový tarif se uplatňuje ve státem zřizovaných nemocničních zařízeních (seznam zde), a dále v části krajských nemocnic.

Soustava krajských a městských nemocnic není zřizovaná státem, nýbrž kraji resp. obcemi, a to často ve formě obchodních společností, čili jako akciová společnost anebo společnost s ručením omezeným. Jde tedy o soukromé subjekty, a proto se v nich platový tarif neaplikuje. Jsou to nemocnice soukromé (stejně jako třeba síť Agel), i když v tomto případě je vlastníkem kraj či město. Asi polovina krajských nemocnic má však formu tzv. příspěvkové organizace, a právě v té platí zmíněný platový tarif, stejně jako je tomu ve fakultní nemocnici. V soukromých nemocnicích se uzavírá smluvní odměna za práci, tedy podle zákoníku práce tzv. mzda. Mzdu si teoreticky můžete domluvit jakoukoliv, právě proto je “smluvní”. Plat, je určen tabulkou, podle platové třídy a platového stupně, které jsou určeny vaší kvalifikací resp. délkou praxe.

Většina krajských a městských nemocnic, které NEJSOU “příspěvkovky”, má však svoje vlastní tabulky. Logicky, tyto tabulky poměrně kopírují ony platové tabulky, ale zcela totožné nejsou. A nutno říct, že zpravidla ve váš neprospěch – jsou obvykle nižší. To znamená, že absolvent ve fakultní nemocnici a krajské “příspěvkovce” má většinou základní výdělek bez služeb rozdílný ve srovnání s lékařem z “akciovky” či “s.r.o.čky”, přičemž tento rozdíl se z naší zkušenosti pohybuje kolem 8-12%. Když tedy stát slíbí lékařům přidat, tak jako se stalo v letech 2017 i 2018, ono přidání se vztahuje pouze na tabulkový plat podle platového tarifu a tudíž je garantované pouze lékařům v těchto nemocnicích. Berete-li smluvní mzdu, je to pouze rozhodnutí managmentu nemocnice jestli mzdy navýší, či nikoliv. Ale abychom si nezáviděli, ve FN jsou zase častější zkrácené úvazky s doktorským studiem PhD. nebo kombinace nemocničního a fakultního úvazku. Fakultní úvazky mají svoji vlastní platovou tabulku pro vysokoškolské učitele, a to je plat, který brát nechcete, jelikož tyhle tabulky jsou výrazně nižší.

Krácení na službách

Největší rozdíl mezi platy mladých lékařů způsobují platy za služby. V nefakultních nemocnicích se uplatňují v rámci „finanční optimalizace“ a „výkaznictví odpracovaných hodin“ (v obojím rozuměj pohybování se na hraně zákona či za jeho hranou s cílem nezaplatit lékařům co jim podle práva patří) tzv. dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Pokud „sloužíte“, vykonáte tzv. přesčasovou práci, a podle zákoníku práce vám za to náleží příplatek pokud se jedná o práci v noci nebo o víkendech či svátcích. Ne že byste mimo FN nedostali vyšší sazbu, to dostanete, ale rozdíl je v tom kolik.Za práci v noci vám náleží příplatek 20% (v čase 22h – 6h) , a v sobotu a neděli příplatek +25%, za svátek dokonce + 100% vaší průměrné hrubé hodinové mzdy.  Důležité pak je ještě to, že za práci přesčas dostáváte + 25% a příplatky se sčítají. To znamená, že pokud pracujete třeba v neděli a jedná se o práci přesčas (nad rámec vašeho pracovního úvazku 40h týdně) náleží vám za tuto neděli + 50% (25% za přesčas a 25% za víkend).

Každý kdo má uzavřenou DPČ na služby “okrádá sebe i svoji rodinu”. Stačí si vzít do ruky výplatní pásku kde máte průměrnou hodinovou mzdu uvedenou, vynásobit příslušným koeficientem a porovnat s hodinovou sazbou kterou máte smluvenou na DPČ. Při 4-5 službách měsíčně se pak již bavíme o rozdílu ve výši kolem desetisíce korun, případně i více, záleží v jaké dny jste sloužili. Nutno podotknout, že sloužením se vám průměrná hodinová mzda, kterou pobíráte, zvyšuje – čím víc sloužím ve dny s vyššími příplatky, tím mám vyšší průměrnou hodinovou sazbu. Při službách na DPČ se ale tento princip neuplatňuje.

Zatímco rozdíl mezi regulovanými platovými tarify ve státních nemocnicích a mzdovými tabulkami v ostatních nemocnicích je zcela legitimní a zákonný, tak krácení na výdělku na službách pomocí smluv DPČ je na hraně zákona či zcela protiprávní (diskusi necháme právníkům). Rozhodně se však jedná ze strany zaměstnavatelů o zcela účelové jednání, jak vás na službách obrat o peníze. Zároveň je to finta nemocnic, kterou maskují velké množství přesčasové práce lékařů před inspektorátem práce.

Pracovní pohotovost vs. služba

Poslední způsob krácení lékařů na legitimní mzdě/platu je zneužívání tzv. institutu “pracovní pohotovosti”.Podle zákoníku práce to znamená, že sedíte doma připravení kdykoliv na zavolání přijet do nemocnicea konat tam práci, typicky tedy v čase kdy se  “slouží. Za takové “sezení doma” neboli “pracovní pohotovost” vám podle zákoníku práce náleží minimálně 10% průměrného hodinového výdělku. Sedět doma s partnerem/partnerkou a koukat na film za deset procent výdělku nemusí být nutně špatný byznys. Nicméně, stává se stále častěji, že zaměstnavatel po vás požaduje, abyste seděli během pracovní pohotovosti v práci na pracovišti. A to už je jednoznačně protiprávní, protože být na pracovišti znamená konat práci, za kterou vám náleží plná hodinová mzda/plat i se všemi příplatky! Žádných 10%. Na držení pracovní pohotovosti musí být uzavřená se zaměstnavatelem smlouva. Dejte si tedy pozor, aby se vás někdo nesnažil přemluvit, že budete za 10% výdělku sedět v nemocnici a obhajoval to argumentem, že konání práce je pouze poskytování péče v momentě, kdy na pohotovostní ambulanci dorazí pacient.

Ve výsledku dojdete velmi snadno k rozdílu 10 000 Kč i více. Není však nutno se nechat okrádat – platíte bydlení, hypotéku, máte děti, život atd. Nejjednodušší obranou je smlouvu o DPČ nepodepsat a sloužit zcela normálně v režimu zaměstnaneckého poměru se všemi příplatky, které vám k tomu podle zákona náleží. V případě pohotovostních služeb si nechat účtovat 10% za sezení doma v obýváku, ale nikoliv přítomnost na pracovišti. Pozor, někteří ředitelé vynalézavci či personalistky vám budou tvrdit, že musíte mít DPČ na to, abyste mohli sloužit, nebo že konání práce je pouze situace, kdy dorazí pacient do nemocnice. Samozřejmě to není pravda.

Pracujete-li stejně či dokonce více, než váš spolužák v jiné nemocnici, a máte přitom nižší příjem, zřejmě vás krátí na mzdě jedním z uvedených způsobů. Náprava přitom může být snazší než se zdá – příkladem budiž situace v nemocnici v Mělníku.

 

Článek je převaz se souhlasem Spolku Mladí lékaři;;;.

About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*