Zábava

Mámo táto, v komoře je myš

TRENDY SOUČASNÉ KARDIOLOGIE Na stránkách našeho časopisu se budete v budoucnu setkávat i se zajímavými případy z lékařské praxe a žhavými novinkami z medicínského výzkumu. Diagnózou, která nás zaujala, je: Mámo, táto, v komoře je […]