Ako pracovať po skončení štúdia v Nemecku – FAQ

Následující článek se objevil v našem redakčním emailu a my usoudili, že je natolik závažný, abychom Vás s ním, milí čtenáři a krásné čtenářky, seznámili. Autorem je pan MUDr. Michal Droppa, jež vykonává Hippokratovo povolání u našich velkých a v minulosti rozpínavých sousedů.

Článek jest bohužel v mateřštině pana doktora, na překladu pro později narozené, jež neměli výuku jazyka Hviezdoslavova a Štefánikova, připravujeme překlad.

     Dr. Evžen.
Vážený priatelia, kolegovia, už takmer celý rok pracujem na klinike v Nemecku. K napísaniu tohto článku ma inšpirovali pomerne časté otázky známych aj neznámych kolegov, ktorí uvažujú o svojej budúcej kariére za hranicami. Mal by vám pomôcť zorientovať sa v spleti nemeckých úradov a potrebných vybavovačiek a zároveň trochu priblížiť prácu absolventa v Nemecku. Takže tu sú najčastejšie otázky ktorými ma „bombardujete.“

Aké sú výhody práce začínajúceho lekára v Nemecku?
- Finančné ohodnotenie je jedným z rozhodujúcich faktorov, keď nechceš pracovať na 0,1 úväzku za 1000 Kč, je zahraničie pre teba tá správna voľba.
- Kvalitne vybavené nemocnice – na problém ako chýbajúce počítače, software, CT, MRI alebo ultrazvukový prístroj v Nemecku ani v malej obvodnej nemocnici pravdepodobne nenarazíš.
- Pre vedecky zameraných, je to dobré vybavenie vedeckých pracovísk a možnosť pracovať popri vedeckej práci na plný klinický úväzok (nielen časovo ale aj finančne).

Aké sú nevýhody práce začínajúceho lekára v Nemecku?
- Jazyková bariéra – komunikácia s pacientmi v cudzom jazyky a písanie prepúšťacích správ nie je zozačiatku najľahšia. Aj keď som strávil počas štúdia pol roka na Erasme v Nemecku, jazykovým ťažkostiam som sa nevyhol. Tí, ktorí nemeckú lekársku terminológiu nepoznajú to budú mať ešte ťažšie. Problémy sú umocnené chýbajúcimi klinickými skúsenosťami.
- Cudzie prostredie – Nemci sú proste iní, a s určitým „kultúrnym šokom“ musí každý počítať. Rovnako dobrú partiu kamarátov ako doma si v Nemecku ťažko nájdeš.
- A nakoniec, je to žiaľ ďalej domov.

Na akej úrovni musím ovládať nemecký jazyk?
Samozrejme je potrebné vedieť sa dohovoriť s pacientom a určité ovládanie písomného styku. Na získanie potrebných papierov treba certifikát minimálne úrovne B1 (viď ďalej).

Je ťažké nájsť prácu v Nemecku pre nášho absolventa? Je problém s niektorými obormi?
Záleží hlavne na mieste kde hľadáš. Poznám niekoľko kolegov ktorí sa márne pokúšali nájsť robotu v západnom Nemecku, na druhej strane na východe je značný nedostatok lekárov (len v našej nemocnici chýba 10). Inak povedané napr. v Bonne alebo Mníchove budeš mať značné problémy so získaním akéhokoľvek miesta, v okresnej nemocnici na východe si budeš môcť vyberať aj vo vychytenom obore. Ak chceš pracovať na väčšej univerzitnej klinike, zháňanie miesta bude ťažšie, očakáva sa väčšinou určitá vedecká angažovanosť.

Ako je to s atestáciami?
Systém je podobný tomu nášmu. Atestácia je jedna, trvá v závislosti od oboru 5-6 rokov, predpísaný je čas, ktorý musíš stráviť na jednotlivých oddeleniach. Zapísanie sa do oboru nie je na rozdiel od Českej republiky nutné. Nemeckou špecialitou je, že atestačné podmienky sa môžu odlišovať v jednotlivých spolkových krajinách. Podmienky pre Sasko nájdeš na: http://www.slaek.de/30weiterbi/10wb_ordnung/index.html
Pri pohovore je dobré sa informovať v akých oboroch môže daná nemocnica atestáciu zabezpečiť. V porovnaní s našimi nemocnicami je dostať sa na „kolečko“ podľa mňa jednoduchšie. S nezmyslami ako „upísať“ sa po absolvovaní klinickej rotácie v danej nemocnici na niekoľko rokov som sa v Nemecku nestretol, asi to bude česká špecialita.

