Kasuistika 01

NO: 85 letý pacient přivezen RZP pro 2 hodiny trvající bolesti břicha v pravém mesohypogastriu, pro které nemůže ani dýchat. Včera, co snědl, to vyzvracel. Nyní je bez nauzey, poslední stolice před 8 dny, plyny neodchází.

Obj: Afebrilní, eunoický, KP kompenzovaný, dehydratovaný.
Břicho v nivea, hůře prohmatné, difusně palpačně citlivé, naznačeně peritoneální. Peristaltika přimeřená, normální. Bez hmatné patologické resistence

Laboratoř a krevní obraz:

Minerály+Osmolalita: Na: 138 [137..146], K: 4,9 [3,8..5], Cl: 103 [97..108]
Dusíkové metabolity: Urea: 20,2 [2,8..8], Kreat.: 304 [44..110]
Jaterní testy: Bilirubin: 19,7 [2..17], Bili př.: 7,7 [0..5,1], ALT: 0,6 [0,1..0,78], AST: 1,18 [0,1..0,72], GGT: 1,42 [0,14..0,84], ALP: 1,14 [0,66..2,2]
Enzymy: AMS-P: 0,69 [0..0,88]
Bílkoviny: CB: 65 [65..85], CRP: 15 [0..7]
Diabetický profil: Glykemie: 10,7 [3,9..5,6]
Krevní obraz-perifer: Leu: 7,7 [4,1..10,2], Ery: 3,31 [4,19..5,75], HGB: 105 [135..174], HCT: 0,306 [0,39..0,51], MCV: 92,5 [82,6..98,4], MCH: 31,7 [28..34,6], MCHC: 343 [329..364], RDW: 15,6 [12,1..15], Plt: 492 [142..327], MPV: 7,6 [7..10,8], PCT: 0,375 [0,13..0,28], PDW: 16,5 [15,5..17,6]
Dif.stroj. relativní: Ne: 75 [50..75], Ly: 19 [25..40], Mo: 3,4 [3..8], Eo: 0,1 [1..5], Ba: 2,5 [0..1]
Dif.stroj. absolutní: Ne abs.: 5,7 [1,8..7], Ly abs.: 1,5 [1..4,8], Mo abs.: 0,3 [0,1..0,8], Eo abs.: 0 [0..0,45], Ba abs.: 0,2 [0..0,2]

Popis RTG

Pokračovat ve čtení

About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*