28. Zlomeniny a vymknutí horního konce vřetenní kosti (ver. 2023)

surgery

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzMechanismus: Nepřímý – pád na nataženou paži v pronaci, hlavička radia se láme o capitulum humeri. Fraktura hlavičky radia tvoří cca 30% zlomenin oblasti lokte. Větší násilí může být doprovázeno luxační zlomeninou.

Při ještě větším násilí v ose předloktí se trhá interosseální membrána, tříští se hlavička radia a při migraci radia proximálně dochází k subluxaci v distálním radioulnárním kloubu. Situace je nazývána luxační fraktura Essex-Lopresti (viz Obr. převzatý z McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008).

Klasifikace: Hotchkissova modifikace Masonovy klasifikace

  • typ I: marginální fraktura s dislokací < 2 mm bez omezení aktivního pohybu
  • typ II: větší fragment s dislokací > 2 mm; přítomno mechanické omezení pohybu s nebo bez přítomnosti nestability
  • typ III: výrazně tříštivá zlomenina bez možnosti rekonstrukce
  • typ IV: Essex-Lopresti

Diagnostika:

  • klinika: bolest v lokti, palpační bolestivost se může dostavit až při současné pronaci/supinaci; mechanické omezení pronace/supinace nebo extenze lokte
  • RTG snímky v bočné a přední projekci lokte v supinaci a případně v pronaci, pokud v supinaci není linie lomu patrná a klinika je přesvědčivá

Léčba:

  • I. typ: elastická bandáž a závěs na šátku na 2 týdny, poté postupná mobilizace; omezená extenze lokte může trvat  i měsíce
  • II. typ: otevřená repozice a interní fixace Herbertovými šroubky nebo minidlažkami formovanými dle tvaru hlavičky radia. Fragment menší než 1/6 velikosti hlavičky je možno exstirpovat. Současná syntéza případné fraktury processus coronoideus
  • III. typ: exstirpace roztříštěné hlavičky a náhrada titanovou či ocelovou protézou. Pouhá exstirpace bez náhrady je možná pouze při intaktních stabilizačních prvcích lokte, intaktní interosseální membráně a distálním radioulnárním kloubu

Luxace hlavičky radia bývá spojena s frakturou diafýzy ulny, viz další kapitola.


POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*