Kardiologie

Kardiologie

Oficiální info:
Stáž začíná v 8:30 (na SISu a na stránkách jsou různý časy) v Eiseltově síní druhé interní kliniky. Před tím je tam hlášení, které se někdy protáhne, takže čekáte v co největší tichosti (když na to zapomenete, bude vám to důrazně připomenuto) na chodbě.  Nejdřív je přednáška do 9:30 – 9:45, pak od desíti je každý den stáž na jiném oddělení. Na stáže jste rozdělení do skupin podle abecedy. Povolený je jeden den absence, čili dva podpisy. Docházka je kontrolována podpisy na papíry. Každý má svůj papír. Jeden podpis dostanete za přednášku a jeden podpis za stáž. Když máte více absencí, napíšete panu přednostovi mail a dostanete za úlohu nějaký referát. Lektorování na anatomáku nemá výjimku, píšete referát, nebo máte podpisy. Pláště, přezuvky i stetoskopy si můžete na vlastní nebezpečí nechat v šatně. Klíč se vydává proti ISICu vedle u sekretářky. Zápočet je udělen po napsání testu v poslední den po přednášce.

Realita:
Většinou jsme začínali o 10 minut později. Přednášky jsou zajímavé hlavně pro ty, kteří mají zájem o obor, jinak jsou některé lepší, některé horší a minimálně jedna je zbytečná. Tempo je docela ležérní, takže člověk se většinu podstatných věcí naučí už tam, když dává pozor. Hlavně proto, že se všechno minimálně dvakrát zopakuje. Co není na škodu, jen to trochu nudí. Podpisy za účast se rozdávají na konci kolem 9:30 J Abych nezapomněla, stážují dva kruhy najednou, takže je tam asi 50 lidí…

Stáž u lůžka je ta zábavnější část. Teda poté, co si postojíte na chodbě a někdo se vás konečně ujme. Většinou to ty mladé lékaře až tak neštve. Někdy je to štve, pak je to horší. Téměř každý den dostane skupinka 4 lidí jednoho pacienta, aby s ním udělali anamnézu a vyšetřili ho.  Přitom jako referujete anamnézu zjistíte, že jste se zapomněli pacienta zeptat, na co umřel jeho pes. Pak zjistíte, že nevíte léky a nakonec ani nevíte kompletně popsat EKG. Na konci stáží to vypadá líp, jenom stále nevíte, jak vypadá plicní embolie na EKG (S1T3Q3). Dvě skupiny týden stážují na Homolce, nebo v IKEMu. Samozřejmě až poté, co skončí přednáška. Co se týče IKEMu, reálný čas co tam strávíte je minimální. Každý den musíte udělat minimentál v podobě: najdi šatnu napoprvé a pak se dostaň do ambulance. Připravte si 100 Kč jako zálohu za průkaz „Návštěva“ a jeden chudák 200 Kč jako zálohu za klíč od šatny. Ten máte jeden po celou dobu, i když vás rozdělí do ambulancí, takže se nakonec počkáte v společném cíli – v šatně.  Když nic neztratíte, vrátí vám v pátek peníze spolu s razítkem za celý týden docházky. Jsem si jistá, že neví, kolik studentů tam má chodit…

Zápočtový test je v pohodě. Něco je vynesené, něco se vymyslí a něco umíte. Pokud to náhodou nenapíšete, tak to napíšete na podruhé, na potřetí atd.

Subjektivní závěr:
Pro ty, které zajímá interna, je to v celku dobrá stáž. Když si pamatujete léky a naučíte se patologické EKG, tak na vás nekoukají jako na nižší formy života a na stáži se pak nestydíte a je to i zajímavý.


Materiály k předmětu

Zpět na Přehled studijních předmětů

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*