Manuál absolventa LF vol. I.: Základy

Tento článek je určen studentům LF, budoucím absolventům, kteří se rozhodli zůstat pracovat v medicíně a v naší krásné zemi. Mnoho studentů podporuje jejich vzdělávání vyděláváním s new casino sites nebo online freelancing.

Během studia na LF jste se naučili spoustu užitečných věcí, také spoustu zbytečných a obsoletních.  Ale na všech lékařských fakultách napříč republikou chybí předmět, který by studenty naučil orientovat se v pracovně – právní problematice a budoucí absolventy připravil na reálný život. Náhoda? Nemyslím si, spíš záměr vychovat stádo nemyslících a pro systém konformních ovcí.

Opakovaně se u mediků setkávám s absolutní neznalostí reálného pracovního prostředí, velká část z nich ani netuší, za jakých podmínek se dnes pracuje, co mohou od zaměstnavatele očekávat a co po nich bude požadováno. Co si musí nechat líbit a co v žádném případě ne. Studenti vůbec neví, jak kritická je personální situace ve velké části nemocnic a do jakého průseru se zdravotnictví řítí.

V tomto článku se budeme zabývat základními pojmy a parametry pracovně – právního vztahu lékař x zaměstnavatel.

Peníze:

Za vaši práci vám náleží mzda či plat. Rozdíl je v tom, kdo je zřizovatelem nemocnice, ve které pracujete. Plat dostáváte v nemocnicích řízených ministerstvem zdravotnictví.  To znamená všechny fakultky. Mzda ve všech ostatních. Ať už je zřizovatelem kraj, město nebo soukromý subjekt (Agel).

Rozdíl mezi mzdou a platem je zásadní. V nemocnicích řízených MZ jsou závazné platové tabulky. Fakultka vám musí dát jako základní plat částku, která vám náleží podle platového stupně a třídy. Aktuální platová tabulka pro lékaře je tady: Platová tabulka lékaři 2016.pdf

platova-tabulka-01

Figurují tu dva parametry. Platový stupeň a platová třída. Třída je daná kvalifikací a vzděláním. Jako absolvent spadáte pod 11. platovou třídu (23 460,- hrubého = 18 244,- čistého), po zapsání do oboru (což je pouze formální záležitost a trvá pár měsíců) spadnete do 12. platové třídy. Stupeň se odvíjí podle odpracovaných let, tzn jako absolventi jste v 1. platovém stupni.

V nemocnicích, kde tabulka neplatí, jsou fakticky smluvní platy. Ještě před několika lety byly rozdíly u mladých lékařů zásadní (dostávali oproti tabulce méně), dnes se pomalu s nedostatkem personálu začínají nástupní platy srovnávat.

Nicméně pořád bývá nabízená mzda nižší, než je tabulkový plat. V dnešní době ve světle brutálního nedostatku lékařů je potřeba tabulku brát jako nepodkročitelnou hranici a nic pod ní nebrat. Bez diskuze. Oni potřebují vás, ne vy je.

Navíc, systémem platových stupňů se plat ve státních nemocnicích s odpracovanými lety plíživě zvyšuje, díky tabulce automaticky. V ostatních zařízeních je potřeba si toto vyjednat a zakotvit ve smlouvě.

Soukromé zařízení mívají nějaké svoje „tabulky“, nicméně platí, že co si domluvíte, to máte.

Smlouva, úvazek:

Pokud se domluvíte a nastoupíte do kýžené nemocnice, pravděpodobně dostanete kontrakt na rok s tříměsíční výpovědní dobou. Během prvních tří měsíců vás může zaměstnavatel bez udání důvodů vyrazit. A stejně tak vy, pokud naznáte, že to není to pravé ořechové, stačí nahlásit, že končíte a další den už nepřijdete. Po uplynutí oněch 3 měsíců je výpovědní doba 2 měsíce, platí pro obě strany.

