Akce

Volby do Akademického senátu 1. LF UK

Co je to Akademický senát? Akademický senát (zkráceně AS) je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty, který mimo jiné zajišťuje demokratický vysokoškolský život! Je tedy ohromnou výhodou, že studenti volí celou polovinu zástupců. AS schvaluje všechny vnitřní předpisy fakulty […]

Akce

DEN MLADÝCH LÉKAŘŮ 5. listopadu 2016

Mladí lékaři se setkají v Praze, aby diskutovali o problémech profesní přípravy Mladí lékaři z celé republiky se setkají 5. listopadu v Praze, aby krom jiného diskutovali s předními osobnostmi českého zdravotnictví o zhoršující se […]

Akce

Křeslo pro Fausa s Ing. Radimem Jančurou

Chcete se dovědět, jak vznikla společnost Student Agency Radima Jančury proslulá zejména svými žlutými autobusy? Rádi byste věděli, v čem spočívá tajemství úspěchu této rmy a co pro něj musí její majitel udělat? Zajímá Vás, […]