Anatomie, Anesteziologie, Biofyzika, Dermatovenerologie, Etika, Farmakologie, Fysiologie, Genetika, Gynekologie, Hematologie, Histologie a obecná embryologie, Hygiena, Chirurgická propedeutika, Chirurgie, Imunologie, Infekční lékařství, Interní lékařství, Interní propedeutika, Klinická biochemie, LatinaMikrobiologie, Nemoci z povolání, Neurochirurgie, Neurologie, Nukleární medicína, Oční lékařství, Onkologie, Ortopedie, Patobiochemie, Patofysiologie, Patologie, Péče o nemocné, Pediatrie, Pracovní lékařství, Primární péče, Psychiatrie, Psychologie, Radiodiagnostika, Rehabilitační lékařství, Sociální lékařství, Soudní lékařství, Stomatologie, Urologie, Zdravotnická informatika

EDIT

Vzhledem k tomu, že v poslední době někdo nahrál místo dokumentů jen “vtipné” karikatury Bencka, musel jsem forumulář na nahrávání dokumentů pozastavit. Chcete li něco přidat, pošlete mi to na kchrz@seznam.cz.

Naposled přidané

OborNázev
Chirurgie Seznam otázek ke státnici z chirurgie od r. 2017
Latina Vzorový test 2 - řešení
Latina Vzorový test 2 - zadání
Latina Vzorový test 1 - řešení
Latina Vzorový test 1 - zadání
Latina Gramatika výpisky - Latina
Biofyzika Vypracované otázky z Biofyziky - samostatné triplety
Biofyzika Vypracované otázky z Biofyziky r.2008
Anesteziologie Vypracované otázky z Anesteziologie a intenzivní medicína r2017
Zdravotnická informatika Vypracované základní pojmy z Informatiky

1. ročník

OborNázev
Histologie a obecná embryologie Kompletně vypracované otázky z embryologie
Histologie a obecná embryologie Vývoj kardiovaskulárního a lymfatického systému
Biofyzika Protokoly do biofyziky
Anatomie Pár mnemotechnických pomůcek na pitvy
Anatomie Kýly v tříselné oblasti
Anatomie Přednáška v powerpointu (slovensky), menstruační cyklus
Anatomie Rady a pomůcky, jak na svaly a topografii končetin
Biofyzika Protokoly od biofyziky - nové
Biofyzika Grafy a vzorečky do biofyziky, scany poznámek
Histologie a obecná embryologie Obecná histologie
Histologie a obecná embryologie Mikroskopická anatomie, scany poznámek
Histologie a obecná embryologie Mikroskopická anatomie, scany poznámek
Anatomie Popisky k obrázkům ke zkoušce u anatomie
Biochemie Protokoly do biochemie 1
Biochemie Protokoly do biochemie 2
Anatomie Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny pro zimní pitevní cvičení
Biofyzika Vypracované otázky z Biofyziky r. 2014/2015
Biofyzika Vypracované otázky z Biofyziky r. ?
Anatomie Skripta Letní pitevna
Zdravotnická informatika Vypracované materiály z Informatiky
Zdravotnická informatika Vypracované základní pojmy z Informatiky
Biofyzika Vypracované otázky z Biofyziky r.2008
Biofyzika Vypracované otázky z Biofyziky - samostatné triplety
Latina Gramatika výpisky - Latina
Latina Vzorový test 1 - zadání
Latina Vzorový test 1 - řešení
Latina Vzorový test 2 - zadání
Latina Vzorový test 2 - řešení

2. ročník

OborNázev
Fysiologie Nadbytek vitamínů
Genetika Základní pojmy z genetiky a molekulové biologie
Péče o nemocné Péče o nemocné - pár otázek k zápočtu
Imunologie Seminarni prace - imunoglobuliny
Fysiologie Časově rozepsaný výdech
Genetika Populační genetika - nascanované učebnice
Genetika Genetika příkpady - nascanované
Genetika Genetika - komplentní
Fysiologie Aquaporiny
Fysiologie Komplet vypracované otázky z fysiologie
Genetika Vypracované otázky z Genetiky r.2016 - Spongebob
Genetika Vypracované otázky z Genetiky r.2016 - Dana Hatoňová
Biochemie Vypracované otázky z Biochemie pro 2016/2017, Matěj Rúra
Biochemie Vypracované otázky z Biochemie pro 2014/2015