Je dobré si ověřit, zda po roce dostanete automatiky smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel má totiž ze zákona právo vám roční smlouvu 2x prodloužit o rok. Proč to řešit? Pokud se rozhodnete pořídit si bydlení na hypotéku, banka vám s ročním kontraktem nic nepůjčí.
Úvazek:

Určitě znáte někoho, kdo má ve fakultní nemocnici úvazek 0,1 + PhD. Dělají standardní práci, jako ostatní absolventi, navíc jsou namočení do nějakého grantu či studie. Tito jedinci pomateně mluví o tom, jak dělají vědu, zachraňují lidstvo a tváří se, že nejpozději za rok je nobelovka doma. Životním zážitkem těchto kolegů bývá, jak je jednou pan profesor dopsal jako patnáctého spoluautora k článku, který vyšel v nějakém predátorském časopise v Bulharsku a onen ambiciózní encefalopat z toho má dodnes vlhké sny.

Toto bývalo běžnou praxí a fungovalo to jen díky kognitivnímu deficitu a nedostatku sebeúcty některých našich kolegů. Takže, takhle NE!! Je to prasečina, podvod a deformace trhu práce. Navíc, pro onoho pomatence to může mít dalekosáhlé negativní dopady.

Pokud budete chodit do práce 5 dní v týdnu, odpovídá tomu úvazek 1,0. Punctum. O tom není diskuze. Adekvátní reakce na jakoukoliv jinou nabídku je slušné odmítnutí a odchod z pohovoru. Fakticky to je přenesení části mzdových nákladů na univerzitu a části na absolventa samotného a jeho rodinu. Protože vyžít ve velkém městě se takovýmto příjmem nedá. Přednostové klinik si takto zajišťují pracovní sílu, kterou sami neplatí.

Pro encefalopata, který toto akceptuje, z tohoto rozhodnutí vyplývá několik dost nepříjemných rizik, o kterých se moc neví a nemluví:

Formálně se prodlouží doba předatestační přípravy. Desetinásobně, adekvátně poměru k celému úvazku. Šéfové kliniky vám naslibují, že se to „nějak“ udělá. Ve většině případů ano, ale stačí se někomu znelíbit a ejhle, problém je na světě. „Kolego, ale vy jste měl zkrácený úvazek, takže bohužel nemáte dostatečnou praxi“.  Na opakovaný dotaz mediků, co to v praxi znamená: Doba předatestační přípravy je dejme tomu 5 let praxe. Ale vy máte úvazek 0,1? Tak to vás čeká 50 let praxe před atestací 🙂

Případná nemocenská se počítá z onoho miniaturního platu. Stejně jako odvody na důchodové pojištění, což na stáří jistě oceníte.

Pokud máte problém s orientací v reálném světě a na takovouto nabídku kývnete a nastoupíte dejme tomu v květnu, pořiďte si sponzora. PhD stipendium vám začne chodit od října, do té doby je váš reálný příjem desetina tabulky, tj cca 2500 Kč hrubého měsíčně (1 225,- kč čistého na účet). V prvních měsících sloužit nebudete, jediná šance, jak si přivydělat, je po večerech chodit na brigády, třeba za kasu do Lidlu. Tam platí slušně. Mimochodem, PhD stipendium je kolem 7000Kč, takže máte skoro na nájem. Krásná odměna za 6 let náročného studia na LF, krom toho rodiče jistě ocení, že vás budou další roky živit…

Zapomeňte na hypotéku, banka se vám vysměje, větší peníze má pomocný dělník ve stavební firmě.

Se zkráceným úvazkem jste bití na penězích za služby. Výpočet je dost složitý, hodiny se dopočítávají do plného úvazku. V praxi to znamená, že s miniúvazkem dostanete za službu menší peníze, než váš stejně starý kolega s celým úvazkem, který pracuje ve stejné nemocnici.

Krom výše zmíněných dopadů na vás tento systém devalvuje hodnotu PhD. titulu. Po nástupu do práce máte co dělat se zapracováním, učením se a postupným pronikáním do oboru, takže na seriózní vědu rozhodně nemáte kapacity. Kvalita vaší práce bude nevyhnutelně nižší, než kdyby se problematice věnoval někdo s desetiletou praxí v oboru.

Pokud se setkáte s nabídkou na zkrácený úvazek + PhD, je potřeba ji razantně odmítnout. Kolegové, kteří na tyto úvazky pracují, devalvují cenu práce nás všech, myslím si, že je morálně správné jim to při každé příležitosti dávat důrazně najevo.
Služby:

V naší republice jsou nyní praktikovány minimálně tři různé systémy organizace nočních služeb. Legální je jen jeden z nich.

