26. Luxace loketního kloubu (ver. 2023)

Tato témata z úrazové chirurgie jsem sepsal jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Jsou zpracována dle znění aktuálních státnicových otázek. Materiál také může sloužit jako neoficiální literatura k přípravě na atestaci z chirurgie. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů nebo nabízí více informací pro zájemce.

Zdroje:
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008.
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2018
www.aofoundation.org
www.uptodate.com
Sukop A et al. Akutní poranění ruky. Galén 2013.
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK
Vypracoval: as. MUDr. Aleš Paclík
Kresba:as. MUDr. Eva Šimůnková
Editor: as. MUDr. Kristian ChrzPo rameni a kloubech prstů je to třetí nejčastěji vymknutý kloub. Vždy jsou potrhány postranní vazy a do určité míry kloubní pouzdro. V 95% případů se jedná o luxaci posterolaterální. Ve 40% luxací bývá přítomna zlomenina processus coronoideus nebo hlavičky radia. Základními stabilizačními prvky lokte jsou laterální ulnární kolaterální vaz (LUCL – obr. A), mediální postranní vaz (MUCL), kloubní pouzdro, processus coronoideus ulny a hlavička radia.

Mechanismus úrazu: K posterolaterální luxaci dochází typicky pádem na ruku při semiflexi v lokti, ideálně ještě při vnitřní rotaci v rameni. Násilí postupuje od laterální k mediální straně, tedy v pořadí LUCL – kloubní pouzdro – MUCL (s nebo bez kostního poranění, obr. B). Tzv.” strašlivá triáda” je kombinace léze LUCL + hlavička radia + coronoideus.

Obrázky převzaty z musculoskeletalkey.com

Diagnostika:

  • klinika: omezená hybnost lokte, hematom na laterální (LUCL) nebo i mediální (MUCL) straně, někdy patrná defigurace s prominencí olekranonu dorzálně. Vždy třeba vyšetřit na periferii funkci n. ulnaris, medianus a pulzace.
  • RTG: v zadopřední a bočné projekci prokáže dislokaci ulny a radia dorzálně (obr. C), případně odhalí frakturu.

Terapie:

  • vždy co nejdříve zavřená repozice: paže fixovaná k podložce, tah za předloktí v mírné flexi lokte (obr. D), poté naložení vysoké sádrové dlahy v 90 st. flexi lokte
  • pokud na kontrolním RTG je postavení v kloubu správné, za týden sejmeme dlahu a pasivní extenzí v lokti zkoušíme stabilitu. Nedojde-li k reluxaci, pacient začíná pomalou řízenou rehabilitaci s okamžitým aktivním cvičením lokte
  • pokud je loket nestabilní už primárně nebo až po týdnu, je třeba

Operační terapie:

  • prostá luxace bez fraktury: otevřená revize LUCL a jeho reinzerce k ulnárnímu epikondylu pomocí kotvičky či transoseálního stehu. Pokud je loket nadále nestabilní, revidujeme i MUCL. Následuje časné aktivní cvičení bez imobilizace
  • přidružená fraktura proc. coronoideus: otevřená osteosyntéza coronoideu (dlažka nebo steh) + reinzerce LUCL
  • přidružená fraktura hlavičky radia: osteosyntéza nebo její extrakce a současná náhrada endoprotézou (obr. E; zachycuje též kotvičky po reinzerci LUCL a MUCL)
  • při vzácné přední luxaci se láme olekranon. Ten je třeba po otevřené repozici stabilizovat dlahou.

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK:
Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*