3. ročník

OborNázev
Mikrobiologie Tuberkuloza
Patologie Barvení preparátu
Interní propedeutika Vyšetřovaní metody na propedeutiku
Patologie Obecná patologie - z různých zdrojů
Patologie Patologie nádorů - z různých zdrojů
Patologie Speciální patologie - z různých zdrojů
Patologie Patologie-(přednáškyZS+jiné pomůcky)
Mikrobiologie Původci virových hepatitd
Mikrobiologie Protokoly z mikrobiologie
Interní propedeutika Status praesens podrobný
Patobiochemie Vypracované otázky na patobiochemii (ručně spané, scany)
Patobiochemie Nádorové markery
Patobiochemie Biochemické testy na vyšetření stavu myokardu
Patobiochemie Ateroskleroza
Patobiochemie Cytostatika
Mikrbiologie Chripka - vypracovaná otázka po slovensky
Patofysiologie Onemocnění kostí - přednáška v powerpointu
Mikrobiologie Priony
Patofysiologie Huntingtonova chorea - přednáška v powerpoitu
Patologie Rigorozní histologické preparáty - popis
Patologie Komplentně vypracovaná patologie
Patologie Patologie ledvin
Patologie Patologe kůže - zpracovaná otázka ve wordu
Patologie Patologe kůže - zpracovaná otázka ve wordu
Patologie Dekubitus
Patologie Svalová atrofie, dystrofie a myopatie
Patologie Typy myositid
Psychologie Vypracované testové otázky ZS
Interní propedeutika Anamnéza podle prof. Češky
Patobiochemie Tahák na patobiochemii ke zkoušce
Mikrobiologie Tahák na zkoušku z mikrobiologie
Chirurgická propedeutika Vypracované otázky z chirurgické propedeutiky
Chirurgická propedeutika Seznam otázek ke zkoušce z chirurgické propedeutiky
Patofysiologie Mitochondriální choroby - přednáška v PPT
Patofysiologie Vypracované otázky z patofysiologie
Patobiochemie Neurodegenerativní poruchy
Patologie Patologie kůže i s obrázky
Mikrobiologie Vypracované otázky z Mikrobiologie (CabiCz, Lenjulenka)
Patologie Slovníček patologických pojmů
Patologie Vypracované otázky z patologie, nekompletní
Patofysiologie Diagnostika do patfýzy
Patobiochemie Vypracované otázky na patobiochemii
Patologie Obecná patologie, komplexně vypracované otázky
Patologie Speciální patologie, komplexně vypracované otázky
Patofysiologie Vypracované otázky z patofysiologie, podrobně
Psychologie Otázky ke zkoušce z lékařské psychologie (úprava 2016)
Patobiochemie Výpisky z přednášek, příprava ke zkoušce - Kateřina Ambrosová
Chirurgická propedeutika Vypracované otázky aktuální
Interní propedeutika Vypracované otázky aktuální
Patobiochemie Patobiochemie 3 Vypracované otázky
Patofysiologie Vypracované otázky z Patofysiologie, podrobně - aktualizace pro rok 2016/2017
Mikrobiologie Protokol z Mikrobiologie 1 - LS 2016
Patologie Vypracované histopatologické preparáty k zápočtu