1) Směnný provoz. Standardní pracovní doba je 8 hodin.

Krom toho jsou další dva druhy směn – Noční a denní. Tyto trvají 12h. V reálu to vypadá tak, že když máte noční směnu, tj od 18h do 7h rána dalšího dne, před a po této směně máte volno. Tento systém je legální, není problém dodržet fond pracovní doby. Na druhou stranu je na něj potřeba větší počet lékařů, takže v praxi je aplikován pouze na některých klinických pracovištích, které jsou na tom personálně dobře. Pro lékaře to má několik dopadů. Nikdy nejste v práci víc, než 12h v kuse, což je fajn. Na druhou stranu „dvanáctek“ máte většinou víc, než byte měl „čtyřiadvacítek“, takže se hůř organizuje volný čas, pravidelné sporty apod. Zpravidla máte méně peněz, což je dané menším počtem přesčasových hodin.

2) Systém s 24h službami. Přijdete do práce ráno, odcházíte den později. Podle zákoníku práce nemůžete pracovat déle než 12h. Obchází se to tak, že část hodin se vykáže jako „čekání na práci“ nebo „pohotovost“. Je na dohodě se zaměstnavatelem, jak vám tyto „hluché“ hodiny proplatí…

Toto je obecně akceptovatelný systém, myslím si, že schůdný a pro obě strany výhodný. Po službě máte volný den, můžete si vyřídit, co je potřeba. Nebo jít třeba ambulovat někam k soukromníkovi…

3) jako 2. bod, ale po službě se zůstává v práci do odpoledne. Nelegální, nebezpečný. Představte si, že celou noc sedíte na ambulanci nebo operujete, ráno si dáte kávu a jdete znovu operovat. Chtěli byste být ten pacient? Já ne. Tenhle systém je potřeba důrazně odmítnout. Nikdo vás nemůže nijak donutit po službě zůstat. Pokud uděláte po službě nějaký průšvih, nikdo se za vás nepostaví, protože jste v práci neměli co dělat.

4)PaSoNetky. Sloužíte celý víkend v kuse.
V praxi to znamená, že přijdete do práce v pátek v 7:00 ráno a odcházíte v pondělí kolem 15:30 a když máte zákeřného šéfa, tak i později. To je více jak 80 hodin v kuse na pracovišti. Můžu vám s klidem říct, že pak už vás osud pacientů absolutně nezajímá, jde jen o to službu nějak přežít. Ke konci služby jedete na „safe mode“. Bohužel jsou údajně stále pracoviště, kde tento systém pravděpodobně funguje. Tento relikt je potřeba důrazně odsoudit !!!

Pokud vám budou tvrdit, že „se“ to tak dělá, že se „musíte“ postarat o „svoje“ pacienty, že si „jenom“ uděláte vizitu na oddělení, že „není kdo by se o pacienty postaral“. Jsou to kecy. Vy v práci po 24h službě být nesmíte, taková je legislativa, tím končí debata. Samozřejmě, že v případě nenadále nemoci kolegy vypomůžete, toto se týká plánovaného poručování zákoníku práce. Pracovišti, kde se po službě zůstává, bych se vyhnul obloukem, i jako pacient.

Toliko k první části článku. Pokud bude zájem, příště probereme konkrétní  nabídky na práci lékaře.
37 Comments

 1. Dobre a prehledne napsano. Napsal byste take neco o rezidencnich mistech a situaci pro budouci prakticke lekare? Viz upisovani se vymenou za ziskani rezidentury apod. Dekuji.

