Pediatrická propedeutika – výsledky ankety

V první řadě děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili! Anketa probíhala on-line od 26. 11. 2016 do 4. 12. 2016. Celkem odpovědělo 725 respondentů. Z dotazovaných má státní zkoušku za sebou 91 respondentů. Anketa byla prezentovaná na zasedání Kolegia

Farmakologie 2 – 4. ročník

Systém seminářů se nijak neliší od toho, co znáte z loňského roku. Dvě absence (závisí na vyučujícím samozřejmě) a tři testy. Zápočet. Zkouška patří spolu s hygienou mezi rozsahem největší zkoušky tohoto roku a navíc si budete

Nové operační techniky v léčbě vbočeného palce nohy

Zajímají mně chirurgické obory a v posledních letech mně zaujali nové miniinvazivní technicky operací. Téměř všichni tuší, že existují endoskopické operační metody. Příkladem může být laparoskopie, která se již standardně používá k zákrokům v břišní dutině. Jiným, a ne méně

Státnice z chirurgie – poslední lednové termíny

Blíží se poslední dva lednové termíny ke státnici z chirurgie. Pondělí 16.1.2017 9:00 –  prof. Adáme, Sedlář, Trča 9:00 – prof. Zeman, Ulrych 13:00 – prof. Zeman, Trča 13:00 – doc. Šváb, Chrz, Ulrych Úterý 17.1.2017 9:00
KFC

Zdravotnice na letní dětský tábor

Hledáme ideálně dvě zdravotnice, případně zdravotnici a jednu vedoucí na letní kouzelnický tábor v Krkonoších. Podrobné informace o táboře na www.kouzelnickytabor.cz. Podmínkou není zúčastnit se všech tří turnusů, ale dle vašich časových možností. Letní tábor v Krkonoších trvá 6