Koľko zarába nemecký doktor – absolvent, koľko ušetrím?
V čistom je to zhruba 2000€ (hrubý okolo 3500€), so službami sa človek dostane približne na 2200-2500€ mesačne. Plat stúpa postupne s odpracovanými rokmi. Tieto čísla približné a platia pre východné Nemecko, v západnom Nemecku sú platy o niečo vyššie, na druhej strane treba rátať aj so zvýšenými životnými nákladmi. V malých okresných nemocniciach sú platové podmienky o niečo lepšie ako vo veľkých klinikách. Odložiť si okolo 1000€ mesačne je pri normálnom spôsobe života podľa mňa reálne. Informácie o štandardnom tarife nemeckých lekárskych odborov, ktorý prevzali mnohé nemocnice nájdete na http://www.marburger-bund.de/marburgerbund/bundesverband/unsere_themen/tarifpolitik/tarifvertraege.php

Aké sú životné náklady v Nemecku?
- Bývanie – v Sasku je určite lacnejšie v porovnaní s Prahou alebo Bratislavou, napr. ja platím za garsónku s rozlohou skoro 40 m² okolo 320€ (v tom sú zarátané všetky náklady aj s parkovacím miestom a internetom). Cena pravdaže závisí od umiestnenia. Západné spolkové krajiny môžu byť podstatne drahšie.
- Potraviny – ceny sú v podstate totožné s našimi.
- Doprava – je výrazne drahšia, v prípade cestovania prostriedkami hromadnej dopravy treba počítať s dvojnásobnými nákladmi ako u nás.

Ako sa správajú k cudzincom kolegovia a pacienti?
Zatiaľ mám veľmi málo zlých skúseností. Kolegovia sú veľmi milí a nemám pocit že by na mňa povýšenecky nazerali pretože som z východu. Pacienti sú v zásade tiež prívetivý a trpezlivý pri nedostatkoch v komunikácii. Samozrejme výnimka potvrdzuje pravidlo…

Áno, chcem pracovať v Nemecku, ako mám začať s vybavovaním?
Musíš si najprv nájsť prácu, vybavovačky s pracovným povolením sa začnú až potom, jediné čo sa môže začať vybavovať hneď, bez nájdenej práce, je potvrdenie z českého ministerstva zdravotníctva (viď ďalej).

Ako sa v Nemecku hľadá robota?
V princípe je to rovnaké ako u nás. Možné je reagovať na vypísané miesto (hľadajte na internetových stránkach konkrétnej kliniky, inzeráty komory a pod.) alebo tzv. iniciatívne hľadanie, keď oslovíte vybranú kliniku, aj keď miesto neponúka. Treba napísať žiadosť – Bewerbung, priložiť životopis a čakať na odpoveď.

Posielať žiadosti písomne alebo mailom?
Jednoznačne aj písomne, mail môžeš poslať tiež, ale písomnú žiadosť by som nevynechal. Je pravidlom, že Nemci na písomné žiadosti vždy (aj keď negatívne) písomne odpovedia.

Ako fungujú agentúry, ktoré sprostredkujú prácu v Nemecku?
Najznámejšia je Jobkompas. Agentúry sprostredkujú pohovor aj niektoré formality za teba. Nevýhodou je, že ponuky sú väčšinou obmedzené na malé okresné nemocnice. Za sprostredkovanie platí spravidla zamestnávateľ, takže teba služba nič nestojí. Osobné skúsenosti ale nemám, podľa mňa je najlepšie ak si človek nájde miesto podľa svojho želania sám.