4. ročník

OborNázev
Farmakologie Antibiotika - kompletně a podrobně vypracované
Farmakologie Antibiotika - Stručný přehled (na 2 stránky)
Farmakologie Chemoterapie trochomonáz, protivirové látky, antihelmentika
Farmakologie Imunofarmaka
Farmakologie Recepty na farmakologii
Farmakologie Virostatika
Dermatovenerologie Vypracované otázky z kožního
Farmakologie Vypracované otázky na farmakologii
Psychiatrie Psychiatrické vyšetření
Farmakologie Myorelaxancia
Filosofie a etika Vypracované otázky na etiku
Dermatovenerologie Vypracované otázky z kožního - Jirka Beneš!
Psychiatrie Vypracované otázky z psychiatrie - Jirka Beneš
Farmakologie Recepty na farmakologii - komplet zpracované i s popisem
Radiodiagnostika Příprava k vyšetření diagnostickými zobrazovacími metodami
Filosofie a etika Vypracované otázky z filosofie a etiky
Neurologie Vypracované otázky z neurologie
Imunologie Schema působení cytokinů
Radiodiagnostika Nasanované vypracované otázky z radiodiagnostiky (Petr Mikšík)
Radiodiagnostika Kompetně vypracované otázky na radiologii - Lukáš Mikšík
Farmakologie Úhledně vypsaný generika z Kostky + sem tam bonus
Oční lékařství Vyšetřovací metody v očním lékařství a optometrii - přednáška v PPT
Farmakologie Antihypertenziva 1. a 2. řady a další léky
Farmakologie Obecné zásady antimikrobiální léčby
Dermatovenerologie Kompletně vypracované otázky na venerologii
Nukleární medicína Biologické účinky ionizujícího záření
Nukleární medicína Detekce ionizujícího záření
Nukleární medicína Diagnostika chorob GIT
Nukleární medicína Emistní tomografie
Nukleární medicína Nukleární kardiologie
Nukleární medicína Lymfoscintigrafie
Nukleární medicína Radiační ochrana
Nukleární medicína Radiofarmaka
Nukleární medicína Scintigrafie skeletu
Nukleární medicína Základní pojmy nukleární medicíny
Nukleární medicína Terapie otevřenými zářiči
Farmakologie Vypracované otázky na farmakologii, doplněné vydání
Imunologie Vypracované otázky na imunologii
Soudní lékařství Otázky soudní lékařství (Mikšík) - doplněné a upravené vydání
Pracovní lékařství Testy na pracovní lékařství
Oční lékařství Vypracované otázky na praktickou část zkoušky z očního lékařství
Primární péče Testy na primární péči
Neurologie Neurologické vyšetření (doplněné)
Farmakologie Vypracované recepty
Farmakologie Otázky na farmakologii slovensky I.
Farmakologie Otázky na farmakologii slovensky II.
Psychiatrie Pár vypracovaných otázek z psychiatrie
Dermatovenerologie Otézky ke zkoušce z dermačky, komplexne vypracované
Pracovní lékařství Pracovní lékařství a toxikologie - vypracované otázky
Pracovní lékařství Pracovní lékařství a toxikologie - vypracované otázky
Neurologie Vypracované otázky - obecná neurologie
Neurologie Vypracované otázky - speciální neurologie
Psychiatrie Psychiatrie - otázky
Farmakologie Farmakologie v těhotenství - přednáška