 2. Doporucuji ke srovnani… podminky a tarify v SRN platne pro lekare pracujici v komunalnich nemocnicich (presne kolik to je nevim, ale kdyz ne vetsina, tak asi nejvetsi cast, zvlastni dohodu maji Unikliniky nebo nemocnice firem Asklepion, Helios, Sana – nemecka obdoba Agelu). Zajimava je stranka 40 s tabulkami, Entgeltgruppe = skupina, I absolventi 1-6 let, II atestovani, narust je po ca 3 letech, III oberarzt – atestovani lekari, zastupci IV leitende oa – vedouci oddeleni. Chefarzt – prednostove uvedeni nejsou, ti maji plat podle osobni dohody. Uplne dozlatova peceny holubi to nejsou, naklady na zivot jsou v nemecku urcite vyssi, v mnoha ohledech nasobne, ale presto je mozne z platu pohodlne vyzit a zustane v ruce neco navic a jeste u toho mit zivot mimo nemocnici. Viel Spaß
  http://www.vka.de/media/exe/148/d53c33cb13976dfb9e3c8fe7b372650c/tv-rzte_if_tv-5_vka-x.pdf

 3. Taky prosím o pokračování.
  Skvele napsaný článek.
  Ještě bych měl dotaz ohledně místa vašeho působiště? Praha? Jinde je problém s případným dojezdem do další nemocnice.

 4. Jo, je to smutný, ale ne zas tolik, jak je popisováno v článku. Nevím jak jinde, ale já mám v 11. třídě ve FN v Plzni o tisícovku víc, než je uvedeno v tabulce, doktorandský stipendium není 7 tisíc, ale 9 tisíc, k tomu jeden den v týdnu učím mediky – to je plus 4 tisíce. A navíc má FN s LF (aspoň v Plzni) smlouvu, že doktorandi musí mít nejméně 0,5 úvazku – takže žádný 0,1 úvazku za 15 set měsíčně.

  • Tabulka je oficiální. Pokud máte víc, může to být nějakým příplatkem (operační sály, RTG, infekční prostření, směnný provoz…). Ohledně stipendia – může se to lišit univerzita od univerzity, mohli to i takto brutálně navýšit, to nevím. V článku jsem jako modelový příklad bral 0,1 úvazku, což byla ještě nedávno realita, a někde bohužel je i dnes. Vy máte víc, gratuluju. Po roce praxe spadnete do 12. třídy a 2. stupně. To je 25.720 Kč brutto. Od 1.1. 2017 by měl jít tarif o 10% nahoru, tj. 28292 brutto, 21550 na účet. Medici každý měsíc nebudou, jste bitý finančně na službách. Ostatní rizika napsaná článku pro Vás platí beze zbytku, oficiální doba předatestační přípravy se Vám jen zdvojnásobí. Abyste věděl, co Vás čeká, když se náhodou někomu znelíbíte ;). Takže mi to jako terno nepřijde. Krom toho Váš přednosta je chválen za ušetření mzdových nákladů (část Vám platí fakulta, zatímco Vy makáte v nemocnici), zatímco jiný přednosta, téhož špitálu, který je férový a dává úvazky celé, bude jebán za vysoké mzdové náklady.

 5. Dobře napsáno, ale dneska je v některých nefakultních nemocnicích základní plat vyšší než tabulkový

 6. A já myslel, ze doktori chteji pomahat a lecit. Tak jestli chcete lepsi penize, tak jste nemeli studovat medicinu ale programovat. 🙂 takovej ubulenej clanek.

  • Aha, jistě. A programátoři nemusí pracovat pro dobro lidstva, to jen lékaři mají tu povinnost? Teda vlastně pardon, oni to tak sami chtěli, za odvedenou práci vůbec neočekávají peníze. Tohle je dobrej bullshit, s takovýma názorama si vy táhněte bulet jinam.

  • Drahý, ownere, teď jsi úplně zničil můj pohled na svět. Já si dodnes myslel, že programátoři chtějí svým programováním pomáhat lidem a ty je tady obviňuješ, že svou práci dělají pro prachy. Btw(1) argument „jestli chcete lepsi penize, tak jste nemeli studovat medicinu“ svou zhovadilostí způsobil součaný stav věci, kdy sehnat dochtora je už na řadě míst republiky značně obtížné. Btw(2) Článek není ubulený, „jen“ říká mladým doktorům, na co si dát pozor, a že se nemají prodávat pod cenou.

