30. Zlomeniny distálního konce vřetenní kosti (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzMechanismus a incidence: Patří sem nejčastější dvouúlomková zlomenina v lidském těle. První skupinu tvoří mladí lidé s vysokoenergetickým poraněním (sporty, autonehody), kdy následkem je často tříštivá zlomenina a rozsáhlé poranění měkkých tkání. Druhou vlnu tvoří senioři s osteoporózou (dominují postmenopauzální ženy), kdy ke zlomenině vede nízkoenergetické trauma pádem na ruku z vlastní výšky.

Pro dorzální dislokaci fragmentu je typický pád na ruku při dorzální flexi zápěstí. Při pádu na ruku ve volární flexi se fragment dislokuje volárně.

Klasifikace: je jich spousty, nejrozšířenější je dle AO

 • A: extraartikulární fraktura (při dorzální a radiální dislokaci tzv. Collesova zlomenina, při volární dislokaci Smithova zlomenina)
 • B: částečně intraartikulární
 • C: intraartikulární

Diagnostika:

 • klinika: otok, omezená hybnost, později hematom, v případě Collesovy zlomeniny při pohledu z boku defigurace Středoevropanům připomíná bajonet, Angloameričanům vidličku.
 • RTG ve dvou projekcích
  • v PA projekci posuzujeme délku radia oproti ulně (tzv. radioulnární index, norma cca  11 mm – obr. A) a radiální inklinaci (norma 22° – obr. B), která se snižuje tahem m. brachioradialis za distální fragment
  • v bočné projekci sledujeme změny sklonu kloubní plochy radia (norma 0 – 11° volárně od kolmice na podélnou osu radia – obr. C)
Př.: při Collesově zlomenině se zkracuje radioulnární index, snižuje radiální inklinace a kloubní plocha radia se sklání dorzálně.
 • CT při nejasných poměrech nebo k předoperační rozvaze

Léčba: principem je obnovit tři výše uvedené parametry + kloubní plochu + distální radioulnární kloub.

 • konzervativně:
  • nedislokované – sádrová imobilizace na 3 týdny (MCP klouby a loket musí zůstat volné!!) + ortéza na 2 týdny
  • dislokované – zavřená repozice v lok. anestezii + sádrová imobilizace na 5 týdnů; poté aktivní rehabilitace. Plná zátěž za 8 týdnů od úrazu.
V případě Collesovy zlomeniny je po repozici tahem s palcem v ose radia zápěstí imobilizováno v mírné volární flexi a ulnární dukci.
 • operačně: cca 50% všech zlomenin
  • nestabilní zlomeniny s redislokací po zavřené repozici
  • zlomeniny s netolerovatelným zkrácením radioulnárního indexu, zmenšením radiální inklinace, dorzálním či nadměrným volárním sklonem nebo nerovností na kloubní ploše. Tato tolerance se odvíjí od nároků pacienta na ruku (dobrou funkci ruky potřebuje truhlář stejně tak, jako stařenka s nutností opírat se při chůzi o hůl; indikačním kritériem není věk, ale osobní potřeby)

Zlatým standardem je otevřená repozice a syntéza LCP dlahou z volárního přístupu (viz obr.)

Zevní fixace – otevřené zlomeniny vyšších stupňů, přílišná devastace měkkých tkání při vysokoenergetickém traumatu.

Komplikace: až ve 30% případů!

 • Sudeckova algodystrofie
 • malpozice; při poruše funkce nutnost korekční osteotomie
 • pozdní ruptura šlachy extensor pollicis longus (po konzervativní léčbě)
 • syndrom karpálního tunelu

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*