5. ročník

OborNázev
Anesteziologie Kompletně vypracované otázky na ARO
Hygiena Benckoviny - seznam bodů, které chce u státnice slyšel Bencko
Hygiena Kompletně vypracované otázky z hygieny
Hygiena Imise, smog, kyselé deště
Hygiena Kyselý déšť
Hygiena Malá hygiena - vypracované otázy z hygieny v minipodání (tisk na taháky)
Anesteziologie Malé ARO - vypracovaé otázky z ARO v minipodání (tisk na taháky)
Ortopedie Přehled nástrojů - obrázky a názvy
Nemoci z povolání Otázky z oboru nemocí z povolání
Ortopedie Vypracované otázky z ortopedie
Klinická biochemie Seznam laboratorních a fyziologických hodnot
Ortopedie Seznam otázek z ortopedie a traumatologie
Sociální lékařství Vypracované otázky na sociální lékařství
Sociální lékařství Otázky na sociálné lékařství
Soudní lékařství Vypracované otázky na soudní lékařství
Infekční lékařství Testy z infekce - dodatky
Klinická biochemie Vypracované otázky z klinické biochemie
Infekční lékařství Vypracované otázky ke zkoušce z Infekčního lékařství
Neurochirurgie Testy z neurochirurgie - nascanované
Oční lékařství Vypracované otázky z ofralmologie
Infekční lékařství Testové otázky ke zkoušce
Nemoci z povolání Testy na nemoci z povolání
Hygiena Testy na hygienu a nějaké Benckoviny
Sociální lékařství Vypracované otázky na sociální lékařství
Ortopedie Základní termíny ortopedie - rozsáhlý přehled
Neurochirurgie Vypracované otázky na neurochirurgii
Onkologie Obecná onkologie - mini
Onkologie Speciální onkologie - mini
Infekční lékařství Obecná etiologie a infekce - z různých zdrojů
Infekční lékařství Vypracované otázky z infekce - Jiří Beneš!
Rehabilitační lékařství Testy z rehabiliace varianta A
Ortopedie Fotky dlah a osteosyntetického materiálu
Oční lékařství Vypracované otázky ke zkoušce - Jirka Beneš
Otorhinolaringologie Vypracované otázky na ORL - Jirka Beneš
Ortopedie Vypracované otázky z ortopedie - Jirka Beneš
Nemoci z povolání Vypracované otázky na nemoci z povolání - Jirka Beneš
Onkologie Vypracované otázky z onkologie - Jirka Beneš
Neurochirurge Vypracované otázky z neurochirurgie - Jirka Beneš
Hygiena Vypracované otázky z Hygieny - aktualizace
Anesteziologie Seznam otázek ke zkoušce
Anesteziologie Akutní medicína – vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči
Soudní lékařství VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ - 19/1988
Soudní lékařství Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského
Klinická biochemie Laboratorní hodnoty ke klinické biochemii
Hematologie Hematologie - kompletně vypracované otázky ke ZK ( 5.roč.)
Nemoci z povolání Vypracované otázky na Nemoci z povolání - Jirka Beneš
Stomatologie Vypracované otázky na stomatologii
Infekční lékařství Vzorový chorobopis na infekci, u zk prošel bez připomínek
Interní lékařství Vypracované otázky na INTERNU 5. ročník made by Edita Homolková, Monika Ambroziová, Adam Král, Petr Vermach a Vítek Křehnáč
Infekční lékařství Vypracované otázky z infekčního lékařství I.
Infekční lékařství Vypracované otázky z infekčního lékařství II.
Ortopedie Vypracované otázky na ortopedii II
Onkologie Onkologie - vypracované otázky
Hygiena Část vypracovaných otázek z hygieny - Terka Pinkasová
Oční lékařství Vypracované otázky z Očního lékařství, snad aktualizované
Hygiena vypracované otázky - HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE - aktualizace pro rok 2016/2017 Karina
Anesteziologie Vypracované otázky z Anesteziologie a intenzivní medicína r2017