  • Vy budete asi „IT specialist“, že? Z Vašeho hodnotného příspěvku je to patrné ze tří věcí.
   1, Nevládnete pravopisem. Skladba věty a použití interpunkčních znamének se učí na prvním stupni, a to i na zvláštních školách. Doporučuji nastudovat.
   2, Máte problém s porozuměním souvislého psanému textu. Článek je popisný, dává návod absolventům, jak se neprodat zbytečně pod cenou. Nevím, kde je tam zakódované bulení.
   3, Dáváte rady, které jsou většině homo sapiens naprosto k ničemu a neřeší problém. Student šestého ročníku LF, na které je tento článek primárně cílen, jistě ocení, že má jít programovat.
   Pokud máte nějaké konstruktivní či věcné připomínky, klidně piště. Jako ostatní tady v diskusi. Jestli máte nějaká článek typu „Konverze studenta LF na programátora“, kontaktujte administrátora webu, jistě nebude problém jej uveřejnit. Jen pozor na hrubky, abyste nevypadal jako analfabet 😉

   • Jako administátor webu vládnoucí již pouze základy html,php a MySQL se přikláním k prosbě o sepsání manuálu „Konverze medika/lékaře na programátora“. Slibuji, že jej pečlivě prostuduji a budu se jím řídit.

 7. Pracuji v malé nemocnici zřizované krajem. Když jsem přišla na pracoviště, byla jsem postavena před hotovou věc: „Po službách se domů nechodí, proč taky jo.“
  A další problém je, že jsem na službách sama na celé oddělení (včetně pohotovosti a JIP) a atestovaná příslužba má dojezd 20 minut (a občas je ta příslužba 70ti letý senior).
  Nějaká rada jak z toho ven? Osobně mi to vadí, bohužel z rodinných důvodů nemohu zvolit jiné město/nemocnici.

  • Chození po sluzbach domu je castecne vec dohody kolektivu, takze …zkusit se dohodnout s kolegy jestli se to fakt s chozenim domu nezvladne? a pripadne cely kolektiv zatlacit na primare….dalsi moznost je natvrdo primari rict, ze za takovych podminek ty proste neslouzis…a nebo si trochu neferovne „zaridit“ ze nejsi způsobila k nocnim sluzbam ze zdravotních důvodu….a nebo….
   A jak ty sluzby vypadaji realne? Jsi tak dobrá, ze muzes slouzit JIP? Nebo se tam toho tak moc nedeje? Nebo to treba mate dohromady s arem?
   Jestli se to fakt neda, tak zase mas moznost odmitnout sluzby…a pak je samozrejme otazka jak se k tobe zachovaji kolegove, primar, jestli ti prodlouzi smlouvu…atp….
   Jestli nejsi ochotna riskovat vsechny pripadne neprijemne konsekvence „revolty“, tak se s tim hold musis smirit….

  • Jak píše Realista:
   Dohodnout se s kolegy, že za těchto podmínek nesloužíte. A pohrozit výpovědí dohody o UPS. Nikdy se nedomluvíte všichni, ale stačí takový počet, aby se UPS prostě nedaly pokrýt. Argumenty máte jasné – nutí Vás porušovat platné právní normy, tento způsob UPS je v dnešní době pro neatestovaného lékaře z hlediska případných soudních sporů rizikový. Stížnosti byste měla směřovat postupně podle hierarchie – primář – náměstek LPP – ředitel špitálu – kraj. Je to slušnost, nikoho neobejít.
   No a pokud byste se nedomluvili a chtěla jste dělat revoltu, můžete oznámit na příslušném Státním úřadu inspekce práce, že dochází k opakovanému porušování zákoníku práce. Můžete kontaktovat právní oddělení Lékařské komory (je to zdarma pro všechny členy) a pořádat o jejich návrh řešení.
   Každopádně, pokud budete sama rebelovat nebo upozorňovat příslušné úřady na porušování zákoníku práce, měla byste mít v záloze jiné místo, kdyby se Vám náhodou ředitel za Vaši iniciativu chtěl odvděčit… S místem není obecně problém, spíš záleží na Vaší konkrétní situaci a možnosti dojíždět jinam.

  • Pokud nemáte specializovanou způsobilost nemůžete samosttně sloužit na JIP. Pokud to po vás chtějí měla byste upozornit (písemně a prokazatelně) zaměstnavatele o tom, že po vás požaduje činnost, která je v rozporu s legislativou. Chráníte tím i sama sebe.

