Infekční lékařství
4. ročník

Infekční lékařství

Stáž z infekce je jedna z nejlépe připravených stáží ve čtvrtém ročníku. Výuka probíhá podle rozpisu na stránkách kliniky střídavě v ÚVN a na Bulovce. Témata jednotlivých seminářů jsou zajímavý, zkoušející to umí krásně podat […]

Nabídka zaměstnání

lékař/lékařka Oddělení nukleární medicíny

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo  lékař/lékařka Oddělení nukleární medicíny Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství ukončený základní interní nebo radiologický kmen či alespoň absolvování části odborných stáží v […]

FAQ
Články

Manuál absolventa LF vol. III. – FAQ

V minulých dílech Manuálu jsme se seznámili nejprve v  obecné rovině s podmínkami, které jsou absolventům LF u nás běžně nabízeny. A řekli jsme si, kde je akceptovatelné minimum. V druhém díle jsme se naučili dešifrovat pracovní nabídky a […]

Termíny zkoušek a státnic

Státnice z chirurgie listopad 2016

Máme tady posledních pár termínů prvního turnusu chirurgie 6. ročník. Pondělí 14.11.2016 9:00 –  prof. Zeman, lékař II. CHK,RDG,Tesař 9:00 –  doc.Šváb, lékař II. CHK,RDG, Sedlář 13:00 – doc. Šváb, lékař II. CHK,RDG, Burget, Tesař […]

Akce

Volby do Akademického senátu 1. LF UK

Co je to Akademický senát? Akademický senát (zkráceně AS) je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty, který mimo jiné zajišťuje demokratický vysokoškolský život! Je tedy ohromnou výhodou, že studenti volí celou polovinu zástupců. AS schvaluje všechny vnitřní předpisy fakulty […]

Termíny zkoušek a státnic

Státnice z chirurgie I. blok 2016

Tak nastal okamžik paniky, stresu, zoufalství, zdeziluze, rezignace … smíření? Komise ke státnici z chirurgie na příští týden jsou venku: Pondělí 7.11.2016 9:00 – prof. Zeman, lékař II. CHK,RDG,Trča 9:00 – doc.Šváb, lékař II. CHK,RDG, […]

Akce

DEN MLADÝCH LÉKAŘŮ 5. listopadu 2016

Mladí lékaři se setkají v Praze, aby diskutovali o problémech profesní přípravy Mladí lékaři z celé republiky se setkají 5. listopadu v Praze, aby krom jiného diskutovali s předními osobnostmi českého zdravotnictví o zhoršující se […]

Manuál absloventa
Manuál absolventa

Manuál absolventa LF vol. I.: Základy

Tento článek je určen studentům LF, budoucím absolventům, kteří se rozhodli zůstat pracovat v medicíně a v naší krásné zemi. Mnoho studentů podporuje jejich vzdělávání vyděláváním s new casino sites nebo online freelancing. Během studia […]