19. Zlomeniny lopatky

Traumatologie

Tato témata z úrazové chirurgie sepisuji jako podklad pro přípravu na státnici z chirurgie. Vycházím ze zkušeností, že medici často nemohou dohledat adekvátní literaturu. Je buď příliš podrobná nebo nepřehledná. Může být těžké se zorientovat, jaký rozsah znalostí je přiměřený pregraduální výuce. Text je ovšem určen i pro ty mediky, kteří mají o traumatologii větší zájem. Text nad rámec znalostí ke státní zkoušce (dle mého názoru) je uveden kurzívou. Slouží k lepšímu pochopení uvedených faktů. Kapitoly budou postupně přibývat. 
Zdroje: 
McRae E, Esser M. Practical Fracture Treatment. Fifth edition. Churchill Livingstone Elsevier 2008. 
Wendsche P, Veselý R et al. Traumatologie. Galén 2015 
ATLS Student Course Manual. American College of Surgeons 2012 
www.aofoundation.org
www.uptodate.com 
Zkušenosti mé a mých kolegů z I. chirurgické kliniky VFN a 1 LF UK 


Relativně vzácné (max 1% zlomenin).Přímé násilí způsobí zlomeniny těla nebo výběžků. Jedná se většinou o vysokoenergetické trauma a je třeba vyloučit i poranění hrudní stěny. V 70-100% je přidružena fraktura klíčku, žeber, kontuze plíce nebo kontuze mozku. 

 Nepřímým mechanismem přes hlavici humeru dochází ke zlomenině glenoidu nebo krčku. V ¼ případů je současně zlomenina klíční kost a tento stav je označován jako “plovoucí rameno” (v poslední době pojem zpochybňován). 

Klasifikace:  

  • A: zlomeniny výběžků – proc. coracoideus, acromion, spina scapulae 
  • B: zlomeniny těla (nejčastější) 
  • C: zlomeniny krčku (2. místo) – často velmi nestabilní 
  • D: zlomeniny glenoidu 
  • E: kombinované zlomeniny 

Diagnostika: RTG v přední a laterální “Y” projekci na lopatku. Při RTG nálezu následuje CT s 3D rekonstrukcí, která správně posoudí charakter zlomeniny a pomůže k plánování léčby. 

Léčba: 

  • konzervativní: zlomeniny dolní poloviny těla a minimálně dislokované (nitrokloubní < 5) mmostatní fraktury 
  • ramenní ortéza 
  • operační: dislokované a nestabilní zlomeniny krčku (tam, kde je poraněn coraco-claviculární vaz) a nitrokloubní zlomeniny s dislokací 
  • dorzální Judetův přístup / ventrální deltoideopektorální / artroskopicky 
  • osteosyntéza dlahou či tahovými šrouby 

Rehabilitace 6 – 12 měsíců!!! 

POSTUPNĚ VYPRACOVÁVANÁ TÉMATA Z TRAUMATOLOGIE PRO SRZK: