Slavnostní otevření zrekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. si Vás dovoluje pozvat ke slavnostnímu otevření nově rekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu a odhalení pamětní desky prof. MUDr. Otakara Srdínka, věhlasného vědce a politika, který se významně zasloužil o výstavbu Purkyňova ústavu na Albertově.

Slavnostní akce bude zahájena dne 19. února 2013 od 15.00 hodin ve vestibulu budovy Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 odhalením pamětní desky profesoru Otakaru Srdínkovi. Poté bude program pokračovat v krásných prostorách nově rekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu. Pozvání přijal a slavnostní akce se zúčastní vnuk profesora Otakara Srdínka prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. D.Eng.h.c. , proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Fakulty strojní ČVUT.

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. si Vás dovoluje pozvat ke slavnostnímu otevření nově rekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu a odhalení pamětní desky prof. MUDr. Otakara Srdínka, věhlasného vědce a politika, který se významně zasloužil o výstavbu Purkyňova ústavu na Albertově.

Slavnostní akce bude zahájena dne 19. února 2013 od 15.00 hodin ve vestibulu budovy Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 odhalením pamětní desky profesoru Otakaru Srdínkovi. Poté bude program pokračovat v krásných prostorách nově rekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu. Pozvání přijal a slavnostní akce se zúčastní vnuk profesora Otakara Srdínka prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. D.Eng.h.c. , proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Fakulty strojní ČVUT.

Profesor Otakar Srdínko se problematikou vybudování moderního ústavu pro svůj obor se zabýval od roku 1901, kdy pracoval ještě jako asistent v berlínském anatomicko-biologickém ústavu u slavného profesora O. Hertviga. Od té doby shromažďoval popisy a plány různých vysokoškolských ústavů více než 50 evropských univerzit, které navštívil. Již v roce 1917 – tedy ještě v době, kdy jsme byli součástí habsburské monarchie – poslal do Vídně podrobný návrh na vybudování histologicko-embryologického ústavu české lékařské fakulty v Praze. Věnoval velkou péči přístrojovému vybavení ústavu a z vlastních prostředků štědře dotoval mikroskopické vybavení ústavu.
Možno bez nadsázky říci, že bez profesora Otakara Srdínka by nebyl Purkyňův ústav, respektive by nebyl takovým, jakým je.
V citované řeči při slavnostním otevření ústavu řekl prof. Srdínko mj. „Sen můj, jehož nit jsem spřádal po čtvrt století, stal se skutkem. Pohádka, s kterou jsem srostl tak, že opravdu se mi o novém ústavu zdávalo ve snu již před válkou, stala se řízením osudu skutečností.“

Purkyňův ústav byl slavnostně otevřen 16. dubna 1926 a Česká univerzita získala krásnou účelovou budovu odpovídající nejmodernějším požadavkům dobové vědy a výuky. Zakladatelem ústavu byl pan profesor Otakar Srdínko, architektem A. Špalek, který projektoval i Hlavův patologicko-anatomický ústav. Slavnostní otevření ústavu se uskutečnilo za přítomnosti presidenta T. G. Masaryka a ostatních představitelů politického i vědeckého života. Největší posluchárna byla pojmenována po J. E. Purkyně. Celý ústav nese jeho jméno od roku 1937.

Těšíme se na setkání s Vámi při této mimořádné akci, kterou 1. lékařská fakulta UK ukončila jednu dalších velkých rekonstrukcí v budovách, které spravuje.

221-pic

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*