Nezařazené

Zrušení výuky včetně zkoušek

Kolegium děkana 1. LF UK v souladu s prohlášením UK rozhodlo s okamžitou platností o zákazu individuální výuky, a to včetně konání individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigorózních a doktorských). Bližší podrobnosti a závěry z Kolegia děkana […]

Benefity
Nezařazené

Benefity

V době, kdy je všeobecný nedostatek zdravotnického personálu a očekává se, že v dalším roce odejde do důchodu více lékařů, než kolik jich lékařské fakulty zvládnou „vyprodukovat“, řeší jistě mnohá vedení nemocnic otázku: „Jak přilákat […]