 8. No popravdě, není to jednoduchý. Nás bylo v práci cca 40 doktorů. V rámci Děkujeme-odcházíme jsme vypověděli služby s argumentem, že chceme chodit po službě domů. Ze 40 doktorů jsme to podepsali jen 11 z nás!
  ale i tak se to povedlo a po službě jsme začli chodit domů

 9. Pokud bude pokračování (jinak supr článek, tak doufám že bude) tak bych se rád dotázal na to, jak to v praxi chodí s proplácením přesčasů. Četl jsem že je to o nějakých +25% normálu (minimálně), takže pokud má člověk zařazený v přípravě (a to ještě pokud má plat podle tabulky) „skvělých“ 156kč/h hrubého, tak má za přesčasovou hodinu 195,- hrubého? Nebo jsou lékaři nucení do toho že si „někdy“ vyberou volno a mají to bez příplatku (asi jak kde, že)?

  Další dotaz je spíše na pracující kolegy…. jak je to s oním zvýšením platů o 10% od 1.1.2017? pochybuji že to zasáhne všechny, tak spíš ze zvědavosti co o tom víte 🙂 https://twitter.com/SlavekSobotka/status/775397843767029760?ref_src=twsrc%5Etfw

  A jinak jsem totálně nasraný, když se kdekoliv udává plat lékaře který není vztažený na hodinu nebo jakkoli porovnatelný protože 114kč/h čistého pro absolventa, to je fakt výsměch!!! Až je to k pláči :´(

  • Ohledně přesčasů: je to tak, jak píšete. Minimálně 25% navíc, ze zákona. Nebo náhradní volno. V praxi to bývá tak, že , se příplatek nekalkuluje za celou dobu UPS (teoreticky 8h standardní doby + 16h práce přesčas). Ale ty hodiny navíc se „rozdělí“ , protože ze zákona nemůže být nikdo 24h v práci. Takže ve výkaze figurují položky jako „pohotovost“ či „čekání na práci“. Jak se platí toto je věcí dohody/kolektivní smlouvy. Takže v reále máte po všední UPS 8h náhradního volna (další den)a nějaké ty hodiny „přesčasů“ s příplatkem. Ale liší se to nemocnice od nemocnice, nedá se generalizovat. Pozor, pokud podepíšete, že v rámci kontraktu odsloužíte 3 služby do měsíce, je to v rámci sjednaného platu/mzdy a žádné příplatky za to nejsou!!
   Ohledně navýšení – ticho po pěšině, ale avizováno to bylo.
   Ohledně dalších článků – budou 🙂

 10. Článek je dost dobrý, ale obsahuje některé nepřesnosti.
  To, zda je v nemocnici odměňování platem (tabulkou) nebo mzdo (smluvně) nezáleží na to kdo je zřizovatel, ale na tom jakou má nemocnice právní formu. Odměňování platem je pouze v příspěvkových organizacích, což jsou všechny nemocnice zřizované státem (resp. Ministerstvem zdravotnictví), ale také některé krajské a městské nemocnice (např. v kraji Vysočina, kraji Moravskoslezském a některé v kraji Jihomoravském). Převládají ale obchodní společnosti (akciové společnosti či s.r.o.), kde je odměňování mzdou.
  S přesčasy je to trochu složitější. Hodně se stále udržuje zajišťování služeb formou Dohod o pracovní činnosti nebo Dohod o provedení práce či jinou formou. Jediná legální forma je (krom směnného provozu) pouze přesčasová práce, na to už existuje i rozsudek Nejvyššího správního soudu.
  Přesčasová práce je možná buď bez souhlasu zaměstnnace, nebo se souhlasem zaměstnance. A zde jsou pravidla rozdílná.
  V prvním případě – bez souhlasu zaměstnance – je možno přesčasovou práci nařídit pouze do rozsahu 150 hodin ročně a 8 hodin týdně, přičemž musí být splněny obě podmínky současně.
  Se souhlasem zaměstnance je možno pracovat až 416 hodin ročně (8 hodin týdně V PRŮMĚRU, kdy se průměr počítá za 1 rok). Zde ale neplatí jiné omezení, práci přesčas je možno vykonávat po celou dobu odpočinku mezi směnami a ve zdravotnictví i po celou dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu (přeloženo do češtiny – víkend). Tedy 80 hodin v kuse je sice nelidské, ale není to nelegální – pokjud s tím zaměstnancec souhlasí. Nesmí ale být překročen maximální roční limit 416 hodin. Dovedeno ad absurdum si zdravotník může roční limit přesčasů odpracovat v jednom zátahu a pokud tak učiní dobrovolně, pak to není v rozporu se zákonem. Roční limit 416 hodin se ale překračuje prakticky všude a to nelegální je.
  Nepřesnost asi vznikla špatným pochopením ustanovení zákona o tom, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. To je pravda, ale práce přesčas není směna.

