surgery
Chirurgie

Předstátnicová stáž z chirurgie – B01055

Vážení studenti,  Výuka předstátnicové stáže z chirurgie (předmět B01055) bude probíhat na pracovištích  I. chir. klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie  II. chir. klinika – kardiovaskulární chirurgie III. chir. klinika 1. LF UK – Motol Chirurgická […]

Chirurgie

Výuka chirurgie IV. ročník – úvodní informace

Výuka chirurgie probíhá v pěti blocích, každý trvá 5 týdnů.Studenti v bloku budou stážovat na: I. chirurgické klinice VFN,  přednosta prof. MUDr. Z. Krška, DrSc.,+ v simulačním centru Fyziologického ústavu 1 LF UKKardiochirurgické klinice VFN, přednosta prof. […]

surgery
Chirurgie

Výuka chirurgie IV. ročník – sylabus

1) I. chirurgická klinika VFN + simulační centrum Fyziologického ústavu 1 LF UK Zodpovědný vyučující: MUDr. Aleš Paclík 1. den od 8.30 – na půdě I. chirurgické kliniky (budova A8, areál VFN, U Nemocnice 2, […]

Nach Deutschland

13. Mezinárodní job days lékařství a zdraví

Vážené studentky a vážení studenti lékařských fakult, ve dnech 7.-8.10.2022 proběhne v hotelu NH City Prague absolutní highlight v oblasti náborových akcí lékařského a zdravotnického personálu. Na job days se bude jako atraktivní zaměstnavatel prezentovat […]

Nabídka zaměstnání

11. Mezinárodní job days lékařství a zdraví v Bratislavě ve dnech 6.-7.5.2022

Vážené studentky a vážení studenti lékařských fakult z České republiky, rádi bychom Vás srdečně pozvali na 11. Mezinárodní job days lékařství a zdraví 2022 v Bratislavě. Na této akci plné superlativů se ve dnech 6.-7.5.2022 […]