Preparáty z histologie

Šprtáte histologii? Je libo pár preparátů ke studiu?

 

Husté kolagenní vazivo neuspořádané
AZAN
1. kolagenní vlákna tvoří hustou plsť

kolagenní vlákna

kolagenní vlákna

 


Retikulární vlákna
impregnace stříbrem
1. tělo buňky s jádrem
2. výběžky retikulárních buněk

Retikulární vlákna Retikulární vlákna


 

Pigmentové buňky
nebarvené
1. výběžky melanoforů (pigmentových buněk) s pigmentovými zrny
2. neobarvená jádra

Pigmentové buňky Pigmentové buňky


 

Žírné buňky
alciánová modř, jádrová červeň
1. žírné buňky

Žírné buňky Žírné buňky Žírné buňky


Šlacha
HE
1. tlusté svazky rovnoběžně uspořádaných kolagenních vláken
2. oploštělá jádra fibrocytů

Šlacha Šlacha


Tukové vazivo
HE
1. tuková vakuola
2. jádro s drobnými vakuolami v perinukleární cytoplazmě
3. intersticiální vazivo

Tukové vazivo

Tukové vazivo


Hyalinní chrupavka
HE
1. vazivové perichondrium
2. izogenetická skupina chondrocytů v základní hmotě (hodně GAG -> bazofilní)
3. chondrocyty vznikající apozičním růstem z perichondria
4. základní hmota interteritoriální

Hyalinní chrupavka

Hyalinní chrupavka


Elastická chrupavka
HE
1. jednotlivé chondrocyty či jejich malé izogenetické skupiny
2. elastické fibrily viditelné i při přehledném barvení HE
3. subperichondrální zóna s nepočetnými elastickými vlákny v základní hmotě
4. početná elastické vlákna v centrální zóně

Elastická chrupavka Elastická chrupavka


Elastická chrupavka
orcein

Elastická chrupavka


Vazivová chrupavka
HE, Massonův zelený trichrom

Vazivová chrupavka


Enchondrální osifikace
HE
1. rostoucí hyalinní chrupavka
2. vrstav proliferující chrupavky
3. hypertrofická zvápenatělá
4. linie eroze
5. pronikající kapiláry s mezenchymem rozrušující zvápenatělou hypertrofickou chrupavku

Enchondrální osifikace Enchondrální osifikace


Intramembránozní osifikace
HE
1. kostní trámec
2. mezenchym
3. osteoblasty na povrchu kostních trámců
4. osteocyty v lakunách

Intramembránozní osifikace Intramembránozní osifikace


Kompaktní kost
HE
1. intersticiální lamely
2. osteon, Haversův systém
3. Haversův kanál

Kompaktní kost Kompaktní kost


Spongiózní kost
HE
1. kostní dřeň
2. lamela spongiózní kosti
3. osteocyty v lakunách
4. sinusoidní kapilára

Spongiózní kost Spongiózní kost


Hladký sval
HE
1. protáhlá, štíhlá těla svalových buněk
2. jádro
3. krevní kapilára

Hladký sval Hladký sval


Kosterní sval
HE
1. svalové vlákno
2. jádro uložené pod sarkolemou

Kosterní sval Kosterní sval


Kosterní sval
Heidenhainův hematoxylin

Kosterní sval


Srdeční sval
HE
1. interkalární disk
2. jádro uprostřed kardiomyocytu

Srdeční sval Srdeční sval
admin
About admin 338 Článků
Administrátor LF1.CZ Kontakt: kchrz@seznam.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*