 11. Děkuji za upřesnění. Článků bude vícero, byl bych rád, kdybyste takto upřesnil i ostatní. V otázkách legislativy budete určitě erudovanější, než já.

 12. Mám dotaz, kolik je realný paušal za 15,5hod. všední den služba pro kménový lekař, taký za 24hod. víkendovní služba.

  Další otazka, Po kmén do jaké tabulka spadám?

  • Jaký je paušál stále určuje, jak máte nastaveno se zaměstnancem. VE službě můžte být place jako přesčas, pak lze vypočítat z platu, ale také můžete být placen DPČ, kdy se domluvíte se zaměstnavetelem na hodinové sazbě a nebo také můteže mít smluvní plat fixní (dostanete X peněz, ať sloužíte, nebo ne).

   CO se týče platové třídy.
   PO nástupu do práce jste 11. platová třída.
   Zapíšete se do studijního oboru (chirurgie, interna, …), dostanete logbook a index a posouváte se do 12. platové třídy.
   Poté, co uděláte atestaci, se posunete do 13. plat třídy, eventkdyž máte štěstí a vstřícného zaměstnavatele, tak do 14.
   Znám pracoviště, kde vás po kmeni posunou do 13. plat třídy, ale je to fakt raritní případ.

   • mockrat vám děkuju za odpověd, Mám DPC na služby.

    Všední den 15,5h : 3500CZK
    Víkend/Svátek 24hod: 5500CZK

    Jsem zvědavý jestli jsem pod- nebo nad- průměr, za 2měsice mě čeká zakladní kmén, chci taky vedět jestli mám žadat o víc nebo ne.

    Díky za pomoc

    • Rozhodně bych přitlačil. Už díky tomu, že si kmenem zvýšíte kvalifikaci. Za optání nic nedáte, pokud na tom vaše nemocnice není personálně dobře, máte šanci si vyjednat víc

 13. Zdravím všechny, možná hloupý dotaz, ale když nastoupím po VŠ na konkrétní obor a podepíšu smlouvu s konkrétním pracovištěm, které mě bude v rámci předatestační přípravy posílat na kolečka do jiných zdravotnických zařízení, jak to bude s platem/mzdou? Bude ho/ji vyplácet stále pracoviště, se kterým mám smlouvu nebo v době, kdy budu jinde, bude platit to jiné zařízení? A výše platu/mzdy zůstane stále stejná (respektive bude se měnit pouze v závislosti na počtu odpracovaných let a kvalifikaci) nebo může být během absolvování těch koleček v jednotlivých nemocnicích pokaždé jiná? A smlouvu mám jen s jedním kontrétním pracovištěm a pokud mě posílá na kolečka jinam, jinde už další smlouvu nepodepisuju? A ještě jeden dotaz, lze někde vyčíst, jakou akreditaci má konkrétní pracoviště nebo se musím zeptat až tam? Díky moc za odpovědi. 🙂

  • Ahoj,
   tohle ti teď z hlavy neřeknu.
   Doporučuji, najdi si na fbooku skupnu Mladí lékaři. Tam hoď dotaz. Event napiš dotaz správci – Jiří Šedo.

4 Trackbacks / Pingbacks

 1. Manuál absolventa vol. LF II. : Situace na trhu práce | LF1.CZ
 2. Manuál absolventa LF vol. III. – FAQ | LF1.CZ
 3. Manuál absolventa LF vol. IV. – Výběrové řízení, pracovní pohovor | LF1.CZ
 4. Manuál absolvetna LF vol.: V. - Odborný dohled a odborný dozor nad lékařem, jaký je v tom rozdíl. - LF1.CZ

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*