6. ročník

OborNázev
Interní lékařství Otázky ke státnici z interny seřazené dle oborů
Chirurgie Otázky Lorda Zemana
Pediatrie Vypracované otázky z pediatrie
Pediatrie Seřazené otázky z pediatrie podle témat
Neuropsychiatrie Poruchy chůze a mobility, pády ve stáří - presentace z přednášek
Gynekologie Graviditas extrauterina
Soudní lékařství Soudní lékařství pro stomatology
Pediatrie Psychomotorický vývoj dítěte
Chirurgie Státnicové otázky seřazené podle podoborů
Neuropsychiatrie Klinická neurologie a psychiatrie (6. roč.) – otázky ke zkoušce
Interní lékařství Kardiologie
Pediatrie Onemocnění dýchacího systému
Gynekologie Vypracované otázky ke státnici z gynekologie
Gynekologie Vypracované otázky ke státnici z gyndy - zkrácené
Pediatrie Vypracované otázky ke státnici z pediatrie - Petr Mikšík
Interní lékařství Vypracované otázky z nefrologie (část)
Interní lékařství Kompletně vypracované otázky na státnici z interny
Pediatrie Vypracované otázky z Pediatrie, část 1 - Jirka Beneš
Pediatrie Vypracované otázky z Pediatrie, část 2 - Jirka Beneš
Chirurgie Princípy drenáže v chirurgii (SK)
Chirurgie Seznam otázek ke státnici z chirurgie - pentaplety
Gynekologie Seznam otázek ke státnici z GynPor
Chirurgie Vypracované otázky z dětské chirurgie - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z cévní chirurgie - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z chirurgie GIT - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z hepato-biliar chirurgie - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z hrudní chirurgie - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z kardiochirurgie - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z chirurgie NPB - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z chirurgie - obecka - Jirka Beneš
Chirurgie Vypracované otázky z chirurgie - prs, endokrino, ostatní - Jirka Beneš
Pediatrie Vzorový chorobopis na pediatrii
Pediatrie Vzorový a prý i vzorný anonymizovaný chorobopis z pediatrie
Interní lékařství Anémie z nedostatku železa
Interní lékařství Anémie chronických chorob
Pediatrie Rehydratace u dětí
Pediatrie Nemoci pohybového aparátu u dětí
Pediatrie Hepatosplenomegalie u dětí
Gynekologie Urogynekologie
Gynekologie Mammologie
Gynekologie Neplodnost
Gynekologie Záněty v gynekologii
Gynekologie Gynekologická operace
Gynekologie Onkogynekologie
Gynekologie Seznam otázek ke státnici z gynekologie dle témat
Gynekologie Vypracované kvadruplety z gynekologie
Interní lékařství Pochopení EKG, 1. část - přednáška v PPT
Interní lékařství Pochopení EKG, 2.část, přednáška v PPT
Interní lékařství Bradykardie - přednáška v PPT
Chirurgie Kompletně vypracované pentaplety ke státnici z chirurgie, upraveno dle Jirky Beneše
Pediatrie Komplet tripety na pediatrii - Fůze Beneše a Mikšíka!
Chirurgie Nářadí a nástroje užívané v Chirurgii
Gynekologie Nářadí, nástroje a přístroje používané v gynekologii
Interní lékařství Kompletně vypracované otázky z interny, definitivní
Interní lékařství Seznam otázek k interně seřazené dle témat
Pediatrie Dětská kardiologie
Pediatrie Dětská pneumologie
Pediatrie Dětská nefrologie a urologie
Pediatrie Dětská endokrinologie a metabolismus
Pediatrie GIT a výživa u dětí
Pediatrie Dětská imunologie, dermatovenerologie a infekční
Pediatrie Dětská hematologie
Pediatrie Dětská neurologie, pohybový aparát
Pediatrie Neonatologie
Pediatrie Diferenciální diagnostika u dětí
Pediatrie Seznam otázek ke státnici pediatrie podle témat
Interní lékařství SRZK Interna - kardiologie
Interní lékařství SRZK Interna - gastronterologie
Pediatrie Pediatrický anamnestický formulář
Gynekologie Gynekologicko-porodnický anamnestický formulář
Interní lékařství Interní anamnestický formulář
Interní lékařství SRZK Interna - endokrinologie
Interní lékařství SRZK Interna - Nefrologie
Interní lékařství SRZK Interna - plicní
Interní lékařství SRZK Interna - hematologie
Interní lékařství SRZK Interna - revmatologie
Interní lékařství SRZK Interna - různé
Gynekologie Porodnická analgezie
Gynekologie Anatomie reprodukčních orgánů
Gynekologie Antikoncepce
Gynekologie Funkční anatomie pánevního dna
Gynekologie Gynekologické benigní nádory
Gynekologie Gynekologická endoskopie
Gynekologie Gynekologická operativa
Gynekologie Gynekologická operativa
Gynekologie intrapartální monitoring plodu
Gynekologie Hyperandrogenní syndrom
Gynekologie Infekce v gynekologii
Gynekologie Inkontinence moči
Gynekologie Porod koncem pánevním
Gynekologie Mammologie
Gynekologie Menstruace
Gynekologie NPB v gynekologii
Gynekologie Onkogynekologie (Freitag)
Gynekologie Organizace péče o dítě
Gynekologie Patologické stavy v těhotenství
Gynekologie Patologický vývoj plodu
Gynekologie Porodnická poranění a porodnické operace
Gynekologie Poruchy trvání těhotenství
Gynekologie Poruchy trvání těhotenství
Gynekologie Prekancerozy rodidel
Gynekologie Resuscitace novorozence
Gynekologie Screening VVV v těhotenství
Gynekologie Sterilita
Urologie Vypracované otázky z urologie 2016
Medicínské právo Vypracované otázky na medicínské právo 2016
Gynekologie Otázky ke státnici seřazené podle témat
Interní lékařství Doplněné diferenciální diagnosy ke státnici z interny
Pediatrie Znaky a příznaky důležitých chorob ke SRZS z pediatrie
Chirurgie Seznam otázek ke státnici z chirurgie od r. 2017

 

Zobrazeno 54 864x