Bol som na pohovore, dostal som miesto, ako ďalej? Aké doklady musím vybaviť?
- Aprobation alebo Berufserlaubnis – to je uznanie diplomu, povolenie vykonávať lekárske povolanie na území Nemecka
- Arbeitserlaubnis (Arbeitsgenehmigung-EU) – pracovné povolenie
- Prihlásenie sa k pobytu
- Prihlásenie do lekárskej komory
- Zdravotné poistenie

Ako sa vybavuje uznanie diplomu?
Žiadosť sa podáva na vládnom úrade Regierungspräsidium (platí pre Sasko, v inej spolkovej krajine sa môže úrad volať inak). Existujú 2 podobné papiere: Aprobation a Berufserlaubnis. Rozdiel je, že Berufserlaubnis platí obmedzenú dobu (rok), zatiaľ čo Aprobation doživotne. Výhodou Berufserlaubnis je, že jeho získanie je z administratívnej stránky jednoduchšie. Získanie tzv. Aprobation je administratívne najťažší krok. Potrebuješ na to pomerne veľa dokladov – viď príloha merkblatt-approbation.pdf. Za vydanie aprobácie sa platí asi 100€. Celkové vybavenie trvá približne 2 týždne. K niektorým problematickým položkám:
- Overená kópia cestovného pasu – podľa našich zákonov nie je možné úradne overiť kópiu pasu alebo OP, tzn. budeš tam musieť doniesť ukázať pas osobne.
- Výpis z registra trestov z krajiny pôvodu stačí, nemecký netreba.
- B2 jazykový certifikát uznaného inštitútu – môže to byť medzinárodný certifikát napr. z Goethe inštitútu. Osobne som vystačil s potvrdením o účasti na kurze v nemeckom Sprachzentre, ktorý som absolvoval počas Erasmu, ale v závislosti od ochoty úradníka to nemusí stačiť. Problém medzinárodného certifikátu je, že je pomerne drahý a robí sa tuším len 2x do roka. Záchranou je rozraďovací test v uznávanom inštitúte – t.j. test ktorý sa robí pred vstupom do kurzov. Ten je tiež treba napísať na B2, môžete ho urobiť v Goethe inštitúte napr. v Prahe. Treba požiadať o termín, poplatok sa neplatí žiadny. Test je pomerne ťažký. Ak ho napíšeš len na B1, nič nie je stratené, dostaneš však len Berufserlaubnis na 1 rok, počas ktorého si musíš dorobiť test B2.
- V prípade, že si už pracoval ako lekár, potrebuješ potvrdenie o bezúhonnosti. Vydáva ho ČLK zadarmo, na požiadanie priamo v nemčine.
- Potvrdenie z Ministerstva zdravotníctva ČR o rovnosti vzdelania (certifikát konformity) – viď ďalej.
- Diplom – keďže je v latinčine, prekladať do Nemčiny ho netreba.
- Vysvedčenie o štátnej rigoróznej skúške – už neexistuje, náhradou je príloha diplomu s výpisom všetkých skúšok. Niektorí úradníci občas protestujú ale zatiaľ im to každý koho poznám úspešne vysvetlil. Ja osobne som to neprekladal, lebo je to aj v angličtine, iní kolegovia prekladať museli – závisí od konkrétneho úradníka, na ktorého narazíš.

Ako sa vybavuje potvrdenie o rovnosti vzdelania na Ministerstve zdravotníctva ČR?
Je to papier kde sa píše, že tvoje lekárske vzdelanie je v súlade s európskymi smernicami (inak povedané úplne zbytočná európska byrokracia). Žiadosť sa podáva priamo na ministerstve, na spracovanie majú mesiac (niekedy to stihnú aj za 2 týždne, ale to je skôr výnimka). Na žiadosť treba overenú kópiu diplomu (ak čakáš na promóciu niekedy sa dá diplom na chvíľu požičať zo študijného oddelenia, ak to nejde stačí aj potvrdenie o ukončení štúdia), overenú kópiu prílohy k diplomu (tiež sa dá vypožičať pred promóciou zo študijného oddelenia), výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Bližšie informácie: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/233-osvedceni-do-zahranici.html
Daj si pozor aby na potvrdení bolo explicitne uvedené, že si zložil štátne skúšky (preto tá príloha diplomu), už som počul o prípade keď táto chýbajúca veta bola pre „veľmi dôležitú“ nemeckú úradníčku problémom. Údajne (nemám osobne overené) toto potvrdenie z českého ministerstva nie je nevyhnutne nutné na Berufserlaubnis, a je možné dodať ho aj neskôr (už počas pracovného úväzku).

