Volby do Akademického senátu 1. LF UK

Co je to Akademický senát?

Akademický senát (zkráceně AS) je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty, který mimo jiné zajišťuje demokratický vysokoškolský život! Je tedy ohromnou výhodou, že studenti volí celou polovinu zástupců. AS schvaluje všechny vnitřní předpisy fakulty a podílí se i na jejich tvorbě a je přímým komunikačním kanálem mezi studenty a vedením fakulty. Více viz Wikipedie.
as

Kdy volit?

9. listopadu od 10.00 do 17.00 hod.
10. listopadu od 10.00 do 15.00 hod.

Kde volit?

Faustův dům, Karlovo náměstí 40 – Akademický klub
Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4 – denní místnost
Fyziologický ústav, Albertov 5 – místnost před posluchárnou, vstup hlavním vchodem
ÚVN – Klinika ortopedie, pavilon CH 1, výtahy část B, 1. patro, zasedací místnost
FN Motol – III. chirurgická klinika, 1. patro – uzel D, č. dveří 10 244
Nemocnice Na Bulovce – Gynekologicko-porodnická klinika, knihovna sekretariátu
Thomayerova nemocnice – Pavilon A1, 1. patro, místnost č. 6

Co potřebuji s sebou?

Stačí pouze ISIC, kterým se prokážete.

Jak volit?

Po příchodu do volební místnosti a prokázání se ISIC průkazem dostaneš papír A4 se všemi kandidáty (studenty i učiteli). U kandidátů – zástupců, které chceš mít v Akademickém senátu uděláš fixou kolečko (celkem 15 koleček). Volební lístek pak vhodíš do volební urny – no a to je vše, jak jednoduché (nezabere Ti to více než 5 minut času).

Koho volit?

Zde naleznete seznam všech kandidujících do AS 1. LF UK a to jak studentů tak i učitelů.

Do AS také kandiduje 8 studentů ve skupině SOS studenti o studentech více naleznete na stránkách SOS do AS 1. LF UK.fb-timeline-spolecna

► Další informace k volbám

Pozvání k volbám

MUDr. Ivan Šebesta – předseda volební komise a vedoucí pro výuku Klinické biochemie v 6. ročníku.

MUDr. Marek Hilšer – člen volební komise a učitel biochemie ve 2. ročníku na Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Petra Kňažeková – členka volební komise, studentka v 6. ročníku a bývalá předsedkyně SMČ

Děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo
About favan 5 Článků
Student medicíny, příležitostný fotograf, bývalý tenista a životní pseudo-filozof se slabostí pro moderní technologie, IT, TED, vědu a film.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*