Studium

Speciální chirurgie

Předmětem speciální chirurgie jsou onemocnění jednotlivých orgánů a orgánových soustav – tedy jednotlivé chirurgické (pod)obory v učebnicích speciální chirurgie tak často kromě kapitol ze všeobecné chirurgie (neplést s obecnou chirurgií AKA propedeutikou) najdete zpracované i zcela samostatné […]

Propedeutika
3. ročník

Chirurgická propedeutika

Dle Wikipedie slovo propedeutika „označuje předběžné vzdělávání, předběžná cvičení, předběžnou výuku či úvod do určité vědy. V klasické teorii vědy slouží propedeutika k uvedení do vědecké metodiky a vědeckého jazyka a také k celkovému vymezení […]

RTG
Nezařazené

Kasuistika 01

NO: 85 letý pacient přivezen RZP pro 2 hodiny trvající bolesti břicha v pravém mesohypogastriu, pro které nemůže ani dýchat. Včera, co snědl, to vyzvracel. Nyní je bez nauzey, poslední stolice před 8 dny, plyny […]