Ako sa vybavuje pracovné povolenie?
Arbeitserlaubnis (Arbeitsgenehmingung-EU) musíme ešte stále žiadať, Nemecko pracovný trh pre nové členské štáty EU stále neuvoľnilo. To znamená, že nemecký úrad práce musí preskúmať, či nie je na dané miesto k dispozícii nemecký občan. Prakticky je to formalita, a ešte som nepočul o žiadnom lekárovi, ktorému by nebolo pracovné povolenie udelené. Žiadosť v niektorých prípadoch za teba podá zamestnávateľ, treba sa preto ohľadom tohto skontaktovať s personálnym oddelením. Žiadosť sa podáva na Agentur für Arbeit. Ak to budeš podávať sám, na žiadosti musí byť potvrdenie zamestnávateľa, ďalej sú potrebné pracovná zmluva, Berufserlaubnis/Aprobation a prihlásenie k pobytu. Vybavenie trvá asi 2 týždne (žiadosť je možné kvôli urýchleniu podať aj bez Berufserlaubnis ale pre vydanie povolenia ho potom treba predložiť). Pracovné povolenie sa udeľuje na rok a konkrétne pracovné miesto, po roku máš nárok na tzv. Arbeitsberechtigung, ktoré platí pre akékoľvek pracovné miesto v celom Nemecku.

Ako sa prihlasuje k pobytu?
Prihlásenie prechodného bydliska je jednoduchý úkon. Robí sa na počkanie na úrade – Bürgeramt. Potrebuješ na to len vyplniť formulár s novou adresou a pas alebo OP. Dôležité je vypýtať si pri prihlasovaní sa, tzv. Steuerkarte. Tú si od vás určite vypýtajú na personálnom oddelení. Ďalšie prihlásenie je potrebné na cudzineckom úrade – Ausländerbehörde, kde získaš tzv. Freizügigkeit-EU. Na to už potrebuješ dodať aj pracovné povolenie a pracovnú zmluvu. Robí sa tiež na počkanie (toto povolenie dostaneš napr. v Berlíne priamo na Bürgeramte, tzn. nemusíš chodiť na ďalší úrad; v Lipsku je to oddelené a ty musíš na sekciu Ausländerbehörde Ordnungsamtu). Je možné začať pracovať aj bez Freizügigkeit a povolenie dovybaviť po začatí práce.

Ako sa prihlasuje do lekárskej komory?
Záleží od spolkovej krajiny (každá má svoju komoru). Mňa v Sasku prihlásili na počkanie po predložení aprobácie a diplomu. Prihlásenie do lekárskej komory stačí na rozdiel od ostatných dokladov dovybaviť až po začatí práce.

A čo zdravotné poistenie?
Je to jednoduché, stačí zájsť do ľubovoľnej poisťovne a prihlásiť sa. Dá sa dohodnúť aj stretnutie s poisťovacím agentom, ktorý za tebou príde priamo prvý deň do práce.

Tak to by bol môj „krátky“ návod. Bystrý čitateľ si iste všimol, že byrokracia spojená so získaním potrebných dokladov je pomerne veľká. Preto odporúčam vyhradiť si dostatočnú časovú rezervu. Ak uvažuješ o práci v Nemecku hneď po skončení štúdia, je dobré podať čím skôr žiadosť na české ministerstvo zdravotníctva. Tento návod je písaný čisto na základe mojich skúseností, prípadne skúseností mojich známych, štúdiom nemeckých zákonov som sa nezaoberal. Berte teda prosím tento text orientačne. Niektoré podmienky a hlavne názvy úradov sa môžu v jednotlivých spolkových krajinách odlišovať (viď napr. prihlasovanie k pobytu).
Dúfam, že môj článok vám uľahčí cesty k vaším lepším zajtrajškom. Prajem veľa šťastia.

Materiály ke stažení :
Ako sa vybavuje uznanie diplomu
About admin 349 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: lf1cz@seznam.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*